KATEDRA PRAWA PRACY

Opis

Godziny dyżurów

 

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS

Kierownik Katedry

 614 /52-31

Wtorek

10.00-11.30

 

2.

dr Renata Borek- Buchajczuk

 617/52-29

Wtorek 11.00-12.30

 

 

3.

dr Anna Daniluk-Jarmoniuk

 615/52-32

urlop wychowawczy

 

4.

mgr Łukasz Bolesta

 618/52-28

Poniedziałek 13.15-14.15 MS TEAMS

Wtorek 13.15-14.15

 

5.

mgr Paulina Daniluk

 615/52-32

Poniedziałek 14.30-16.00 MS TEAMS

Wtorek 11.00-12.30

 

6.

dr Aleksandra Wiącek-Burmańczuk

 615/52-32

Wtorek 11.00-14.00

 

7.

dr Iwona Anna Wieleba 

 617/52-29

urlop wychowawczy