KATEDRA PRAWA PRACY

Opis

Godziny dyżurów

 

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS

Kierownik Katedry

 614 /52-31

Wtorek

11.00-12.30

 

2.

dr Renata Borek- Buchajczuk

 617/52-29

Wtorek 11.00-12.30

Środa 15.00-16.00

 

3.

dr Anna Daniluk-Jarmoniuk

 615/52-32

Poniedziałek 10.00-11.30

Wtorek 11.10-12.40

 

4.

mgr Łukasz Bolesta

 618/52-28

Poniedziałek 15.00-16.00

Wtorek 11.00-13.00

 

5.

mgr Paulina Daniluk

 615/52-32

Wtorek 11.10-12.40

 

6.

dr Aleksandra Wiącek-Burmańczuk

 615/52-32

urlop wychowawczy

 

7.

dr Iwona Anna Wieleba 

 617/52-29

urlop wychowawczy