Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marek Kulik

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH, KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
815375248
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w związku z sytuacją epidemiologiczną dyżury zostały zawieszone do 15 kwietnia. w razie potrzeby proszę o kontakt mailowy


 


pok. 513


dyżury w semestrze zimowym 2019/2020


wtorek 11.10-12.40


  

Ogłoszenia

 Informacje o sposobie prowadzenia zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeniowych zostały przesłane P.t. Studentom przez USOS mail.

 Informacje o sposobie prowadzenia wykładów z Podstaw prawa karnego dla kierunku BW I stopnia (st.) oraz MIędzynarodowe prawo karne dla Administracji I stopnia (st.) zostaną przesłane P.t. Studentom niezwłocznie po zaistnieniu takiej możliwości, czyli podpięciu list Studentów zapisanych na dany wykład do mojego profilu w systemie USOS. proszę Państwa o cierpliwość- Dziekanaty cały czas nad tym pracują, ale system jest bardzo obciążony.