Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Daszczuk

dr Paweł Daszczuk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO
Telefon
887 404 409; fax 81 442 17 75
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.kancelariadsp.pl
Konsultacje

Konsultacje zdalne po wcześniejszym umówieniu


kontakt mail - p_daszczuk@o2.pl 


tel. 887 404 409


www - dr Paweł Daszczuk - adwokat Lublin (kancelariadsp.pl)

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

ŻYCIORYS

W latach 2003-2008 studiowałem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Kidyby pt. „Podwyższenie kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy” obroniłem w 2008 r. roku z wynikiem bardzo dobrym. Za pracę magisterską zostałem nagrodzony III nagrodą w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego. W roku 2008 r. w ramach programu Sokrates Erasmus odbyłem studia prawnicze na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.

W 2008 r. zostalem wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Doświadczenie zdobywałem w kancelariach adwokackich adwokata Janusza  Łomży i adwokata Stanisława Estreicha, głównie w zakresie spraw gospodarczych.

W 2010 r. zostałem zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS gdzie prowadzę ćwiczenia i wykłądy m.in. z prawa handlowego i prawa przedsiębiorców.

W 2012 r. zdałem egzamin adwokacki, zostałem wpisany na listę adwokatów i wraz ze wspólnikami rozpocząłem prowadzenie kancelarii adwoackiej DSP Daszczuk Siembida Pękalski Dyś z siedzibą w Lublinie przy ul. Jasnej 8 ze spacjalizacją w zakresie spraw gospodarczych.

W 2019 r. obroniłem rozprawę doktorską pt. „Kurator prawa materialnego przedsiębiorcy – osoby prawnej” napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Kidyby. Jej recenzentami byli Prof. dr hab. Wojciech J. Katner i Prof. dr hab. Józef Frąckowiak. Rozprawa stała się podstawą do wydania monografii pt. "Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej" jaka ukazała się w listopadzie 2021 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

W 2021 r. ukończyłem również podyplomowe studia Master of Business Administration. Od tego roku jestem rownież czlonkiem Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Lublinie.

W 2022 r. zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Od maja 2022 r. jestem opiekunem uczelnianej organizacji studenckiej „Koło Naukowe Prawa Handlowego” działającej przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

 

PRZYKŁADOWE OPINIE STUDENTÓW

 

bardzo fajne zajęcia i super prowadzone, świetny prowadzący

 

Zdecydowanie jedne z najciekawszych ćwiczeń w całym toku studiów. Sam przedmiot jest dosyć trudny, ale Pan Doktor bardzo ciekawie opowiadał o zagadnieniach skomplikowanych i łatwiej można było zrozumieć poszczególne instytucje prawa handlowego. Dużą zaletą była również przekazywana przez Pana Doktora wiedza praktyczna, której nie ma podręczniku. Pan Doktor jest niezwykle prostudencki i bezproblemowy.

 

super zajęcia

 

Ćwiczenia bardzo interesujące, Pan Doktor potrafi przekazać wiedzę

 

Bardzo przyjemnie prowadzone zajęcia, mimo skomplikowanej tematyki, chce się na nie chodzić:)

 

Pan Doktor Daszczuk to złoty człowiek (ale przedmiot trudny). Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy. Z wiadomych względów (ilość materiału) Pan Doktor skupiał się na najważniejszych aspektach omawianej tematyki, akcentując co powinniśmy wiedzieć na egzaminie. Pan Doktor zawsze był spokojny i kulturalny. Zajęcia odbywały się terminowo. Warto nadmienić, że przed II częścią ,,zerówki" wywiązało się pewne zamieszanie. Najpierw ogłoszono, że nie będzie zaliczenia dla osób, które zdały część pierwszą. Później, okazało się, że grupy ,,zdalne" musiały przystąpić do zaliczenia. Pan Doktor na szczęście w porę się o tym dowiedział i przeprowadził zaliczenie, co odebrano bardzo pozytywnie wśród studentów.

