Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Karolina Badurowicz

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w sem. letnim roku akadem. 2022/2023:


1. wtorek, godz.: 14:20 - 15:20


- dyżur stacjonarny w pokoju nr 302;


2. środa. godz.: 14:00 - 15:00


- dyżur zdalny za pośrednictwem platformy Teams, hasło: ktsw6o5;


- konieczny wcześniejszy kontakt email.


 

Ogłoszenia

Informacje dotyczące ćwiczeń prowadzonych przeze mnie w sem. letnim roku akadem. 2022/2023:

 

 STUDIA STACJONARNE:

1. Postępowanie cywlne, prawo IV rok: wtorek, 14:25 - 14:15, sala 103.

Terminy zajęć: 

7.03

14.03

21.03

28.03

4.04

18.04

25.04

9.05

16.05

23.05

30.05

6.06

13.06

20.06

+ 2 jednostki do odrobienia

 

2. Postępowanie cywilne z udziałem przedsiębiorców, III rok, prawno - biznesowy, wtorek, 11:10 - 12:40, sala 2.

Terminy zajęć: 

7.03 - zajęcia organizacyjne

14.03

21.03

28.03

4.04

18.04

25.04

9.05

16.05

23.05

30.05

6.06

13.06

20.06

+ jedna jednostka do odrobienia.

3. Międzynarodowe prawo handlowe, I rok, II stopień prawno - menadżerski, czwartek, 15:55 - 17:25, sala 405 (możliwa zmiana godzinowa zajęć).

Terminy zajęć: 

16.03 - zajęcia organizacyjne

30.03

13.04

27.04

11.05

25.05

22.06

+ jedna jednostka do odrobienia.

 

4.  Międzynarodowe prawo handlowe, II rok, II stopień prawno - administracyjny, czwartek, 15:55 - 17:25, sala 405.

Terminy zajęć: 

 9.03 - zajęcia organizacyjne

23.03

20.04

4.05

18.05

1.06

16.06

+ jedna jednostka do odrobienia.

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

1. postępowanie cywilne z udziałem przedsiębiorców, III rok, I stopień prawno - biznesowy.

12.03.2023 r., godz. 14:05 - 16:40;

26.03.2023 r., godz. 16:50 - 19:25;

16.04.2023 r., godz. 15:00 - 17:35;

14.05.2023 r., godz. 8:00 - 11:30;

21.05.2023 r., godz. 11:40 - 15:45.

 

PRAKTYKA ZAWODOWA, prawno - administracyjny, II stopień, II rok: 

- Bardzo proszę o zapoznanie się z Etapami odbycia praktyki przed wystosowaniem zapytania o przebieg praktyki, gdyż w większości przypadków odpowiedzi na Państwa pytania znajdują się poniżej:

- > ETAPY ODBYCIA STANDARDOWEJ PRAKTYKI

A) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia praktyk i wprowadzić:
- dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (ze standardową deklaracją/umową Uczelni, z umową ramową Uczelni, z indywidualną umową Praktykodawcy);
- terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz czas trwania praktyki (60 godzin);
- NIP praktykodawcy;
- nazwę praktykodawcy;
- adres praktykodawcy (należy wypełnić pola: Kraj, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu, Nr lokalu);
- dane dotyczące miejsca odbywania praktyki;

Nie należy:
- wprowadzać danych opiekuna ze strony praktykodawcy;
- zaznaczać oświadczenia o kontakcie z małoletnimi w czasie odbywania praktyki;

B) Po zatwierdzeniu praktyki przez opiekuna, odebrać z dziekanatu umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy

C) Zaliczenie praktyki następuje poprzez:

Zamieszczenie w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana);

Dokumenty:

Dokumenty, o których mowa powyżej należy zeskanować do pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) zaświadczenie o odbyciu praktyki,
2) umowa/deklaracja/skierowanie

+ Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.

 

 

- > ZALICZENIA JAKO PRAKTYKI PRACY ZAWODOWEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI (W TYM INNEJ PRAKTYKI):

W celu zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności należy:
1) Zalogować się do Insternetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (należy wybrać opcję: praktyka zaliczona na innej podstawie).
2) Pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności (dostępny w zakładce: Do pobrania).
3) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skan wniosku o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności i dokumentów potwierdzających miejsce i czas zatrudnienia lub wykonywania działalności oraz zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Dokumenty:
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności,
2) dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub wykonywanie innej działalności.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk korzystając z opcji: dodaj załącznik.

4) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

- > ZALICZENIE PRAKTYKI NA INNEJ PODSTAWIE:

- proszę o indywidualny kontakt poprzez Teams albo dorgą mailową;

 

+ DOSTARCZENIE WW. DOKUMENTÓW:

ze względu na panującą pandemię oryginały dokumentów należy przekazać opiekunowi drogą pocztową (na adres: Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M.Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin) lub zostawić na portierni w budynku Wydziału

dopiero po dopełnieniu tych formalności praktyka zostanie zaliczona i oceniona

 

 


 

OBJAŚNIENIE UDOSTĘPNIANYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

POC - Postępowanie cywilne;

POCzP - Postępowanie cywilne z udziałem przediębiorców;

MPH - Międzynarodowe prawo handlowe (oba kierunki).