Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Mateusz Derdak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021:
 poniedziałek, 12:45-14:15;
• czwartek, 12:45-14:15.


Kontakt za pośrednictwem aplikacji MS Teams (w godzinach konsultacji): 251378@office.umcs.pl