Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Emilia Nawrotek

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA ROLNEGO I GOSPODARKI GRUNTAMI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Środa: 9.35-11.05


Czwartek: 10.00-11.30


Kod dostępu (MS Teams):e5hjzcl

Ogłoszenia

Ćwiczenia  z przedmiotów "Podstawy prawa rolnego", "Nieruchomości w działalności gospodarczej" oraz " Rynek nieruchomości" są realizowane na platformie MS Teams. Odpowiednie informacje (kody dostępu) zostały przekazane za pośrednictwem systemu USOS.

 

 

Praktyka zawodowa - kod dostępu (MS Teams): bhilhri