Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Piskozub

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

1) poniedziałki - od 11:10 do 12:40 (dyżur stacjonarny, p. 309)


2) wtorki - od 8:00 do 9:30 (dyżur za pośrednictwem platformy MS Teams, link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa8f25561e4a64b5888e41e09df5f9f78%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=95b6cb46-b687-4232-9e28-c6d36587e4d3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b)


 

O sobie

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor rozprawy doktorskiej zatytułowanej: "Odpowiedzialność podmiotów świadczących uslugi turystyczne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów o świadczenie usług turystycznych", a także kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa turystycznego oraz prawa pomocy społecznej.


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

W dniu 26.02.2024 r. na godzinę 17:30 zapraszam studentów pierwszego roku Kierunku Prawno-Biznesowego (zajęcia z przedmiotu: Wstęp do prawa cywilnego).

 

Pierwszy wykład monograficzny "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" odbędzie się 04.03.2024 r.