Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Piskozub

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 konsultacje będą odbywały się w terminach:


1) poniedziałki: 11:10-12:40


2) wtorki: 8:00-9:30


p. 309


 


 

O sobie

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor rozprawy doktorskiej zatytułowanej: "Odpowiedzialność podmiotów świadczących uslugi turystyczne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów o świadczenie usług turystycznych", a także kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa turystycznego oraz prawa pomocy społecznej.


Ogłoszenia

Informacja dla studentów prawa!

Szanowni Państwa - studenci 3. roku gr. 3 i 4 oraz osoby zapisane na wykłady mongoraficzne: Prawo turystyczne oraz Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

Informuję, że od dnia 23.03.2020 r. zajęcia będą obywać się w sposób zdalny przez Wirtualny Kampus. Każdy z Państwa może się tam dostać przez stronę https://kampus.umcs.pl/. Następnie trzeba wejść na nasz Wydział, a później znaleźć moje imię i nazwisko. Tam są dostępne kursy. Co tydzień, na bieżąco będę dodawał kolejne ćwiczenia/wykład. Odrębnie będę przysyłał materiały przez system USOS. Narazie zajęcia zdalne zaplanowane są na 4 tygodnie. Jeżeli sytuacja się przedłuży, będę dodawał kolejne tematy do kursów on-line. 

  

W razie pytań proszę o kontakt mailowy.