Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marek Woźnicki

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Telefon
081-537-51-48
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim roku akad. 2017/2018


Pokój 602


poniedziałek: 11.10 - 12.40


wtorek: 11.10 - 12.40


 


 


Dodatkowe dyżury na studiach niestacjonarnych:


 


24.02.2018 (sobota): 17.55 – 18.40


10.03.2018 (sobota): 17.00 – 17.45


14.04.2018 (sobota): 17.55 – 18.40


12.05.2018 (sobota): 17.00 – 17.45


16.06.2018 (sobota): 13.20 – 14.05


 

O sobie

Jestem absolwentem prawa (2009) i historii (2012) na UMCS w Lublinie oraz prawa kanonicznego (2014) na UKSW w Warszawie, a także absolwentem aplikacji ogólnej (2010) w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
W latach 2011-2015 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.
Od 2012 r. jestem zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na WPiA UMCS.
W 2017 r. uzyskałem stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Odpowiedzialność polityczna ministra w III Rzeczypospolitej Polskiej" (promotor - dr hab. Sławomir Patyra, prof. nadzw.).
Od lutego 2018 pełnię funkcję redaktora naczelnego czasopisma "Prawo i Polityka" http://www.prawoipolityka.pl/