Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Anna Opałczyńska

Stanowisko
specjalista
Jednostki
SEKRETARIAT INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH
Telefon
81-537-54-44
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


 

Adres

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH, WPiA, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 313
20-031 Lublin

Ogłoszenia

UWAGA!

      W związku z Komunikatem Rektora o wprowadzeniu zasad funkcjonowania Uniwersytetu w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce informuję, że od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. Sekretariat Instytutu Nauk Prawnych pracuje w trybie zadaniowym (praca zdalna).

W celu zabezpieczenia bieżących zadań wszystkie sprawy prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej:

anna.opalczynska@poczta.umcs.lublin.pl


 

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

Obsługa administracyjna

*Katedry Prawa Cywilnego

*Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego

*Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego

*Katedry Prawa Unii Europejskiej

*Katedry Historii Państwa i Prawa

*Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego