Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Lubeńczuk

Telefon
+48 (81) 537 59 79
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 
roku akademickiego 2021/2022:
czwartki: 8:00 - 9:00
piątki: 8:00 - 9:00

Konsultacje zaplanowane w czwartki odbywają cię w sali 102.
Konsultacje zaplanowane w piątki odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams.
Konsultacje zaplanowane w dniu 05 maja 2022 r. odbędą się za pośrednictwem platformy MS Teams.


 


 

Ogłoszenia

WYKŁADY, ĆWICZENIA, SEMINARIA W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Wszystkie zajęcia, prowadzone przeze mnie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, będą realizowane przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.

Aby wziąć udział w zajęciach należy dołączyć do zespołu przy pomocy linku właściwego dla danej grupy. 

Studia stacjonarne:

Wykłady:
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji (Prawno-administracyjny, st. stacj. I st. I r.)

Seminaria: 
Seminarium dyplomowe (Prawno-administracyjny, st. stacj. I st. III r.) 
Seminarium dyplomowe (Bezpieczeństwo wewnętrzne, st. stacj. I st. III r.)
Seminarium dyplomowe (Prawno-administracyjny, st. stacj. I st. II r.)
Seminarium dyplomowe (Bezpieczeństwo wewnętrzne, st. stacj. I st. II r.) 

Studia niestacjonarne:

Wykłady:
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji (Prawno-administracyjny, st. nstacj. I st. I r.)