Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Deneka

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
0-81 537-53-40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorki: 09.35 - 11.05.


Środy: 09.35 - 11.05.


Konsultacje odbywają się w trybie zdalnym (przez platformę MS Teams - czat / rozmowa / wideorozmowa).


W kadym czasie można się ze mną kontaktować drogą mailową.


 


Dyżur z dnia 27.01.2021 r. (środa) zostaje przeniesiony na 28.01.2021 r. (czwartek), godz. 09.35 - 11.05.

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Dyżur z dnia 27.01.2021 r. (środa) zostaje przeniesiony na 28.01.2021 r. (czwartek), godz. 09.35 - 11.05.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

1) "Prawo cywilne cz. I" (wykład) - II rok stacjonarnego prawa (zastępstwo);

2) "Prawo cywilne cz. I" (ćwiczenia) - II rok stacjonarnego prawa (grupy: VI i VII);

3) "Prawo cywilne cz. I" (wykład) - II rok niestacjonarnego (zaocznego) prawa;

4) "Prawo cywilne w obrocie gospodarczym" (ćwiczenia) - II rok stacjonarnych studiów prawno-biznesowych I-go stopnia (grupa I);

5) "Dług i odpowiedzialność w obrocie gospodarczym" (ćwiczenia) - I rok stacjonarnych studiów prawno-menedżerskich II-go stopnia (grupa I i II).

Szczegółowe informacje dotyczące wykładów i ćwiczeń z ww. przedmiotów znajdują się w umieszczonych poniżej załącznikach.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzę ponadto seminarium magisterskie dla studentów II roku stacjonarnych studiów prawno-menedżerskich II-go stopnia oraz seminarium licencjackie dla studentów III roku stacjonarnych studiów prawno-biznesowych I-go stopnia.

 

OPIEKA NAD ROKIEM STUDIÓW

W roku akademickim 2020/2021 pełnię funkcję opiekuna II roku stacjonarnych studiów prawniczych oraz II roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych.

W poniżej umieszczonych załącznikach znajdują się wyciągi z przepisów regulujących status studenta.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z TYTUŁU FUNKCJI OPIEKUNA DLA STUDENTÓW II ROKU STACJONARNYCH STUDIÓW PRAWNICZYCH:

- wtorki w godz. 11.10 - 11.55 w następujących terminach: 20.10.2020 r.; 27.10.2020 r.; 17.11.2020 r.; 24.11.2020 r.; 01.12.2020 r.; 22.12.2020 r.

Wyżej wskazane konsultacje odbywają się w trybie zdalnym na platformie MS Teams (czat / rozmowa / wideorozmowa).

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z TYTUŁU FUNKCJI OPIEKUNA DLA STUDENTÓW II ROKU NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) STUDIÓW PRAWNICZYCH:

- niedziele w godz. 11.30 - 13.00 w następujących terminach: 11.10.2020 r.; 29.11.2020 r.

Wyżej wskazane konsultacje odbywają się w trybie zdalnym na platformie MS Teams (czat / rozmowa / wideorozmowa).