Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krzysztof Cień

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Telefon
81-537-51-49
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (MS Teams):
- czwartek, godz. 11:00-12:30 (MS Teams);
- piątek, godz. 11:30-13:00 (MS Teams).  
Kontakt e-mail: krzysztof.cien@umcs.pl UWAGA!

W dniu 25.06.2021 r. odbędzie się w godz. 11:00-12:30. 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo (2016).

Obecnie zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego UMCS na stanowisku asystenta. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa własności intelektualnej.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: prawo finansów publicznych; prawo i postępowanie podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług; prawo bilansowe. 

Zajęcia dydaktyczne obejmują: ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: kierunek prawno-biznesowy (prawo podatkowe przedsiębiorców, podstawy prawa finansowego przedsiębiorców), kierunek prawno-menadżerski (prawo finansowe w obrocie gospodarczym, prawo podatkowe w obrocie gospodarczym), kierunek prawo (prawo finansowe), kierunek administracja (finanse publiczne i prawo finansowe, polskie i eurpejskie prawo podatkowe).

Dorobek naukowy: lista publikacji (pdf)academia.edu; PBN

Wyjazdy naukowe: International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie (Holandia). 


Ogłoszenia

WPISY W SYSTEMIE USOS UMCS

Osoby, które otrzymały wpis zaliczenia ćwiczeń do indeksu powinny sprawdzić, czy właściwa ocena pojawiła się w systemie USOS UMCS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż wpisana w indeksie proszę o niezwłoczny kontakt mailowy w celu poprawienia protokołu elektronicznego.

ESEJE
Proszę o przesyłanie esejów na następujący adres mailowy: esejekc@gmail.com


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Oznaczenie materiałów dydaktycznych:

  • F - Prawo finansowe/Finanse publiczne i prawo finansowe
  • PMFI - Prawo podatkowe (Matematyka w finansach)
  • PEP - Polskie i europejskie prawo podatkowe
  • FDG - Finansowanie działalności gospodarczej
  • PPFP - Podstawy prawa finansowego przedsiebiorców
  • PPP - Prawo podatkowe przedsiębiorców
  • PPOG - Prawo podatkowe w obrocie gospodarczym
  • O - ochrona skarbowa