Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Daszczuk

dr Paweł Daszczuk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO
Telefon
887 404 409; fax 81 442 17 75
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.kancelariadsp.pl
Konsultacje

Konsultacje zdalne


kontakt mail - p_daszczuk@o2.pl 


tel. 887 404 409

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

ŻYCIORYS

W latach 2003-2008 studiowałem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Kidyby pt. „Podwyższenie kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy” obroniłem w 2008 r. roku z wynikiem bardzo dobrym. Za pracę magisterską zostałem nagrodzony III nagrodą w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego. W roku 2008 r. w ramach programu Sokrates Erasmus odbyłem studia prawnicze na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.

W 2008 r. zostalem wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Doświadczenie zdobywałem w kancelariach adwokackich adwokata Janusza  Łomży i adwokata Stanisława Estreicha, głównie w zakresie spraw gospodarczych.

W 2010 r. zostałem zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS gdzie prowadzę ćwiczenia i wykłądy m.in. z prawa handlowego i prawa przedsiębiorców.

W 2012 r. zdałem egzamin adwokacki, zostałem wpisany na listę adwokatów i wraz ze wspólnikami rozpocząłem prowadzenie kancelarii adwoackiej DSP Daszczuk Siembida Pękalski Dyś z siedzibą w Lublinie przy ul. Jasnej 8 ze spacjalizacją w zakresie spraw gospodarczych.

W 2019 r. obroniłem rozprawę doktorską pt. „Kurator prawa materialnego przedsiębiorcy – osoby prawnej” napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Kidyby. Jej recenzentami byli Prof. dr hab. Wojciech J. Katner i Prof. dr hab. Józef Frąckowiak. Rozprawa stała się podstawą do wydania monografii pt. "Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej" jaka ukazała się w listopadzie 2021 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

W 2021 r. ukończyłem również podyplomowe studia Master of Business Administration. Od tego roku jestem rownież czlonkiem Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Lublinie.

W 2022 r. zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.


Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE

  1. W kwestii zakresu kompetencji przedstawicieli ustawowych osób prawnych  (w:) W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca red. K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański, Warszawa 2022 (współautor A. Kidyba)
  2. Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej, Warszawa 2021;
  3. Nowelizacje kodeksu spółek handlowych na tle niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (w:) M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I i II, Warszawa 2020;
  4. Nadawanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółek osobowych, Studia Iuridica Lublinesia 3/2020;
  5. Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Przegląd Podatkowy nr 1/2012, s. 28-35 (wspólnie z M. Charkiewiczem);
  6. Zakres kognicji sądu rejestrowego w odniesieniu do oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu lub groźby, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3/2020;
  7. Rozwiązanie, likwidacja i ustanie fundacji (w:) P. Litwiniuk, A. Milewska, M. Wasilewski (red.), Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019;
  8. Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim"Acta Iuris Stetinensis 3/2017;
  9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (w:) Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego pod red. J. Kruczalak-Jankowskiej, LexisNexis 2013, s.  470-480;
  10. Obowiązek naprawienia szkody w razie nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane”, Księga pamiątkowa prof. Stefana Buczkowskiego, Wydawnictwo UMCS 2012.

https://orcid.org/0000-0002-2399-7224

 

PROWADZONE PRZEDMIOTY

- Prawo handlowe

- Prawo przedsiębiorców

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

- rejestr przedsiębiorców i postępowanie rejestrowe

- teoria organów

- umowy w obrocie gospodarczym


Ogłoszenia

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy p_daszczuk@o2.pl lub tel. 887404409

 

Prezentacje z ćwiczeń znajdują się na stronie: http://kancelariadsp.pl/publikacje/

 

 

Informuję, że pierwsze ćwiczenia z prawa handlowego (prawo stacjonarne) dla grupy III odbędą się 24.10.2022 r.