Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Piskozub

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

1) poniedziałki - od 11:10 do 12:40


2) wtorki - od 8:00 do 9:30


s. 309


 

O sobie

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor rozprawy doktorskiej zatytułowanej: "Odpowiedzialność podmiotów świadczących uslugi turystyczne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów o świadczenie usług turystycznych", a także kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa turystycznego oraz prawa pomocy społecznej.


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w dniu 21.11.2022 r. i 22.11.2022 r. konsultacje się nie odbędą. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia będą odbywać się w następujących terminach:

1) Prawo cywilne cz. 2 - ćwiczenia, Prawo stacjonarne, grupa 1, terminy: 03.10.22 r., 17.10.22 r., 07.11.22 r., 21.11.22 r., 05.12.22 r., 19.12.22 r., 16.01.23 r.

2) Prawo rodzinne i opiekuńcze - ćwiczenia, Kryminologia stacjonarna, terminy: 07.10.22 r., 24.10.22 r., 14.11.22 r., 28.11.22 r., 12.12.22 r., 09.01.23 r., 23.01.23 r.

3) Prawo turystyczne - wykład monograficzny, Prawo stacjonarne, terminy: 03.10.22 r., 17.10.22 r., 07.11.22 r., 14.11.22 r., 28.11.22 r., 12.12.22 r., 09.01.23 r., 23.01.23 r.