Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Natalia Walczak

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy r. 2022/2023:


Konsultacje: poniedziałki 14:30-15:30 (zdalne, MS Teams) i wtorki 13-14 (stacjonarnie p. 219). 


Proszę osoby wybierające się na konsultacje w formie zdalnej o wcześniejsze poinformowanie o tym drogą mailową. 


W celu skontaktowania się ze mną przez aplikację MS Teams proszę wpisać moje imię i nazwisko w wyszukiwarkę aplikacji, kliknąć w rezultat wyszukiwania oraz nawiązać połączenie lub napisać wiadomość z prośbą o połączenie. 


Osoby, które otrzymały wpis zaliczenia ćwiczeń proszone są o sprawdzenie, czy właściwa ocena pojawiła się w systemie USOS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż uzyskana proszę o kontakt mailowy.


 

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w semestrze zimowym r. 2022/2023 prowadzę następujące zajęcia:

Ćwiczenia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

1. Prawo Unii Europejskiej, Prawo III r.:

wtorki

- grupa I, godz. 16:00;

- grupa II, godz. 14:25;

- grupa III, godz. 17:35.

2. Prawo Unii Europejskiej, Prawo III r. (niestacjonarne):

9.10, godz. 15:55-20:20; 12.11, godz. 11:40-15:40.

3. Rola mediów w kreowaniu obrazu przestępczości, Kryminologia II st, I r.:

poniedziałki

- grupa I, godz. 15:55-17:25;

- grupa II, godz. 15:55-17:25.

4. Rola mediów w kreowaniu obrazu przestępczości, Kryminologia II st, I r. (niestacjonarne):

 20.11 15-17:35; 15.01 9:50-12:25.

 

Wykłady na Wydziale Artystycznym UMCS

1. Prawo autorskie w muzyce, Jazz i muzyka estradowa II st, I r.:

środy

- godz. 11:00-11:45.

2. Ochrona własności intelektualnej, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I st, I r.:

środy

- godz. 17:40-18:25.

3. Ochrona własności intelektualnej, Grafika V r.:

środy

- godz. 16:00-17:40.

4. Ochrona własności intelektualnej, Malarstwo V r.:

środy

- godz. 16:00-17:40.

5. Ochrona własności intelektualnej, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I st, III r.:

 środy

 - godz. 16:00-17:40.

(Wykład dla studentów grafiki, malarstwa i edukacji plastycznej jest wykładem łączonym dla trzech kierunków).

Z wyrazami szacunku, 

Natalia Walczak 


Ogłoszenie 

Szanowni Państwo,

ćwiczenia i wykłady na studiach stacjonarnych rozpoczną się od 10.10.2022 r. 

Z wyrazami szacunku,

Natalia Walczak