Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Poniatowski

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Telefon
81 537 53 27
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury odbywają się za pośrednictwem platformy Teams - kod zespołu: oj3083l


Poniedziałki: 14.20-15.50


Wtorki: 11.10-12.40


We wskazanych terminach będę też sprawdzał często skrzynkę mailową.


 


 


 


 


 


 

Ogłoszenia

PRAKTYKI STUDENCKIE

KIERUNEK PRAWNO-ADMINISTRACYJNY I ADMINISTRACJA II STOPNIA, STUDIA STACJONARNE

(osoby z nazwiskami zaczynającymi sie na literę M do Ż)

       Studentów zainteresowanych odbywaniem praktyk studenckich proszę o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi na stronach:

- https://www.umcs.pl/pl/praktyki,15544.htm

- https://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/page/Instrukcja-_Modul_Student_(aktualizacja_z_dn._15.09.2020).pdf

- https://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/page/Najczesciej_zadawne_pytania_i_problemy_w_SOP.pdf

       Dokumentację praktyki proszę dostarczać bezpośrednio do Państwa dziekanatu.

      Opiekun Praktyk, na wniosek studenta, może zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę zawodową lub inną działalność, jeżeli zostały osiągnięte efekty praktyk. W celu uzyskania zaliczenia pracy zawodowej lub innej działalności jako praktyki, student jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego ich wykonywanie. Dokument ten powinien zawierać: 1) wskazanie instytucji, w której wykonywana była praca lub inna działalność; 2) okres wykonywania pracy lub innej działalności; 3) rodzaj i zakres wykonywanych czynności; 4) podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu.

       Zaświadczenie o odbytej praktyce proszę pobrać z konta w Systemie Obsługi Praktyk (zakładka Dokumentacja praktyki), a nie ze strony  https://praktyki.umcs.lublin.pl/do-pobrania-0.

      Ważne: Zgodnie z programem studiów kierunku Prawno-administracyjnego II stopnia (studia rozpoczęte 1 października 2019 r. lub później) studenci odbywają praktykę zawodową w wymiarze 60 godzin w semestrze letnim na I roku studiów.

 

 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

      Uprzejmie informuję, że niżej wymienione zajęcia dydaktyczne odbywają się na platformie MS Teams w terminach wskazanych w planach zajeć:

1) ćwiczenia z Prawa karnego dla gr. IV II roku stacjonarnych studiów prawniczych;

2) ćwiczenia z Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych dla gr. I-VII III roku stacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia;

3) ćwiczenia z Prawnej ochrony danych osobowych i informacji niejawnych dla gr. I-V II roku stacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia;

4) ćwiczenia z Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych dla III roku niestacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia;

5) ćwiczenia z Prawnej ochrony danych osobowych i informacji niejawnych dla II roku niestacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia;

6) wykład i ćwiczenia z Zarysu prawa karnego dla II roku stacjonarnych studiów na kierunku administracja publiczna I stopnia (Wydział Zamiejscowy w Puławach).