Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krzysztof Cień

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Telefon
81-537-51-49
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
Konsultacje

Dyżury w sesji letniej roku akademickiego 2023/2024:
- 26.06.2024 r., godz. 10:30-11:30 (p. 619);
- 27.06.2024 r., godz. 10:30-11:30 (p. 619),
- 3.07.2024 r., godz. 9:00-11:00 (MS Teams),
- 16.07.2024 r., godz. 9:00-11:00 (MS Teams).
Kontakt e-mail: krzysztof.cien@umcs.pl

Informuję, że od dnia 22 lipca 2024 r. do dnia 8 września 2024 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym.


  

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo (2016). Praca magisterska pt. "Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami w podatku od towarów i usług" przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza.

W 2021 r. obronił doktorat z wyróżnieniem na podstawie rozprawy pt. "Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe w polskim porządku prawnym" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr oraz dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ.

Obecnie zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego UMCS na stanowisku adiunkta. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa własności intelektualnej.

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: prawo finansów publicznych; prawo i postępowanie podatkowe; prawo bilansowe. 

Zajęcia dydaktyczne obejmują: wykłady oraz ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: kierunek prawno-biznesowy (prawo podatkowe przedsiębiorców, podstawy prawa finansowego przedsiębiorców), kierunek prawno-menadżerski (finansowanie działalności gospodarczej, opodatkowanie działalności gospodarczej), kierunek prawo (prawo finansowe, prawo podatkowe), kierunek prawno-administracyjny (podstawy prawa finansowego, prawo podatkowe, celne i dewizowe, postępowanie podatkowe, prawo i postępowanie podatkowe).

Dorobek naukowy (ORCID: 0000-0003-2576-0471): lista publikacji (pdf)academia.edu; PBN

Wyjazdy naukowe: International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie (Holandia). 


Ogłoszenia

WPISY W SYSTEMIE USOS UMCS

Osoby, które otrzymały wpis zaliczenia ćwiczeń do indeksu powinny sprawdzić, czy właściwa ocena pojawiła się w systemie USOS UMCS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż wpisana w indeksie proszę o niezwłoczny kontakt mailowy w celu poprawienia protokołu elektronicznego.

PORZĄDEK EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W SESJI LETNIEJ

 • 21 czerwca 2024 r., godz. 10:00, "Postępowanie podatkowe", kierunek Prawo - zaliczenie ćwiczeń,
 • 21 czerwca 2024 r., godz. 12:00, "Prawo finansowe", kierunek Prawo, gr. VI - zaliczenie ćwiczeń,
 • 22 czerwca 2024 r., godz. 8:30, "Prawo finansowe", kierunek Prawo, gr. VII - zaliczenie ćwiczeń,
 • 24 czerwca 2024 r., godz. 13:30, "Podstawy prawa finansowego", kierunek Prawno-administracyjny I st. - egzamin, osoby o nazwiskach od A do Ma,
 • 25 czerwca 2024 r., godz. 13:30, "Podstawy prawa finansowego", kierunek Prawno-administracyjny I st. - egzamin, osoby o nazwiskach od Mą do Z,
 • 12 września 2024 r., "Prawo finansowe", kierunek Prawo - zaliczenie ćwiczeń w terminie odroczonym,
 • 12 września 2024 r., "Prawo finansowe", kierunek Prawo - poprawkowe zaliczenie ćwiczeń,
 • 12 września 2024 r., "Prawo podatkowe przedsiębiorców", kierunek Prawnobiznesowy - poprawkowe zaliczenie ćwiczeń,
 • 13 września 2024 r. "Podstawy prawa finansowego", kierunek Prawno-administracyjny I st. - egzamin w terminie odroczonym,
 • 13 września 2024 r. "Podstawy prawa finansowego", kierunek Prawno-administracyjny I st. - egzamin poprawkowy,
 • 23 września 2024 r. "Podstawy prawa finansowego", kierunek Prawno-administracyjny I st. - egzamin poprawkowy dla osób, które przystępowały do egzaminu w terminie odroczonym.


Załączniki