Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marzena Świstak

Telefon
tel. do pok. 416 (81) 537 - 54 - 33
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021


Ze względów epidemicznych konsultacje odbywają się z użyciem platformy MS Teams - kod dostępu vwz4b3g do Zespołu "Dyżury w sem. letnim 2020/2021"


poniedziałek: 17.30-19.00, 


wtorek: 11.00-12.30


Zapraszam także do kontaktu e-mail: marzena.swistak@poczta.umcs.lublin.pl 


 


 


 

O sobie

radca prawny, pracownik badawczo - dydaktyczny zatrudniony w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W roku akademickim 2007/2008 stypendystka programu ERASMUS na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, a następnie w październiku 2014 r. jako visiting doctoral student prowadziła badania na Wydziale Prawa, Alma Mater Studiorum Uniwersytet w Bolonii, Włochy a następnie na Uniwersytecie del Sacro Cuore w Mediolanie. W roku 2008 ukończyła Szkołę Prawa Brytyjskiego, Institute of Continuing Education, University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, oraz studia podyplomowe w zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Republiki Włoskiej w roku akad. 2017/2018. Członek założyciel Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica w Lublinie oraz członek European Law Institute z siedzibą w Wiedniu, Austria.  

Uczestniczka i prelegentka wielu ogólnopolskich i zagranicznych konferencji naukowych. Autorka licznych publikacji z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządów zawodowych i innych organizacji typu korporacyjnego z uwzględnieniem płaszczyzny komparatystycznej, publicznego prawa gospodarczego, prawa nowych technologii, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych.

Wykaz publikacji dostępny na stronie https://orcid.org/0000-0002-3910-6019