Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marzena Świstak

Telefon
tel. do pok. 416 (81) 537 - 54 - 33
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020: 


poniedziałek 16.00 - 17.30;


piątek 16.00 - 17.30;


pokój 416;


kontakt drogą e-mail: marzena.swistak@poczta.umcs.lublin.pl;


 


 

O sobie

radca prawny, pracownik badawczo - dydaktyczny zatrudniony w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Instytutu Administracji i Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W roku akademickim 2007/2008 stypendystka programu ERASMUS na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, a następnie w październiku 2014 r. jako visiting doctoral student prowadziła badania na Wydziale Prawa, Alma Mater Studiorum Uniwersytet w Bolonii, Włochy a następnie na Uniwersytecie del Sacro Cuore w Mediolanie. W roku 2008 ukończyła Szkołę Prawa Brytyjskiego, Institute of Continuing Education, University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, oraz studia podyplomowe w zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Członek założyciel  i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica w Lublinie. Członek European Law Institute z siedzibą w Wiedniu, Austria. Stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Republiki Włoskiej w roku akad. 2017/2018. 

Uczestniczka i prelegentka wielu ogólnopolskich i zagranicznych konferencji naukowych. Autorka monografii poświęconej samorządom prawniczym: "Charakter prawny uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych w Polsce", Lublin 2018 i licznych artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach, m. in. "Pełnomocnictwo substytucyjne a upoważnienie aplikanta radcowskiego do zastępowania radcy prawnego i adwokata - wybrane zagadnienia. Stan obecny i postulaty de lege ferenda", [w:] J. Sobczak (red.), "Samorząd a prawo do sądu", Lublin 2016, s. 125-144; "Legal Nature of Resolutions issued by the Bodies of the Self - Government of Legal Advisors - EU Perspective", [w:] The International Academic Forum 2015, Nagoya, Aichi, Japan 2015, s. 33-38; "Kilka uwag o prawnych formach działania organów samorządu zawodowego radców prawnych w świetle konstytucyjnego systemu źródeł prawa" [w:] M. Chrzanowski, J. Nowak, W. Orłowski (red.), Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia, Lublin 2015, s. 207-223; „Kontrola legalności uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych w świetle kompetencji nadzorczych Ministra Sprawiedliwości - wybrane zagadnienia”  [w:] Radca Prawny. Zeszyty naukowe, nr 1/2014, Warszawa 2014, s. 95 - 114; „System pomocy prawnej w Belgii” [w:] „Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich”, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2014, s. 11 - 53; „Opcje walutowe – szansa na zysk czy zdradliwa spekulacja?”, Studenckie Zeszyty Naukowe, Nr 20, Lublin 2010, s. 75 - 116; „Zmiany w ustawodawstwie z zakresu prawa medycznego – wybrana problematyka”, Prawnik, Biuletyn OIRP w Lublinie, nr 2/27, Lublin 2012, s. 32 - 41.

Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządów zawodowych z uwzględnieniem płaszczyzny komparatystycznej, publiczne prawo gospodarcze, prawo nowych technologii, prawo zamówień publicznych.