Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Krzysztof Cień

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Telefon
81-537-51-49
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021(MS Teams):
- środa, godz. 11:10 - 12:40 (MS Teams);
-czwartek, godz. 8:00 - 9:30 (MS Teams).
Kontakt e-mail: krzysztof.cien@umcs.pl


Dyżur odbywa się za pośrednictwem aplikacji MS Teams. W razie konieczności osobistego spotkania, z uwagi na sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie proszę o wstępny kontakt mailowy (dzień przed terminem dyżuru) w celu uzgodnienia konkretnej godziny stawienia się na dyżurze w p. 619. W razie konieczności osobistego spotkania uprzejmie proszę o przestrzeganie reguł sanitarnych.


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo (2016).

Obecnie zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego UMCS na stanowisku asystenta. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa własności intelektualnej.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: prawo finansów publicznych; prawo i postępowanie podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług; prawo bilansowe. 

Zajęcia dydaktyczne obejmują: ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: kierunek prawno-biznesowy (prawo podatkowe przedsiębiorców, podstawy prawa finansowego przedsiębiorców), kierunek prawno-menadżerski (prawo finansowe w obrocie gospodarczym, prawo podatkowe w obrocie gospodarczym), kierunek prawo (prawo finansowe), kierunek administracja (finanse publiczne i prawo finansowe, polskie i eurpejskie prawo podatkowe).

Dorobek naukowy: lista publikacji (pdf)academia.edu; PBN

Wyjazdy naukowe: International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie (Holandia). 


Ogłoszenia

PORZĄDEK PIERWSZYCH ĆWICZEŃ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021
1 października 2020 r.:

 • 12:45 - Prawne regulacje nadzoru finansowego (kierunek Prawno-administracyjny, II st., II rok, moduł: Administracja skarbowa i gospodarcza);
 • 13:30 - Postępowanie podatkowe (kierunek Prawno-administracyjny, II st., II rok, moduł: Administracja skarbowa i gospodarcza);
 • 14:20 - Prawo finansowe, gr. I (kierunek Prawo, III rok);
 • 15:55 - Opodatkowanie działalności gospodarczej, gr. I (kierunek Prawno-menedżerski, II st., II rok);
 • 16:40 - Opodatkowanie działalności gospodarczej, gr. II(kierunek Prawno-menedżerski, II st., II rok);
 • 17:30 - Prawo finansowe, gr. III (kierunek Prawo, III rok).

2 października 2020 r.:

 • 12:45 - Prawo i postępowanie podatkowe, gr. I (kierunek Prawno-administracyjny, II st., II rok, moduł: Służba cywilna);
 • 13:30 - Prawo i postępowanie podatkowe, gr. II(kierunek Prawno-administracyjny, II st., II rok, moduł: Służba cywilna);
 • 14:20 - Prawo podatkowe, celne i dewizowe (kierunek Prawno-administracyjny, II st., II rok, moduł: Administracja skarbowa i gospodarcza).

Pierwsze zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams. Szczegółowe dane dotyczące zapisów do poszczególnych zespołów (przedmiotów) zostaną podane w najbliższym czasie.

WPISY W SYSTEMIE USOS UMCS

Osoby, które otrzymały wpis zaliczenia ćwiczeń do indeksu powinny sprawdzić, czy właściwa ocena pojawiła się w systemie USOS UMCS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż wpisana w indeksie proszę o niezwłoczny kontakt mailowy w celu poprawienia protokołu elektronicznego.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Oznaczenie materiałów dydaktycznych:

 • F - Prawo finansowe/Finanse publiczne i prawo finansowe
 • PMFI - Prawo podatkowe (Matematyka w finansach)
 • PEP - Polskie i europejskie prawo podatkowe
 • FDG - Finansowanie działalności gospodarczej
 • PPFP - Podstawy prawa finansowego przedsiebiorców
 • PPP - Prawo podatkowe przedsiębiorców
 • PPOG - Prawo podatkowe w obrocie gospodarczym
 • O - ochrona skarbowa