Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Szreniawski

dr hab. Piotr Szreniawski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI O ADMINSTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje na platformie Teams należy umawiać przez email. Inne sprawy oczywiście również można załatwiać w drodze emailowej.


W sprawie przyjmowania artykułów zaliczeniowych: proszę przede wszystkim unikać plagiatu, każde zdanie ma być napisane własnymi słowami, a wykorzystane źródła mają być podane w przypisach dolnych.

Adres

plac skłodowskiej 5
20-031 lublin