Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Krzysztof Topolewski

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
+48 81 537 53 46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021: poniedziałki od 13.50 do 15.50.


Od 14 lipca do 6 września br. urlop wypoczynkowy.


Dostęp do konsultacji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (§ 5 zarządzenia 2/2021 Rektora UMCS w Lublinie). Forma dostępu: wideorozmowa, rozmowa lub czat .


Link do zespołu w aplikacji Microsoft Teams utworzonego dla grupy II na III PS w celu przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu Prawo cywilne cz. II


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9f36a7a924f24d29aaa13be8a544bce9%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e4674c2f-1360-4164-9690-61328df8fd81&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin