Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marek Woźnicki

dr Marek Woźnicki
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Telefon
081-537-51-48
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 602 (z uwagi na trwający remont dyżury odbywają się w pokoju 205).


Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22


wtorek 8.30 - 9.30 (on-line).


czwartek 9.00 - 10.00 (stacjonarnie - pokój 205 w budynku WPiA oraz on-line). 


 


Z uwagi na sytuację pandemiczną, osoby chcące skorzystać z dyżurów stacjonarnych proszone są o wczesniejsze umówienie się drogą mailową lub poprzez MS Teams.


 


Uwaga - dyżur stacjonarny w dniu 14.10.2021 jest odwołany z powodu choroby. Zapraszam na dyżur on-line.


 


Dyżury on-line odbywają się poprzez aplikację Microsoft Teams: zespół "Dyżur - dr Marek Woźnicki"


Kod zespołu e5k7kry


Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0fc73ec8f43d48c89682d458d365435e%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ea345a9-98fc-4816-814d-19c11bd730e3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-078 Lublin

O sobie

Absolwent prawa (2009) i historii (2012) na UMCS w Lublinie, a także prawa kanonicznego (2014) na UKSW w Warszawie, wraz z dodatkowym dyplomem papieskim licencjata (tzw. licencjat rzymski) z tej dziedziny.
 
Absolwent aplikacji ogólnej (2010) w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
W latach 2011-2015 zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.
 
Od października 2012 r. zatrudniony na stanowisku asystenta, a od października 2020 r. - na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.
Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Odpowiedzialność polityczna ministra w III Rzeczypospolitej Polskiej" (promotor - prof. dr hab. Sławomir Patyra, recenzenci - prof. dr hab. Marek Chmaj i prof. dr hab. Radosław Grabowski).
 
 
 

Działalność naukowa

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych, z zakresu prawa konstytucyjnego i historii prawa, w szczególności dotyczących problematyki: prawa wyborczego, konstytucyjnych praw i wolności jednostki, prawa parlamentarnego oraz składu, organizacji wewnętrznej i odpowiedzialności Rady Ministrów i jej członków.

Autor monografii naukowej "Geneza i ewolucja odpowiedzialności politycznej ministra w ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej", Lublin 2018.

Od lutego 2018 r. redaktor naczelny czasopisma naukowego "Prawo i Polityka" http://www.prawoipolityka.pl/

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Numer ORCID ID: 0000-0001-7010-134X  https://orcid.org/0000-0001-7010-134X


Ogłoszenia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 prowadzę zajęcia z następujących przedmiotów:

1. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne (1. rok, I stopień) - przedmiot Konstytucyjny System Organów Państwa (KSOP)

a)  ćwiczenia grupa VI - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRZfHJtlnz_uiW7skm35ffae4FJjwyq65t_QzhXOUJfM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d13cab4d-63b7-455e-8ccd-ddda90986c7b&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

b) ćwiczenia grupa VII -https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahR-TxCYT7O5OIR1AIgjflKs1081NbVBGKdlBntp0fWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=be396f93-3d7c-4cca-ac30-e98466c84a65&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

2. Kierunek prawno-administracyjny (3. rok, I stopień) - przedmiot Legislacja administracyjna

a) ćwiczenia grupa I https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aurC-zT6lbDhMibMJC08L_3bic82Db7p8im4h4CHH3v41%40thread.tacv2/conversations?groupId=be07e6f2-9911-4a73-9eb5-005a734f76ec&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

b) ćwiczenia grupa II https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aC6JeJfalxRWlZZaSNdMrxvNrhQ_42VdammTfPyhkdqk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=43aae2ac-094d-4355-b15b-29a2eefb29b8&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

c) ćwiczenia grupa III https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFs1NvCstwTauIQw0r9OICoShnWV_O2xGHPN9bCX6BBU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=99a7af04-6188-43b8-9bc9-5df4f87c01d2&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

d) ćwiczenia grupa IV https://teams.microsoft.com/l/team/19%3am8KTabcaScdAmRdnpBByWOl7mWYgGFpe3omDskwGfew1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec694a7d-c3fb-47b4-bfae-9d6f293aa129&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

3. Kierunek prawno-administracyjny (1. rok, II stopień) - przedmiot Ustrój polityczny państwa - wykład: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOHGbBlG6GjcV1y86j-hXzzjSfNl7K4RnKFlRbzVVPS41%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f2a2971-efbd-4b9a-b71a-da7d0756bdfd&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

4. Kierunek prawo - przedmiot kierunkowy Prawo parlamentarne:

a) ćwiczenia grupa I (pierwsze zajęcia 11.10, co dwa tygodnie) - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZsYlD2zgO4PNVrvkktwb7-1CIXuLOmb5GxgN3OLyTlQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=18615cee-48b9-4c49-b358-f7ac351f5a25&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

b) ćwiczenia grupa II (pierwsze zajęcia 18.10, co dwa tygodnie) - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMchgyiHxXzVVzqvBK5yNAyweGaQqxllreQj075niwwE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0dbf6b63-aa57-4c14-aa0c-b5088296710a&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

c) ćwiczenia grupa III (pierwsze zajęcia 12.10, co tydzień)- https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ah2tYPR0Cx4FuAT6TNih7ol_0BGGm5td8cYGrZCTjnTE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b9ebc86-eaca-4001-8908-7525e28e5677&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

5. Kierunek prawo - przedmiot monograficzny Porównawcze prawo parlamentarne - wykład: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arnJquRSP2ubfuQmFw9SWRqgI9zrDb8On5Xu7XdPUP8E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4abfe6e8-f661-4895-a3a9-4bce833c6411&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

6. Kierunek prawo niestacjonarne - ćwiczenia z Prawa konstytucyjnego 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ap_gnayIjNWsA2ZF17CYBkNFxIj0yQfMDOxzVbHSQcyM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f3e2ee26-2478-4b82-a12e-191781fea408&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b 

----------------------------------------------------------

Jestem opiekunem praktyk na kierunku PRAWNO-ADMINISTRACYJNYM (studia stacjonarne I stopnia), dla grupy I (osoby z nazwiskami od A do Ł).

Studenci są zobowiązani do odbycia jednej praktyki (na roku II - w semestrze letnim) w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin.

 Więcej informacji https://www.umcs.pl/pl/praktyki,15544.htm