Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Lenczowska-Soboń

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek od godz. 17.25-18.25 lub MS TEAMS kod do zespołu fc94m6q (proszę wcześniej o kontat).


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-036 Lublin
Lublin

O sobie

Doktor nauk prawnych. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie, delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Rzecznik prasowy Krajowej Szkoły. Członek Zarządu Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej. Członek Zespołu Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP

Autorka prac z zakresu procedury karnej,  prawa medycznego i prawno - karnej ochrony zabytków.


Działalność naukowa

- „Europejska Konwencja Bioetyczna”  w: Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką red. Violetta Korporowicz, Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2004;

- Rozdział w podręczniku i ćwiczeniach „Ekonomia i organizacja pracy w hotelarstwie” pod red. Elżbiety Mitury i Elżbiety Koniuszewskiej, Warszawa 2006

- „Należyta staranność jako wyznacznik zachowania lekarza na potrzeby procesu cywilnego” Essentia Medica  nr 1 (37) 2007;

- „Zgoda – czy zawsze musi być na piśmie”, Essentia Medica  nr 2(38) 2007;

- „Błąd w sztuce”, Essentia Medica  nr 5 (41) 2007;

- „Czy to jeszcze prezent, czy już łapówka?”, Essentia Medica  nr 6-7 (42) 2007;

- „Czy można odmówić leczenia” Essentia Medica  nr 10 (45) 2007;

- „Aspekty wykonywania zawodu lekarza medycyny estetycznej” w : Andrzej Ignaciuk, Allesio Redaelli „Medycyna Estetyczna” Warszawa 2010.

- „Tajemnica obrończa a prowadzenie kontroli operacyjnej”, Wojskowy Przegląd Prawniczy, 4(288)/2018;

- "Ochrona prawnokarna zabytków w świetle ustawodastw wybranych państw byłego bloku komunistycznego" Annales UMCS, sectio G, 2021, vol. 68, nr 1;

- Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku", Wolters Kluwer 2022.