Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krzysztof Kukuryk

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PRAWA INFORMATYCZNEGO I ZAWODÓW PRAWNICZYCH
Telefon
512-294-609
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 14:25 - 15:55


Wtorek 11:00 - 12:30


p. 622

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Prowadzone zajęcia: organizacja i zarządzanie, technologia informacyjna, współczesne kultury prawne, zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, kontrola i audyt, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

  1. „Nowa retoryka prawnicza Chaima Perelmana”, w: „Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi”, tom V „Prawo”, (red. Z. Władek, J. Stelmasiak, G. Gogłoza, K. Kukuryk), Lublin 2013, s. 172-192, ISBN 978-83-7847-096-0;

  2. „Argument ex auctoritate w argumentacjach prawniczych”, w: „Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw”, (red. G. Borkowski), Lublin 2013, s. 243-254, ISBN 978-83-932447-9-9;

  3. „Kilka uwag o sposobach rozstrzygania dyskursu prawnego”, w: „ANNALES. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G Ius, Vol. LIX, 1, Lublin 2012.