Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Deneka

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
0-81 537-53-40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałki: 11.10 - 12.40.


Wtorki: 09.35 - 11.05.


Budynek WPiA, pok. 525 (V piętro).


W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych proszę o kontakt drogą mailową.


 


URLOP: OD 13.07.2020 r. DO 17.08.2020 r.

Ogłoszenia

URLOP: OD 13.07.2020 r. DO 17.08.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

W okresie zawieszenia kształcenia na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.03.2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 ze zm.) oraz zarządzenia nr 18/2020 Rektora UMCS z dnia 11.03.2020 r. proszę o kontakt drogą mailową.

W związku z realizacją zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (z mocy zarządzenia nr 22/2020 Rektora UMCS z dnia 24.03.2020 r.), informacje dotyczące zajęć oraz materiały dydaktyczne będą systematycznie przekazywane przez system USOS, platformę "Wirtualny Kampus UMCS" oraz pocztę elektorniczną.

W umieszczonych poniżej załącznikach zostały udostępnione zaktualizowane informacje o ćwiczeniach z przedmiotu "Prawo cywilne cz. I" w semestrze letnim na kierunku prawo stacjonarne i prawo niestacjonarne (zaoczne). We wskazanych informacjach zostały przedstawione warunki zaliczenia ćwiczeń, o których mowa, z uwzględnieniem kształcenia zdalnego.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

W semsetrze letnim roku akademickiego 2019/2020 prowadzę ćwiczenia z następujących przedmiotów:

1) "Prawo cywilne cz. I" - II rok stacjonarnych studiów prawniczych (grupy: VII, VIII, IX oraz X),

2) "Prawo cywilne cz. I" - II rok niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych (grupa I).

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń z ww. przedmiotów, w tym tematy i terminy ćwiczeń dla poszczególnych grup oraz wykaz zagadnień obowiązujących na zaliczeniu, znajdują się w umieszczonych poniżej załącznikach.

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 prowadzę ponadto seminarium magisterskie dla studentów I roku stacjonarnych studiów prawno-menedżerskich II-go stopnia.

 

OPIEKA NAD ROKIEM STUDIÓW

W roku akademickim 2019/2020 pełnię funkcję opiekuna I roku stacjonarnych studiów prawniczych, III roku stacjonarnych studiów prawno-biznesowych I-go stopnia oraz III roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawno-biznesowych I-go stopnia.

W poniżej umieszczonych załącznikach znajdują się wyciągi z przepisów regulujących status studenta.

Harmonogram konsultacji dla studentów I roku stacjonarnych studiów prawniczych i III roku stacjonarnych studiów prawno-biznesowych I-go stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:

1) 03.03.2020 r. (wtorek), godz. 08.45 - 9.30,

2) 17.03.2020 r. (wtorek), godz. 08.45 - 9.30,

3) 31.03.2020 r. (wtorek), godz. 08.45 - 9.30,

4) 21.04.2020 r. (wtorek), godz. 08.45 - 9.30,

5) 05.05.2020 r. (wtorek), godz. 08.45 - 9.30,

6) 12.05.2020 r. (wtorek), godz. 08.45 - 9.30,

7) 19.05.2020 r. (wtorek), godz. 08.45 - 9.30,

8) 02.06.2020 r. (wtorek), godz. 08.45 - 9.30.

Harmonogram konsultacji dla studentów I roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 i III roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawno-biznesowych I-go stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:

1) 08.03.2020 r. (niedziela), godz. 10.45 - 11.30,

2) 23.05.2020 r. (sobota), godz. 14.05 - 14.50.