Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Deneka

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
0-81 537-53-40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

HARMONOGRAM KONSULTACJI W LIPCU 2019 R.


01.07.2019 r. (poniedziałek): godz. 9.30 - 11.00.


02.07.2019 r. (wtorek): godz. 9.30 - 11.00.


08.07.2019 r. (poniedziałek): godz. 13.30 - 15.00.


09.07.2019 r. (wtorek): godz. 9.30 - 11.00.


15.07.2019 r. (poniedziałek): godz. 9.30 - 11.00.


16.07.2019 r. (wtorek): godz. 9.30 - 11.00.


22.07.2019 r. (poniedziałek): godz. 9.30 - 11.00.


23.07.2019 r. (wtorek): godz. 9.30 - 11.00.

Ogłoszenia

URLOP:

1) od 29 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.,

2) od 9 września 2019 r. do 13 września 2019 r.

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

W roku akademickim 2018/2019 pełnię funkcję opiekuna praktyk dla III, IV i V roku stacjonarnych studiów prawniczych (osoby z nazwiskami od A do J).

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk są dostępne na stronie internetowej WPiA UMCS (zakładka "Praktyki, szkolenia i staże") oraz w umieszczonych poniżej załącznikach.

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRAKTYK STUDENCKICH

Szczegółowe informacje o zaliczeniu praktyk znajdują się w umieszczonym poniżej załączniku.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

W semsetrze letnim roku akademickiego 2018/2019 prowadzę ćwiczenia z następujących przedmiotów:

1) "Prawo cywilne cz. I" - II rok stacjonarnych studiów prawniczych (grupy: VI, VII, VIII oraz IX),

2) "Prawo cywilne cz. I" - II rok niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych (grupa I),

3) "Wstęp do prawa cywilnego" - I rok niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawno-biznesowych I-go stopnia (grupa II).

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń z ww. przedmiotów, w tym terminy ćwiczeń dla poszczególnych grup, znajdują się w umieszczonych poniżej załącznikach.