KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH I PRAWA RZYMSKIEGO

Opis

Dyżury pracowników:

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

504/54-35

śr. 08.00:10.00

2.

dr Andrzej Chmiel

505/54-34

wt. 09.00:11.00; śr. 10.00:11.00

3.

prof. dr hab. Lech Dubel

410/51-42

czw. 11.00:12.00

4.

dr Agata Grudzińska

413

czw. 9.35:11.05.

pt. 11.10:12.40.

5.

dr Jarosław Kostrubiec

411/54-39

czw.08.30:09.30; 11.30:12.30

6.

prof. dr hab. Marek Kuryłowicz

503/54-34

pn.10.00:11.00

7.

mgr Paweł Lesiński

413

czw. 09.00:11.00

8.

dr hab. Grzegorz Ławnikowicz

411/54-39

czw. 10.40:12.40

9.

dr hab. Małgorzata Łuszczyńska

412/54-40

czw. 09.30:11.30

10.

mgr Bartosz Zalewski

505/54-36

wt. 14.30:16.30; czw. 08.30:09.30-Kronos