Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Eliza Komierzyńska-Orlińska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akadem. 2022/2023:


 


kod dostępu do zespołu njlt8fw.


poniedziałek godz. 10.00-11.00 (MS Teams)


wtorek godz. 9.15-10.00 pok. 709


czwartek godz. 9.20-9.35 pok. 709


W razie potrzeby proszę pisać na adres e-mail: ekosieradzka@wp.pl  lub w czasie konsultacji dzwonić przez MS Teams


 


 


 


 


 


 


 

Ogłoszenia

Pierwszy wykład monograficzny "Instytucje kredytowe w prawie polskim. Zagadnienia administracyjnoprawne" dla Sz.P. Studentów z kierunku prawo, tryb stacjonarny, odbędzie się w najbliższy piątek, 3 marca br.

 

 

 

 

Wykłady prowadzone w semestrze zimowym 2022/2023:

 

Publicznoprawne aspekty obrotu gospodarczego – kierunek prawno-menedżerski, tryb stacjonarny i niestacjonarny, I r. II st.

Prawo administracyjne cz. ogólna – kierunek prawno-administracyjny, tryb niestacjonarny, II r. I st.

Bank centralny w warunkach gospodarki rynkowej – WO – kierunek prawno-biznesowy, tryb niestacjonarny, I r. I st.

Ćwiczenia prowadzone w semestrze zimowym 2022/2023:

Publiczne prawo gospodarcze – kierunek prawo, tryb stacjonarny, III r., gr. 1, 2, 3, 6

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie. Gr. 1 i 3: 5.10, 19.10. 16.11, 30.11, 14.12, 11.01, 24.01, 25.01; gr. 2 i 6: 12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, 21.12, 18.01, 24.01

Prawo administracyjne – kierunek prawo, tryb stacjonarny, II r., gr. 1 i 2

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie. Gr. 1: 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12, 12.01, 26.01; gr. 2: 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12, 22.12, 19.01, 2.02

Prawo administracyjne cz. ogólna – kierunek prawno-administracyjny, gr. 2

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie: : 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12, 12.01, 26.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykłady prowadzone w semestrze letnim 2021/2022:

Instytucje kredytowe w prawie polskim. Zagadnienia administracyjnoprawne - WM - kierunek prawo, tryb stacjonarny, zajęcia on-line (dołączenie do zespołu poprzez aplikację MS Teams poprzez wygenerowany link przesłany Sz.P. Studentom poprzez USOS mail). Wykład odbywa się co 2 tygodnie w następujących terminach: 4.03, 18.03, 1.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06

Publiczne prawo gospodarcze w biznesie - kierunek prawno-biznesowy, tryb stacjonarny, zajęcia on-line (dołączenie do zespołu poprzez aplikację MS Teams poprzez wygenerowany link przesłany Sz.P. Studentom poprzez USOS mail)

Publiczne prawo gospodarcze w biznesie - kierunek prawno-biznesowy, tryb niestacjonarny, zajęcia on-line (dołączenie do zespołu poprzez aplikację MS Teams poprzez wygenerowany link przesłany Sz.P. Studentom poprzez USOS mail)

Prawo administracyjne cz. ogólna - kierunek prawno-administracyjny, tryb niestacjonarny, zajęcia on-line (dołączenie do zespołu poprzez aplikację MS Teams poprzez wygenerowany link przesłany Sz.P. Studentom poprzez USOS mail)

 Ćwiczenia prowadzone w semestrze zimowym 2021/2022:

 Prawo administracyjne cz. ogólna - kierunek prawno-administracyjny, tryb stacjonarny, zajęcia on-line, gr. I, II - wg planu zajęć (dołączenie do zespołu poprzez aplikację MS Teams poprzez wygenerowany link przesłany Sz.P. Studentom poprzez USOS mail). Ćwiczenia odbywają się co 2 tygodnie w następujących terminach:  1.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 6.06

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykłady prowadzone w semestrze letnim 2020/2021:

Publiczne prawo gospodarcze w biznesie - kierunek prawno-biznesowy I st. I r. tryb stacjonarny - wg planu zajęć 

Dołączenie do zespołu poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a90bf530ed1e046aeb98aa447f95ac5fb%40thread.tacv2/conversations?groupId=9986b3aa-7c61-4899-ad16-f42737f0b3a1&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Publiczne prawo gospodarcze w biznesie - kierunek prawno-biznesowy I st. I r. tryb niestacjonarny - wg planu zajęć

Dołączenie do zespołu (WY+CW) poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8c959befcbf34e80b06decd02da67b7b%40thread.tacv2/conversations?groupId=516fbdc9-b8a7-4b83-a352-713250041f37&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Prawo administracyjne cz. ogólna - kierunek prawno-administracyjny I st. II r. tryb niestacjonarny - wg planu zajęć (dołączenie do zespołu poprzez aplikację MS Teams poprzez wygenerowany link przesłany Sz.P. Studentom poprzez USOS)

 

Ćwiczenia prowadzone w semestrze letnim:

Prawo administracyjne cz. ogólna - kierunek prawno-administracyjny I st. II r. tryb stacjonarny GR. 2 - wg planu (ćwiczenia odbywają się w następujących terminach: 2.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 8.06) 

Dołączenie do zespołu poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0337e9e266ad45e9ab0ee74e229197bc%40thread.tacv2/conversations?groupId=f154d63b-9790-4536-8779-6f48b8b2715b&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b