Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Paweł Daszczuk

mgr Paweł Daszczuk
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO
Telefon
887 404 409; fax 81 442 17 75
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.kancelariadsp.pl
Konsultacje

wtorki 11:00-13:00


pokój 322


kontakt mail - p_daszczuk@o2.pl 


tel. 887 404 409

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

W latach 2003-2008 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Kidyby pt. „Podwyższenie kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy” obronił w 2008 r. roku z wynikiem bardzo dobrym. Studia prawnicze ukończył również z wynikiem bardzo dobrym. Za pracę magisterską został nagrodzony III nagrodą w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego. W roku 2008 r. w ramach programu Sokrates Erasmus odbył studia prawnicze na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.

W roku 2008 wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich adwokata Janusza  Łomży i adwokata Stanisława Estreicha. W roku 2012 zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów.

W 2010 r. został zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS gdzie prowadzi zajęcia z prawa handlowego, prawa przedsiębiorców, prawa umów w obrocie gospodarczym.

WYBRANE PUBLIKACJE

  1. Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego”, Przegląd Podatkowy nr 1/2012, s. 28-35 (wspólnie z M. Charkiewiczem)
  2. Obowiązek naprawienia szkody w razie nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane”, Księga pamiątkowa prof. Stefana Buczkowskiego, Wydawnictwo UMCS 2012
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich” [w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego pod red. J. Kruczalak-Jankowskiej, LexisNexis 2013, s.  470-480.
  4. Umowa consultingu [w:] A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
  5. Umowa know-how [w:] A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
  6. Umowa kontraktacji [w:] A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
  7. Umowa o przewóz lotniczy [w:] A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
  8. Umowa o zastępstwo inwestycyjne [w:] A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

 

PROWADZONE PRZEDMIOTY

- Prawo handlowe

- Zarys prawa handlowego

- Wstęp do prawa handlowego

- Prawo przedsiębiorców

- Umowy w obrocie gospodarczym

- Ochrona obrotu gospodarczego przed nieuczciwą konkurencją i nieuczciwymi praktykami rynkowymi

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

- rejestr przedsiębiorców i postępowanie rejestrowe

- umowy w obrocie gospodarczym

- zasady reprezentacji przedsiębiorców


Ogłoszenia

Prezentacje z ćwiczeń znajdują się na stronie: http://kancelariadsp.pl/publikacje/

 

Harmonogram ćwiczeń w semestrze zimowym 2017/2018

3.10.2017

Prawo handlowe - gr. I

Prawo przedsiębiorców – gr I i IV

9.10.2017

Prawo handlowe - gr. VIII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

10.10.2017

Prawo handlowe – gr. II

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV

16.10.2017

Prawo handlowe - gr. VII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

17.10.2017

Prawo handlowe – gr. I

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV

6.11.2017

Prawo handlowe - gr. VIII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

7.11.2017

Prawo handlowe – gr. II

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV

13.11.2017

Prawo handlowe - gr. VII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

14.11.2017

Prawo handlowe – gr. I

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV

20.11.2017

Prawo handlowe - gr. VIII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

21.11.2017

Prawo handlowe – gr. II

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV

27.11.2017

Prawo handlowe - gr. VII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

28.11.2017

Prawo handlowe – gr. I

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV

4.12.2017

Prawo handlowe - gr. VIII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

5.12.2017

Prawo handlowe – gr. II

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV

11.12.2017

Prawo handlowe - gr. VII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

12.12.2017

Prawo handlowe – gr. I

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV

18.12.2017

Prawo handlowe - gr. VIII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

19.12.2017

Prawo handlowe – gr. II

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV

8.01.2017

Prawo handlowe - gr. VII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

9.01.2017

Prawo handlowe – gr. I

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV

15.01.2017

Prawo handlowe - gr. VIII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

16.01.2017

Prawo handlowe – gr. II

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV

22.01.2017

Prawo handlowe - gr. VII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

23.01.2017

Prawo handlowe – gr. I

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV

29.01.2017

Prawo handlowe - gr. VIII

Prawo przedsiębiorców – gr. II i III

30.01.2017

Prawo handlowe – gr. II

Prawo przedsiębiorców – gr. I i IV