Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Marian Zdyb

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI O ADMINISTRACJI
Telefon
(81)5375237
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Czwartek 12:40-14:20

Ogłoszenia

KODY DO WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ
SEM. ZIMOWY 2020/21

I. Wykład z publicznego prawa gospodarczego – III rok Administracja stacjonarna

hpo0st2

II. Wykład z publicznego prawa gospodarczego – III rok Prawo stacjonarne

tesujer

III. Wykład z prawa administracyjnego – II rok Prawo stacjonarne

ieftnrx

IV. Wykład z publicznego prawa gospodarczego – III rok Prawo niestacjonarne

zg0zdcm

V. Ćwiczenia z publicznego prawa gospodarczego – III rok Prawo niestacjonarne

67lldk5

INSTRUKCJA

Aby wziąć udział w wykładzie lub ćwiczeniach prowadzonych z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams należy:

1) zalogować się do aplikacji Microsoft Teams
2) kliknąć po lewej stronie na „zespoły”
3) kliknąć w prawym górnym rogu „dołącz do zespołu lub utwórz nowy”
4) na „kafelku” z napisem „dołącz do zespołu, wpisując kod” wkleić podany kod zajęć i zatwierdzić klikając „dołącz”
5) po wykonaniu tych czynności powinna otworzyć się strona właściwego zespołu (właściwe zajęcia)
6) po rozpoczęciu przez prowadzącego zajęć kliknąć „dołącz” (należy przy tym pamiętać o wyłączeniu swojego mikrofonu)