Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Lubeńczuk

Telefon
+48 (81) 537 59 79
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym
roku akademickiego 2022/2023:
czwartki 11:00 - 12:00

piątki 8:00 - 9:00
(Konsultacje zaplanowane w czwartki odbywają się w pok. 623.
Konsultacje zaplanowane w piątki odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams.)
UWAGA! Konsultacje zaplanowane w dniu 24 listopada 2022 r.,
zostają przeniesione 
i odbędą się
w dniu 28 listopada 2022 r. w godz. 14:20-15:20.

 


 


 


 

Ogłoszenia

WYKŁADY, ĆWICZENIA, SEMINARIA W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Aby wziąć udział w zajęciach prowadzonych przeze mnie przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams należy dołączyć do zespołu przy pomocy linku właściwego dla danej grupy.

Studia stacjonarne:
Publiczne prawo gospodarcze (Prawno-administracyjny, st. stacj. I st. III r.)
Publiczne prawo gospodarcze (Administracja publiczna, st. stacj. I st. III r.)

Studia niestacjonarne:
Publiczne prawo gospodarcze (Administracja publiczna, st. nstacj. I st. III r.)