Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Ławnikowicz

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH I PRAWA RZYMSKIEGO
Telefon
tel. 081 537 5142
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Czwartki 9.30.-11.30.


Pokój 410


 


 

O sobie

Nauczyciel akademicki począwszy od października 1994 r. Egzaminowany aplikant sądowy. Zainteresowania naukowe obejmują historię i teorię państwa i prawa.

Specjalność naukowa: Historia doktryn polityczno-prawnych. W kręgu zainteresowań naukowych pozostają: historia doktryn polityczno-prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojnia, etyka prawnicza, zagadnienia związane ze statusem sądów i sędziów.

W październiku 2003, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Idea niezawisłości sędziowskiej w myśli prawniczej i porządku prawnym Drugiej Rzeczypospolitej” uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Praca doktorska wyróżniona została w XL konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2015 na podstawie osiągnięcia naukowego (dorobku i monografii zatytułowanej "Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego", Lublin 2014).

Rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich UMCS

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.

 


Ogłoszenia

 

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 odbywają się w czwartki w g. 9.30-11.30. 

 

Informacja o seminariach 

W roku akademickim 2022/23 będę prowadzić seminaria dla studentów następujących kierunków:

Administracja II stopień, studia stacjonarne

Bezpieczeństwo I stopień, studia stacjonarne

Bezpieczeństwo II stopień, studia stacjonarne