Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Lubeńczuk

Telefon
+48 (81) 537 59 79 - w czasie konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje w semestrze letnim
roku akademickiego 2019/2020:
środy: 9:30-11:00
czwartki: 10:15-11:00


Z uwagi na treść zarządzenia Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, informuję, że konsultacje w pok. 623 zostają zawieszone do odwołania, nie krócej jednak niż do dnia 15 kwietnia 2020 r.
We wszystkich sprawach proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 


 


 

Ogłoszenia

PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU
PRAWO BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 
(STUDIA NIESTACJONARNE II-GO STOPNIA)

Wszystkich studentów niestacjonarnych studiów II-go stopnia na kierunku Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki studenckiej, proszę o zapoznanie się z informacjami i wzorami dokumentów zamieszczonymi na stronie: Praktyki, szkolenia i staże.

W związku treścią zarządzenia Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i zawieszenia konsultacji, dokumenty dotyczące praktyk proszę przesyłać pocztą na adres:
dr Grzegorz Lubeńczuk
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin