Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

Telefon
81-537-51-35
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze zimowym 2020/2021 (budynek WPiA, pok. 708)


czwartek: 10.00 - 11.00


czwartek: 12.45 - 13.45


 


Proszę Seminarzystów o kontakt telefoniczny lub emailowy


w przypadku niemożności przybycia na konsultacje

Adres

Pl.M.Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Ogłoszenia

W semestrze zimowym 2020/2021 wykłady realizuję przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, natomiast dla seminariów przewidziano formę hybrydową (osobiste spotkania w budynku WPiA - pok. 708 oraz za pomocą aplikacji Teams)

Do poszczególnych zajęć utworzone zostały oddzielne zespoły w ramach aplikacji Microsoft Teams;

kod zespołu został udostępniono Studentom przez USOS MAIL

Aby wziąć udział w zajęciach należy dołączyć do zespołu przy pomocy kodu zespołu podanego dla danej grupy zajęciowej