Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Karolina Badurowicz

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze zimowym 2019/2020: wt. 11:10-12:40, p. 302

Ogłoszenia

 

Uprzejmie informuję, że najbliższe konsultacje odbywają się 17.02.2020r. w godz. 9:00-10:30.

 

Informacje dotyczące  zajęć prowadzonych przeze mnie w sem. zimowym 2019/2020:

 

1. Ustrój Organów Ochrony Prawnej, Prawo II rok; (skrót: UOOP)

- Oceny końcowe znajdują się w systemie USOS, w razie wątpliwości proszę o kontakt email;

 

2. Prawo Upadłościowe, Prawno-Menadżerski II s., spec. bizn.; (skrót: PU)

- Oceny końcowe znajdują się w systemie USOS, w razie wątpliwości proszę o kontakt email;

 

3. Postępowanie cywilne z udziałem organów administracyjnych, I rok Administracja II stopień studia niestacjonarne:

- Oceny końcowe znajdują się w systemie USOS, w razie wątpliwości proszę o kontakt email;

 

4. Ustrój Organów Ochrony Prawnej, II rok niestacjonarne studia prawnicze:

- Oceny końcowe znajdują się w systemie USOS, w razie wątpliwości proszę o kontakt email;

 

 

 

 Załączniki