Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Niezgoda

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024:  •  poniedziałek, godz. 8.00-9.00 w pok. 620.


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin
20-400 Lublin

O sobie

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Wyróżniony w XLIX Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepszą pracę habilitacyjną. Autor publikacji z zakresu finansów publicznych, prawa finansowego samorządu terytorialnego oraz publicznego prawa bankowego.


Ogłoszenia

Informacja o zapisach na seminaria na kierunku Prawo (studia stacjonarne): 
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,10631,zapisy-na-seminaria-na-kierunku-prawo,66961.chtm


PODYPLOMOWE STUDIUM PRAWA PODATKOWEGO

www.podatki.umcs.pl

CELE I KORZYŚCI | PROGRAM | WYKŁADOWCY | REJESTRACJA | KONTAKT