Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Janusz Jaroszyński

dr Janusz Jaroszyński
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżur w semestrze zimowym 2023/24:


Osobiście: Pokój 710 - Piąttek 11.00 - 14.00


Telefon: +48 576 265 988


Pokój: 7 pietro, pokój 710


Budynek Wydziału Prawa i Administracji

O sobie

Obecnie prowadzę zajęcia z Postepowania administarcyjnego, sądowoadministarcyjnego oraz egzekucyjncego. 

Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia. Jestem Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współpracuję z wieloma podmiotami medycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami.

Od 2012 r. do 2018r. pracowałem jako asystent w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadziłem zajęcia z aspektów prawa medycznego, farmaceutycznego, farmakoekonomiki, systemów i finansowania ochrony zdrowia, zasad refundacji, korupcji oraz odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i karnej pracowników medycznych. Współorganizuję Konferencje Naukowo-Szkoleniowe "Paragrafy w medycynie", które przybliżają kadrze medycznej i zarządzającej aspekty stosowania i interpretowania prawa.

Od wielu lat prowadzę wykłady dla lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie z zakresu refundacji, wystawiania recept lekarskich i kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Jestem autorem lub współautorem ponad 40 prac naukowych z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego. Obecnie prowadzę szkolenia dla lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i pielęgniarek związane z tematyką prawa medycznego.

Jestem również twórcą i Kierownikiem Studiów podyplomowych "Master of Business Administration w ochronie zdrowia", prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

ORCID  (0000-0002-6888-1233)