Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Szreniawski

dr hab. Piotr Szreniawski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI O ADMINSTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Szreniawski
Konsultacje

Konsultacje odbywają się we środy godz. 11-12.30 w pokoju 707.


Istnieje możliwość spotkania w innym terminie oraz konsultacji przez teamsy - w takich przypadkach ustalmy termin i miejsce emailem.


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a273dc5c6b3a644a3b34e4f3f3c51e64d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9896d0bd-edf9-4edf-8fbd-1688b6a6b5ec&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Oczywiście konsultować się można również można w drodze emailowej.


 

Adres

plac skłodowskiej 5
20-031 lublin