Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Deneka

dr Magdalena Deneka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
0-81 537-53-40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w okresie letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej:


Poniedziałki, godz. 10.00 - 12.00.


Konsultacje odbywają się w pok. 525.

Ogłoszenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

1) "Prawo cywilne cz. I" (wykład) - II rok niestacjonarnego prawa,

2) "Prawo cywilne cz. I" (ćwiczenia) - II rok stacjonarnego prawa (grupa VI),

3) "Prawo o gospodarce gruntami" (wykład z przedmiotu kierunkowego) - stacjonarne studia prawno-administracyjne I-go stopnia.

Szczegółowe informacje dotyczące wykładów i ćwiczeń z ww. przedmiotów znajdują się w umieszczonych poniżej załącznikach.

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 prowadzę ponadto seminarium magisterskie dla studentów I i II roku stacjonarnych studiów prawno-menedżerskich II-go stopnia oraz seminarium licencjackie dla studentów II i III roku stacjonarnych studiów prawno-biznesowych I-go stopnia.

 

OPIEKA NAD ROKIEM STUDIÓW

W roku akademickim 2022/2023 pełnię funkcję opiekuna IV roku stacjonarnych studiów prawniczych oraz IV roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych.

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z TYTUŁU FUNKCJI OPIEKUNA DLA STUDENTÓW IV ROKU STACJONARNYCH STUDIÓW PRAWNICZYCH:

1) 13.03.2023 r. (poniedziałek), godz. 12.45 - 14.15, pok. 525,

2) 27.03.2023 r. (poniedziałek), godz. 12.45 - 14.15, pok. 525,

3) 15.05.2023 r. (poniedziałek), godz. 12.45 - 14.15, pok. 525.

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z TYTUŁU FUNKCJI OPIEKUNA DLA STUDENTÓW IV ROKU NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) STUDIÓW PRAWNICZYCH:

1) 11.03.2023 r. (sobota), godz. 11.30 - 13.00, pok. 525,

2) 19.05.2023 r. (piątek), godz. 17.30 - 19.00, platforma MS Teams.