Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Deneka

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
0-81 537-53-40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałki: 14.20 - 15.50


Wtorki: 14.20 - 15.50


Konsultacje odbywają się w trybie zdalnym (przez platformę MS Teams - czat / rozmowa / wideorozmowa). W tym celu należy zalogować się na platformę MS Teams, wpisać w wyszukiwarce moje imię i nazwisko, a następnie wybrać opcję czatu, rozmowy lub wideorozmowy.


W każdym czasie można się ze mną kontaktować drogą mailową (osoby niemające aktywowanego konta w MS Teams mogą nawiązać kontakt wyłącznie drogą mailową).


W dniu 21.06.2021 r. (poniedziałek) dyżur odbędzie się w godz. 10.30 - 12.00.


W dniu 22.06.2021 r. (wtorek) dyżur odbędzie się w godz. 09.30 - 11.00.

Ogłoszenia

 

W dniu 21.06.2021 r. (poniedziałek) dyżur odbędzie się w godz. 10.30 - 12.00.

W dniu 22.06.2021 r. (wtorek) dyżur odbędzie się w godz. 09.30 - 11.00.

 

URLOP:

- od 16.06.2021 r. do 18.06.2021 r.,

- od 23.06.2021 r. do 25.06.2021 r.,

- od 19.07.2021 r. do 31.08.2021 r.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

1) "Prawo cywilne cz. I" (ćwiczenia) - II rok stacjonarnego prawa (grupa VII);

2) "Prawo cywilne cz. I" (wykład) - II rok niestacjonarnego (zaocznego) prawa;

3) "Prawo lokalowe" (wykład monograficzny) - stacjonarne studia prawnicze.

Szczegółowe informacje dotyczące wykładów i ćwiczeń z ww. przedmiotów znajdują się w umieszczonych poniżej załącznikach.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 prowadzę ponadto seminarium magisterskie dla studentów I i II roku stacjonarnych studiów prawno-menedżerskich II-go stopnia oraz seminarium licencjackie dla studentów II i III roku stacjonarnych studiów prawno-biznesowych I-go stopnia.

 

OPIEKA NAD ROKIEM STUDIÓW

W roku akademickim 2020/2021 pełnię funkcję opiekuna II roku stacjonarnych studiów prawniczych oraz II roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych.

W poniżej umieszczonych załącznikach znajdują się wyciągi z przepisów regulujących status studenta.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z TYTUŁU FUNKCJI OPIEKUNA DLA STUDENTÓW II ROKU STACJONARNYCH STUDIÓW PRAWNICZYCH:

- wtorki w godz. 10.20 - 11.05 w następujących terminach: 16.03.2021 r.; 30.03.2021 r.; 13.04.2021 r.; 27.04.2021 r.; 11.05.2021 r.; 25.05.2021 r.

Wyżej wskazane konsultacje odbywają się w trybie zdalnym na platformie MS Teams (czat / rozmowa / wideorozmowa).

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z TYTUŁU FUNKCJI OPIEKUNA DLA STUDENTÓW II ROKU NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) STUDIÓW PRAWNICZYCH:

14.03.2021 r. (niedziela), godz. 11.30 - 13.00;

05.06.2021 r. (sobota), godz. 15.00 - 16.30.

Wyżej wskazane konsultacje odbywają się w trybie zdalnym na platformie MS Teams (czat / rozmowa / wideorozmowa).