Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Poniatowski

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Telefon
81 537 53 27
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni roku akademickiego 2019/2020:


- poniedziałki: 14.20-15.50


- wtorki: 11.10-12.40


pokój 524


 


Dyżury nie odbywają się do odwołania.


 


 


 


 

Ogłoszenia

 

Informuję, że w dniach 20.07-8.09 2020 r. będę przebywał na urlopie wypoczynkowym.

 

W związku z powyższym dokumentację praktyki proszę dostarczać bezpośrednio do Państwa dziekanatu.

 

 

 

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

KIERUNEK PRAWNO-ADMINISTRACYJNY I ADMINISTRACJA II STOPNIA, STUDIA STACJONARNE

(osoby z nazwiskami zaczynającymi sie na literę M do Ż)

 

W związku z panującą obecnie sytuacją dokumentację praktyki zamieszczoną w systemie proszę przesłać pocztą na moje nazwisko na adres:

Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5
(budynek Wydziału Prawa i Administracji)
20-031 Lublin

 

Proszę nie zostawiać dokumentacji na portierni ani w p. 404.

 

Studentów zainteresowanych odbywaniem praktyk studenckich proszę o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi na stronie: https://www.umcs.pl/pl/praktyki,15544.htm

 

Ważne: Zgodnie z programem studiów kierunku Prawno-administracyjnego II stopnia (studia rozpoczęte 1 października 2019 r. lub później) studenci odbywają praktykę zawodową w wymiarze 60 godzin w semestrze letnim na I roku studiów.

 

Zaświadczenie o odbytej praktyce proszę pobrać z konta w Systemie Obsługi Praktyk (zakładka Dokumentacja praktyki), a nie ze strony  https://praktyki.umcs.lublin.pl/do-pobrania-0.