Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Deneka

dr Magdalena Deneka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
0-81 537-53-40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałki, godz. 8.30 - 9.30,


Wtorki, godz. 8.30 - 9.30.


Konsultacje odbywają się w pok. 525.

Ogłoszenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

1) "Prawo cywilne cz. I" (wykład) - II rok stacjonarnego prawa,

2) "Prawo cywilne cz. I" (ćwiczenia) - II rok stacjonarnego prawa (grupa VI i grupa VII),

3) "Prawo cywilne cz. I" (wykład) - II rok niestacjonarnego (zaocznego) prawa,

4) "Dług i odpowiedzialność w obrocie gospodarczym" (ćwiczenia) - I rok stacjonarnych studiów prawno-mendżerskich II-go stopnia (grupa I i grupa II),

5) "Prawo cywilne w obrocie gospodarczym" (ćwiczenia) - II rok stacjonarnych studiów prawno-biznesowych I-go stopnia (grupa II i grupa III).

Szczegółowe informacje dotyczące wykładów i ćwiczeń z ww. przedmiotów znajdują się w umieszczonych poniżej załącznikach.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 prowadzę ponadto seminarium magisterskie dla studentów II roku stacjonarnych studiów prawno-menedżerskich II-go stopnia oraz seminarium licencjackie dla studentów III roku stacjonarnych studiów prawno-biznesowych I-go stopnia.

 

OPIEKA NAD ROKIEM STUDIÓW

W roku akademickim 2022/2023 pełnię funkcję opiekuna IV roku stacjonarnych studiów prawniczych oraz IV roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z TYTUŁU FUNKCJI OPIEKUNA DLA STUDENTÓW III ROKU STACJONARNYCH STUDIÓW PRAWNICZYCH:

1) 06.12.2022 r. (wtorek), godz. 12.45 - 14.15, pok. 525,

2) 13.12.2022 r. (wtorek), godz. 12.45 - 14.15, pok. 525,

3) 17.01.2023 r. (wtorek), godz. 12.45 - 14.15, pok. 525.

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z TYTUŁU FUNKCJI OPIEKUNA DLA STUDENTÓW III ROKU NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) STUDIÓW PRAWNICZYCH:

1) 27.11.2022 r. (niedziela), godz. 10.00 - 11.30, pok. 525;

2) 22.01.2023 r. (niedziela), godz. 11.30 - 13.00, pok. 525.