Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Krzysztof Cień

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Telefon
81-537-51-49
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, p. 619:
- środa, godz. 9:35 - 11:05;
- czwartek, godz. 14:20 - 15:50. 
Kontakt e-mail: krzysztof.cien@umcs.pl


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo (2016).

Obecnie zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego UMCS na stanowisku asystenta. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa własności intelektualnej.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: prawo finansów publicznych; prawo i postępowanie podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług; prawo bilansowe. 

Zajęcia dydaktyczne obejmują: ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: kierunek prawno-biznesowy (prawo podatkowe przedsiębiorców, podstawy prawa finansowego przedsiębiorców), kierunek prawno-menadżerski (prawo finansowe w obrocie gospodarczym, prawo podatkowe w obrocie gospodarczym), kierunek prawo (prawo finansowe), kierunek administracja (finanse publiczne i prawo finansowe, polskie i eurpejskie prawo podatkowe).

Dorobek naukowy: lista publikacji (pdf)academia.edu; PBN

Wyjazdy naukowe: International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie (Holandia). 


Ogłoszenia

TERMIN ODDANIA ESEJÓW

Osoby piszące eseje, niezależnie od kierunku studiów, są zobowiązane do złożenia pracy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2020 r. 

PORZĄDEK ZALICZEŃ W SEMESTRZE ZIMOWYM:

 • 20 stycznia 2020 r.: zaliczenie ćwiczeń na egzamin przedterminowy z przedmiotu "Prawo podatkowe" na kierunku Prawo; gr. V - godz. 8:30-12:30, gr. VI - godz. 12:30 - 16:30;
 • 21 stycznia 2020 r.: zaliczenie ćwiczeń na egzamin przedterminowy z przedmiotu "Opodatkowanie działaności gospodarczej" na kierunku Prawno-menedżerskim, godz. 8:00-10:50;
 • 21 stycznia 2020 r.: zaliczenie ćwiczeń na egzamin przedterminowy z przedmiotu "Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców" na kierunku Prawno-biznesowym, od godz. 12:00;
 • 4 lutego 2020 r.: zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu "Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców" na kierunku Prawno-biznesowym, gr. III - od godz. 8:00, gr. IV - od 12:00;
 • 6 lutego 2020 r.: zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu "Prawo podatkowe" na kierunku Prawo; gr. V - od godz. 8:00, gr. VI - od godz. 12:00;
 • 12 lutego 2020 r.: zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu "Opodatkowanie działaności gospodarczej" na kierunku Prawno-menedżerskim, od godz. 8:00.

Zaliczenia odbywają się w formie ustnej w p. 619 (budynek WPiA). Wykazy zagadnień egzaminacyjnych są dostępne na stronie internetowej Katedry Prawa Finansowego UMCS (Wykazy zagadnień). 

ZALICZENIE Z TERMINIE ODROCZONYM Z PRZEDMIOTU "PRAWO PODATKOWE"

Ustne zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu "Prawo podatkowe" na kierunku Prawo w terminie odroczonym odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r. od godz. 8:00, w p. 619.

WPISY W SYSTEMIE USOS UMCS

Osoby, które otrzymały wpis zaliczenia ćwiczeń do indeksu powinny sprawdzić, czy właściwa ocena pojawiła się w systemie USOS UMCS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż wpisana w indeksie proszę o niezwłoczny kontakt mailowy w celu poprawienia protokołu elektronicznego.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Oznaczenie materiałów dydaktycznych:

 • F - Prawo finansowe/Finanse publiczne i prawo finansowe
 • PMFI - Prawo podatkowe (Matematyka w finansach)
 • PEP - Polskie i europejskie prawo podatkowe
 • PFOG - Prawo finansowe w obrocie gospodarczym
 • PPFP - Podstawy prawa finansowego przedsiebiorców
 • PPP - Prawo podatkowe przedsiębiorców
 • PPOG - Prawo podatkowe w obrocie gospodarczym
 • O - ochrona skarbowa