Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krzysztof Cień

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Telefon
81-537-51-49
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:
-środa, godz. 8:30 - 9:30 (p. 619);
-czwartek, godz. 11:00-12:00 (p. 619).
Kontakt e-mail: krzysztof.cien@umcs.pl 


 


  

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo (2016). Praca magisterska pt. "Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami w podatku od towarów i usług" przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza.

W 2021 r. obronił doktorat z wyróżnieniem na podstawie rozprawy pt. "Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe w polskim porządku prawnym" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr oraz dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ.

Obecnie zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego UMCS na stanowisku adiunkta. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa własności intelektualnej.

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: prawo finansów publicznych; prawo i postępowanie podatkowe; prawo bilansowe. 

Zajęcia dydaktyczne obejmują: wykłady oraz ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: kierunek prawno-biznesowy (prawo podatkowe przedsiębiorców, podstawy prawa finansowego przedsiębiorców), kierunek prawno-menadżerski (finansowanie działalności gospodarczej, opodatkowanie działalności gospodarczej), kierunek prawo (prawo finansowe, prawo podatkowe), kierunek prawno-administracyjny (podstawy prawa finansowego, prawo podatkowe, celne i dewizowe, postępowanie podatkowe, prawo i postępowanie podatkowe).

Dorobek naukowy (ORCID: 0000-0003-2576-0471): lista publikacji (pdf)academia.edu; PBN

Wyjazdy naukowe: International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie (Holandia). 


Ogłoszenia

PORZĄDEK PIERWSZYCH ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM
1) 1 marca 2023 r.:

  • Prawo finansowe, ćwiczenia gr. V,
  • Prawo finansowe, ćwiczenia gr. VI,
  • Prawo finansowe, ćwiczenia gr. VII.

2) 2 marca 2023 r.:

  • Podstawy prawa finansowego, wykład,
  • Finanse jednostek samorządu terytorialnego, wykład.

3) 8 marca 2023 r.:

  • Postępowanie podatkowe, ćwiczenia gr. I,
  • Postępowanie podatkowe, ćwiczenia gr. II.

WPISY W SYSTEMIE USOS UMCS
Osoby, które otrzymały wpis zaliczenia ćwiczeń do indeksu powinny sprawdzić, czy właściwa ocena pojawiła się w systemie USOS UMCS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż wpisana w indeksie proszę o niezwłoczny kontakt mailowy w celu poprawienia protokołu elektronicznego.Załączniki