KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO

Opis

Godziny dyżurów

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

prof. dr hab. Katarzyna Dudka

Kierownik Katedry

510/52 44

wtorek 10.25-11.10

czwartek  10.00-11.10

2.

dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UMCS

520/52 45

wtorek  9.00-11.00

3.

dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS

515/ 57 79

poniedziałek  9.30-10.30

wtorek  9.00-10.00

4.

dr Barbara Dudzik

514/54 52

poniedziałek  9.35-11.05

wtorek  11.10-12.40

5.

dr Marta Mozgawa-Saj

512/52 47

wtorek  12.00-13.00

środa 12.40-13.10

6.

dr Jakub Kosowski

512/ 52 47

poniedziałek  15.00-16.00

wtorek 12.30-13.30