Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krzysztof Cień

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Telefon
81-537-51-49
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
Konsultacje

Dyżury w sesji letniej roku akademickiego 2021/2022:
-28.06.2022 r., godz. 9:00-10:00 (s. 5);
-29.06.2022 r., godz. 17:00-18:00 (MS Teams);
-7.07.2022 r., godz. 12:00-14:00(MS Teams);
-11.07.2022 r., godz. 10:00-12:00(MS Teams);
- 18.07.2022 r., godz. 10:00-12:00(MS Teams).
Kontakt e-mail: krzysztof.cien@umcs.pl 


UWAGA! Połączenie na dyżur zdalny w MS Teams ma ustawioną opcję "wirtualnej poczekalni". Proszę oczekiwać w kolejce na dopuszczenie do spotkania. 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo (2016). Praca magisterska pt. "Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami w podatku od towarów i usług" przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza.

W 2021 r. obronił doktorat z wyróżnieniem na podstawie rozprawy pt. "Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe w polskim porządku prawnym" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr oraz dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ.

Obecnie zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego UMCS na stanowisku asystenta. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa własności intelektualnej.

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: prawo finansów publicznych; prawo i postępowanie podatkowe; prawo bilansowe. 

Zajęcia dydaktyczne obejmują: wykłady oraz ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: kierunek prawno-biznesowy (prawo podatkowe przedsiębiorców, podstawy prawa finansowego przedsiębiorców), kierunek prawno-menadżerski (finansowanie działalności gospodarczej, opodatkowanie działalności gospodarczej), kierunek prawo (prawo finansowe, prawo podatkowe), kierunek prawno-administracyjny (podstawy prawa finansowego, prawo podatkowe, celne i dewizowe, postępowanie podatkowe, prawo i postępowanie podatkowe).

Dorobek naukowy (ORCID: 0000-0003-2576-0471): lista publikacji (pdf)academia.edu; PBN

Wyjazdy naukowe: International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie (Holandia). 


Ogłoszenia

PORZĄDEK EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W SESJI LETNIEJ
1) Zaliczenia ćwiczeń na egzamin przedterminowy:

 • 6 czerwca 2022 r., "Prawo finansowe", godz. 9:00, s. 5, zaliczenie w formie ustnej.

2) Egzaminy przedterminowe:

 • 10 czerwca 2022 r., "Podstawy prawa finansowego", godz. 9:00, s. 303, egzamin w formie ustnej.

3) Zaliczenia ćwiczeń:

 • 23 czerwca 2022 r., "Finansowanie działalności gospodarczej", godz. 12:00;
 • 23 czerwca 2022 r., "Prawo podatkowe przedsiębiorców", godz. 12:30, zaliczenie w formie ustnej;
 • 24 czerwca 2022 r., "Prawo finansowe", gr. VI, godz. 8:00, s. 303, zaliczenie w formie ustnej;
 • 24 czerwca 2022 r., "Prawo finansowe", gr. VII, godz. 13:00, s. 303, zaliczenie w formie ustnej.

4) Egzaminy:

 • 4 lipca 2022 r., "Podstawy prawa finansowego", godz. 9:00, s. 5, nazwiska rozpoczynające się od A do K, egzamin w formie ustnej;
 • 5 lipca 2022 r., "Podstawy prawa finansowego", godz. 9:00, s. 5, nazwiska rozpoczynające się od Ł do Ż, egzamin w formie ustnej.

5) Egzaminy odroczone:

 • 13 września 2022 r., "Podstawy prawa finansowego", godz. 8:30, egzamin w formie ustnej.

6) Egzaminy poprawkowe:

 • 14 września 2022 r., "Podstawy prawa finansowego", egzamin w formie ustnej;
 • 23 września 2022 r., "Podstawy prawa finansowego", egzamin w formie ustnej, dla osób przystępujących w terminie odroczonym.

7) Zaliczenia odroczone:

 • 13 września 2022 r., "Prawo finansowe", godz. 12:00, zaliczenie w formie ustnej.

8) Zaliczenia poprawkowe:

 • 13 września 2022 r., "Prawo finansowe", godz. 12:00, zaliczenie w formie ustnej.

WPISY W SYSTEMIE USOS UMCS
Osoby, które otrzymały wpis zaliczenia ćwiczeń do indeksu powinny sprawdzić, czy właściwa ocena pojawiła się w systemie USOS UMCS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż wpisana w indeksie proszę o niezwłoczny kontakt mailowy w celu poprawienia protokołu elektronicznego.Załączniki