Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Piskozub

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze zimowy roku akademickiego 2021/2022 konsultacje będą odbywały się w terminach:


1) poniedziałki: 8:00 - 9:30 - dyżur za pośrednictwem Microsoft Teams


2) wtorki: 9:30 - 11:00 - dyżur za pośrednictwem Microsoft Teams


 


Link do zespołu, za pośrednictwem którego realizowane są konsultacje: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa8f25561e4a64b5888e41e09df5f9f78%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=95b6cb46-b687-4232-9e28-c6d36587e4d3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


lub bezpośrednio poprzez kontakt za pośrednictwem Microsoft Teams (poza grupą).


 


Wszystkie pytania odnośnie zajęć proszę także kierować bezpośrednio na czacie w Microsoft Teams, ewentualnie mailowo na adres poczty lub przez system USOS.


 

O sobie

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor rozprawy doktorskiej zatytułowanej: "Odpowiedzialność podmiotów świadczących uslugi turystyczne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów o świadczenie usług turystycznych", a także kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa turystycznego oraz prawa pomocy społecznej.


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

poniżej wskazuję linki do zajęć dla poszczególnych grup, z którymi będę prowadził zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:

1) Prawo, ćwiczenia z przedmiotu Prawo cywilne cz.2., grupa VI, zajęcia w poniedziałek od 9:45 do 11:05 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZ6J5oCR2EWjyF9r_bR3TJbl8ZqtimVezNOn4rOKjxnU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f55ad055-6f0d-4db6-87b6-10ef25a147c4&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

2) Prawo, wykład monograficzny Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wybrane zagadnienia, poniedziałek, 17:30-19:00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aiMLOn__1zNGqyAQ2nJtAAN3r9HoJaINkA3DJ8m44-ac1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=276f0149-387c-440c-aad9-f4cee08c486f&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Uwaga - pierwszy wykład 7 marca!

 

3) Kryminologia, studia stacjonarne II stopnia II rok, specjalizacja: Pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa, wykład Cywilnoprawne sposoby zadośćuczynienia, poniedziałek, 11:10-12:40

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aoQUXBaWszkCUzDbSyp8OsAYFxqIYsq7hIjjwepzaJT41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5e126e3c-7005-4dd9-8705-e2b880ba66f6&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 konsultacje będą odbywały się w terminach:

1) poniedziałki: 8:00 - 9:30 - dyżur za pośrednictwem Microsoft Teams

2) wtorki: 9:30 - 11:00 - dyżur za pośrednictwem Microsoft Teams

 

Link do zespołu, za pośrednictwem którego realizowane są konsultacje: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa8f25561e4a64b5888e41e09df5f9f78%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=95b6cb46-b687-4232-9e28-c6d36587e4d3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

lub bezpośrednio poprzez kontakt za pośrednictwem Microsoft Teams (poza grupą).

 

Wszystkie pytania odnośnie zajęć proszę także kierować bezpośrednio na czacie w Microsoft Teams, ewentualnie mailowo na adres poczty lub przez system USOS.