Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Marek Kulik

Stanowisko
profesor
Jednostki
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH, KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
815375248
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


od 23 maja dyżury odbywają się:


- we wtorki w godzinach 11.15 - 12.15 na platformie TEAMS; link do grupy


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa2cff3bdaa574df0af895400a6541ab5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a05950e1-f828-4600-9397-34b8d68677de&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 przekierowanie do grupy następuje przez kliknięcie linku.


 - we środy w godzinach 11.00-12.00 pok. 209 na WPiA


 


  

Ogłoszenia