Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Deneka

dr Magdalena Deneka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
0-81 537-53-40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w czasie sesji i przerwy wakacyjnej (z wyłączeniem okresu urlopu):


poniedziałki 12.00 - 13.00 - tryb zdalny (platforma MS Teams - czat / rozmowa / wideorozmowa - należy zalogować się na platformę MS Teams, wpisać w wyszukiwarce moje imię i nazwisko, a następnie wybrać opcję czatu, rozmowy lub wideorozmowy).


W każdym czasie można się ze mną kontaktować drogą mailową.

Ogłoszenia

Urlop: 01.07.2022 r.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

1) "Prawo cywilne cz. I" (ćwiczenia) - II rok stacjonarnego prawa (grupa III - zajęcia stacjonarne);

2) "Prawo cywilne cz. I" (wykład) - II rok stacjonarnego prawa (wykład w zakresie prawa rzeczowego);

3) "Prawo cywilne cz. I" (wykład) - II rok niestacjonarnego (zaocznego) prawa;

4) "Prawo o gospodarce gruntami" (wykład z przedmiotu kierunkowego) - stacjonarne studia prawno-administracyjne I-go stopnia;

5) "Prawo o gospodarce gruntami" (wykład z przedmiotu kierunkowego) - niestacjonarne studia prawno-administracyjne I-go stopnia;

6) "Instytucje prawa rzeczowego, spadkowego i rozdzinnego" (wykład z przedmiotu kierunkowego) - stacjonarne studia prawno-administracyjne I-go stopnia (wykład w zakresie prawa rzeczowego).

Szczegółowe informacje dotyczące wykładów i ćwiczeń z ww. przedmiotów znajdują się w umieszczonych poniżej załącznikach.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 prowadzę ponadto seminarium magisterskie dla studentów I i II roku stacjonarnych studiów prawno-menedżerskich II-go stopnia oraz seminarium licencjackie dla studentów II i III roku stacjonarnych studiów prawno-biznesowych I-go stopnia.

 

OPIEKA NAD ROKIEM STUDIÓW

W roku akademickim 2021/2022 pełnię funkcję opiekuna III roku stacjonarnych studiów prawniczych oraz III roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych.

W poniżej umieszczonych załącznikach znajdują się wyciągi z przepisów regulujących status studenta.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z TYTUŁU FUNKCJI OPIEKUNA DLA STUDENTÓW III ROKU STACJONARNYCH STUDIÓW PRAWNICZYCH:

- poniedziałki, godz. 8. 30 - 9.30, w następujących terminach: 07.03; 21.03; 04.04; 25.04; 16.05; 06.06.

Wyżej wskazane konsultacje odbywają się w trybie zdalnym na platformie MS Teams (czat / rozmowa / wideorozmowa).

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z TYTUŁU FUNKCJI OPIEKUNA DLA STUDENTÓW III ROKU NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) STUDIÓW PRAWNICZYCH:

13.03 (niedziela), godz. 14.05 - 15.45;

21.05 (sobota), godz. 10.45 - 12.25.

Wyżej wskazane konsultacje odbywają się w trybie zdalnym na platformie MS Teams (czat / rozmowa / wideorozmowa).