Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Sadowski

dr Paweł Sadowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO
Funkcje
Pełnomocnik J.M. Rektora
Telefon
081 537 51 47
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 15.55-17.20


Oraz w dni zjazdów prawa zaocznego


Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy


pawel.sadowski@umcs.lublin.pl

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Pełnił funkcję  Asystenta Rektora UMCS i współpracował z Rzecznikiem Prasowym UMCS oraz Zespołem ds. Promocji. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA.

Pełnił funkcję Wydziałowego Koordynatora Rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji. Aktualnie pełni funkcję Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Pełni także funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA dla kadry kierowniczej w administracji publicznej oraz ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA dla kadry kierowniczej w ochronie zdrowia, prowadzonych we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki w Lublinie.

Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska, będąc członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie

Osiągnięcia:

- organizacja inauguracji Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów,

-  przygotowanie wizyty delegacji władz UMCS na Uniwersytecie Karola w Pradze, w celu rozpoczęcia współpracy,

- przygotowanie prezentacji Lubelskiego Ośrodka Akademickiego w stacji PAN w Paryżu,

- organizacja Konferencji "Forum o przyszłości Europy" oraz Konferencji pt. Jan Karski Człowiek-Bohater-Uczony.

Jest współautorem podręczników akademickich z zakresu prawa konstytucyjnego - Polskie Prawo Konstytucyjne pod red. prof. dr hab. Wiesława Skrzydło, Konstytucyjny System Organów RP pod red. prof. dr hab. Ewy Gdulewicz oraz Prawo Ochrony Środowiska pod red. prof. dr hab. Jerzego Stelmasiaka.

Zajmuje się problematyką europejskiego oraz polskiego prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa ochrony środowiska.

Obronił rozprawę doktorską dotyczącą działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - studium prawno-ustrojowe. Za rozprawę tą otrzymał nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego. Jest laureatem nagrody im. Grzegorza Leopolda Seidlera.

Rozprawa doktorska ukazała się drukiem w roku 2013.