Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Anna Opałczyńska

Stanowisko
specjalista
Jednostki
SEKRETARIAT INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH
Telefon
81-537-54-44
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 

Adres

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH, WPiA, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 313
20-031 Lublin

Ogłoszenia

Obsługa badawczo-dydaktyczna:

*Katedry Prawa Cywilnego

*Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego

*Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego

*Katedry Prawa Unii Europejskiej

*Katedry Historii Państwa i Prawa

*Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego

 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00:14.00

 

   Uprzejmie informuję, że w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19,oraz związku z Zarządzeniem Rektora UMCS z dnia 8 października 2020 r. Nr 103/2020, od dnia 2 listopada 2020 r. na czas obowiązywania w Lublinie "czerwonej strefy" zostaje wprowadzona w Instytucie Nauk Prawnych rotacyjna organizacja pracy (w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi).

  W związku z powyższym informuję, że w dniach:25-29.01.2021 r. będę "dostępna" wyłącznie zdalnie.

 Wszelkie bieżące sprawy wymagające obsługi bezpośredniej, będą możliwe od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w pokoju 210.