 

Pan Doktor był bardzo zaangażowany w prowadzenie zajęć, wielokrotnie oferował pomoc w wyjaśnianiu poszczególnych zagadnień. Na ćwiczeniach starał się przedstawić temat w przystępny i zrozumiały sposób.
 

Bardzo solidnie prowadzone zajęcia, nigdy ich termin nie był zmieniony, prowadzący odpowiadał na wszystkie moje pytania.

 

Pan Doktor jest bardzo przyjazny studentom. Prowadzi ćwiczenia uzupełniając je o wiedzę praktyczną, co jest bardzo przydatne

Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Spółka kapitałowa jako spółka dominująca, zależna lub powiązana, grupa spółek [w:] M. Wieczorek, R. Wrzecionek (red.), Spółki kapitałowe. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych, Warszawa 2023, 978-83-8291-861-8, s. 18-34.
 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [w:] M. Wieczorek, R. Wrzecionek (red.), Spółki kapitałowe. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych, Warszawa 2023, 978-83-8291-861-8, s. 171-416
 3. Łączenie, podział i przekształcenie spółek [w:] M. Wieczorek, R. Wrzecionek (red.), Spółki kapitałowe. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych, Warszawa 2023, 978-83-8291-861-8, s. 686-881.
 4. Spółka osobowa jako spółka dominująca i zależna (w:) M. Wieczorek, R. Wrzecionek, Spółki osobowe. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8291-579-2, s. 22-31.
 5. Łączenie i przekształcanie spółek (w:) M. Wieczorek, R. Wrzecionek, Spółki osobowe. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8291-579-2, s. 708-817.
 6. Firma; Spółka dominująca, zależna i powiązana; Grupa spółek (w:) A. Kidyba (red.), Meritum Prawo Spółek. Tom 1, Warszawa 2023, ISBN 978-83-8328-046-2, s. 247-272
 7. W kwestii zakresu kompetencji przedstawicieli ustawowych osób prawnych  (w:) W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca red. K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański, Warszawa 2022 (współautor A. Kidyba)
 8. Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej, Warszawa 2021;
 9. Nowelizacje kodeksu spółek handlowych na tle niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (w:) M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I i II, Warszawa 2020;
 10. Nadawanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółek osobowych, Studia Iuridica Lublinesia 3/2020;
 11. Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Przegląd Podatkowy nr 1/2012, s. 28-35 (wspólnie z M. Charkiewiczem);
 12. Zakres kognicji sądu rejestrowego w odniesieniu do oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu lub groźby, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3/2020;
 13. Rozwiązanie, likwidacja i ustanie fundacji (w:) P. Litwiniuk, A. Milewska, M. Wasilewski (red.), Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019;
 14. Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckimActa Iuris Stetinensis 3/2017;
 15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (w:) Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego pod red. J. Kruczalak-Jankowskiej, LexisNexis 2013, s.  470-480;
 16. Obowiązek naprawienia szkody w razie nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, Księga pamiątkowa prof. Stefana Buczkowskiego, Wydawnictwo UMCS 2012.

https://orcid.org/0000-0002-2399-7224

 

PROWADZONE PRZEDMIOTY

- Prawo handlowe

- Prawo przedsiębiorców

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

- rejestr przedsiębiorców i postępowanie rejestrowe

- teoria organów

- umowy w obrocie gospodarczym


Ogłoszenia

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy p_daszczuk@o2.pl lub tel. 887404409

 

Prezentacje z ćwiczeń znajdują się na stronie: http://kancelariadsp.pl/publikacje/

 

 

Link do zajęć z Zarysu prawa handlowego dla studneów Wydziału Zamiejscowego w Puławach

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1R9xR8YWeNort2fTlWs_uwIG4SpAnom3mxmAIwxj_dU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=52b294cf-de07-4f26-8a5c-2b0b11ea1d87&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

kod zespołu 1dnr6mr