Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Deneka

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
0-81 537-53-40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałki: 09.35 - 11.05.


Wtorki: 12.45 - 14.15.


Pok. 525

Ogłoszenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

W semsetrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 prowadzę ćwiczenia z następujących przedmiotów:

1) "Prawo cywilne cz. I" - II rok stacjonarnych studiów prawniczych (grupy: VII, VIII, IX oraz X),

2) "Prawo cywilne cz. I" - II rok niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych (grupa I),

3) "Prawo cywilne w obrocie gospodarczym" - II rok stacjonarnych studiów prawno-biznesowych I-go stopnia (grupy II oraz III),

4) "Dług i odpowiedzialność w obrocie gospodarczym" - I rok stacjonarnych studiów prawno-menedżerskich II-go stopnia (grupy: I, II, III oraz IV).

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń z ww. przedmiotów, w tym terminy ćwiczeń dla poszczególnych grup, znajdują się w umieszczonych poniżej załącznikach.

 

OPIEKA NAD ROKIEM STUDIÓW

W roku akademickim 2019/2020 pełnię funkcję opiekuna I roku stacjonarnych studiów prawniczych, III roku stacjonarnych studiów prawno-biznesowych I-go stopnia oraz III roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawno-biznesowych I-go stopnia.

W poniżej umieszczonych załącznikach znajdują się wyciągi z przepisów regulujących status studenta.

Harmonogram konsultacji dla studentów I roku stacjonarnych studiów prawniczych i III roku stacjonarnych studiów prawno-biznesowych I-go stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:

1) 28.10.2019 r. (poniedziałek): godz. 14.20 - 15.05,

2) 18.11.2019 r. (poniedziałek): godz. 14.20 - 15.05,

3) 25.11.2019 r. (poniedziałek): godz. 14.20 - 15.05,

4) 02.12.2019 r. (poniedziałek): godz. 14.20 - 15.05,

5) 09.12.2019 r. (poniedziałek): godz. 14.20 - 15.05,

6) 16.12.2019 r. (poniedziałek): godz. 14.20 - 15.05,

7) 13.01.2020 r. (poniedziałek): godz. 14.20 - 15.05,

8) 27.01.2020 r. (poniedziałek): godz. 14.20 - 15.05.

Harmonogram konsultacji dla studentów III roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawno-biznesowych I-go stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:

- 20.10.2019 r. (niedziela): godz. 9.50 - 10.35,

Harmonogram konsultacji dla studentów I roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:

- 01.02.2020 r. (sobota): godz. 14.05 - 14.50.