Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Piskozub

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 konsultacje będą odbywały się w terminach:


1) poniedziałki: 11:10-12:40 - dyżur za pośrednictwem Microsoft Teams


2) wtorki: 9:35 - 11:05 - dyżur za pośrednictwem Microsoft Teams


 


Link do zespołu, za pośrednictwem którego realizowane są konsultacje: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa8f25561e4a64b5888e41e09df5f9f78%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=95b6cb46-b687-4232-9e28-c6d36587e4d3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 

O sobie

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor rozprawy doktorskiej zatytułowanej: "Odpowiedzialność podmiotów świadczących uslugi turystyczne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów o świadczenie usług turystycznych", a także kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa turystycznego oraz prawa pomocy społecznej.


Ogłoszenia

--------------------------

Informacja w sprawie seminariów:

Z uwagi na zwolnienie jednego miejsca zapraszam osoby chętne na:

1) seminarium magisterskie na kierunku prawno-menadżerskim - jedno wolne miejsce

2) seminarium licencjackie na kierunki prawno-biznesowym - jedno wolne miejsce.

 

Osoby zainteresowane proszę o informację mailową lub za pośrednictwem Microsoft Teams.

----------------------

Informacja dla studentów zapisanych na wykład monograficzny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -wybrane zagadnienia.

Wykład zaczynamy w dniu 01.03.2021 r. o godzinie 17:30. Z uwagi na okoliczność, że nie dysponuję listą osób zapisanych na wykład proszę o samodzielne zapisy poprzez dołączenie do zespołu na Teamsie. Link do zespołu poniżej: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a88554546ba9b45f39aa729e26e8da880%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7b8c47d8-be3e-49d7-8ddc-32f4a3826572&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b