Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Mateusz Derdak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek: 19.00-20.00 – dyżur zdalny w aplikacji Teams,


Czwartek:  16.00-17.00 – w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS.


 


Microsoft Teams: 251378@office.umcs.pl