Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Poniatowski

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Telefon
81 537 53 27
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury odbywają się za pośrednictwem platformy Teams - kod zespołu: oj3083l


Poniedziałki: 14.20-15.50


Wtorki: 11.10-12.40


 


 


 


 


 


 


 


 

Ogłoszenia

PRAKTYKI STUDENCKIE

KIERUNEK PRAWNO-ADMINISTRACYJNY, STUDIA STACJONARNE

(osoby z nazwiskami zaczynającymi sie na literę M do Ż)

       Studentów zainteresowanych odbywaniem praktyk studenckich uprzejmie proszę o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi na stronach:

- https://www.umcs.pl/pl/praktyki,15544.htm (proszę zajrzeć do wszystkich znajdujących się tam zakładek dotyczących praktyk)

- https://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/page/Instrukcja-_Modul_Student_(aktualizacja_z_dn._15.09.2020).pdf

- https://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/page/Najczesciej_zadawne_pytania_i_problemy_w_SOP.pdf

       Dokumentację praktyki proszę dostarczać bezpośrednio do Państwa dziekanatu.

     Opiekun Praktyk, na wniosek studenta, może zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę zawodową lub inną działalność, jeżeli zostały osiągnięte efekty praktyk. W celu uzyskania zaliczenia pracy zawodowej lub innej działalności jako praktyki, student jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego ich wykonywanie. Dokument ten powinien zawierać: 1) wskazanie instytucji, w której wykonywana była praca lub inna działalność; 2) okres wykonywania pracy lub innej działalności; 3) rodzaj i zakres wykonywanych czynności; 4) podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu.

       Zaświadczenie o odbytej praktyce proszę pobrać z konta w Systemie Obsługi Praktyk (zakładka Dokumentacja praktyki), a nie ze strony  https://praktyki.umcs.lublin.pl/do-pobrania-0.

      Ważne: Zgodnie z programem studiów kierunku Prawno-administracyjnego II stopnia (studia rozpoczęte 1 października 2019 r. lub później) studenci odbywają praktykę zawodową w wymiarze 60 godzin w semestrze letnim na I roku studiów.

 

 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

      Uprzejmie informuję, że niżej wymienione zajęcia dydaktyczne odbywają się na platformie MS Teams w terminach wskazanych w planach zajęć:

1) ćwiczenia z Prawa karnego dla gr. IV II roku stacjonarnych studiów prawniczych;

2) ćwiczenia z Podstaw prawa karnego dla gr. IV-VI I roku stacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia;

3) ćwiczenia ze Zwalczania przestępczości zorganizowanej środkami prawa i procesu karnego dla gr. III-V II roku stacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia.