Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Anna Opałczyńska

mgr Anna Opałczyńska
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
SEKRETARIAT INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH
Telefon
81-537-54-44
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 

Adres

Wydział Prawa i Administracji UMCS, Instytut Nauk Prawnych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 313
20-031 Lublin

O sobie

Obsługa administracyjna działalności badawczo-dydaktycznej:

*Katedra Prawa Cywilnego

*Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego

*Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego

*Katedra Prawa Unii Europejskiej

*Katedra Historii Państwa i Prawa

*Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego

**Obsługa administracyjna studiów podyplomowych:

Prawo gospodarcze i handlowe

od poniedziałku do piątku, w godzinach  08.00 -14.00

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ:

* Obsługa administracyjna działalności naukowo-badawczej wydziału, w tym: zbieranie i wprowadzanie danych o dorobku naukowym pracowników, koordynacja sprawozdań naukowo-badawczych.

 *Monitoring osiągnięć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w kontekście okresowej karty oceny pracownika oraz przygotowanie informacji i materiałów związanych z działalnością badawczą, publikacyjną, konferencyjną i inną aktywnością naukową, w tym międzynarodową (dla wewnętrznej, okresowej oceny osiągnięć).

 *Koordynacja obiegu oświadczeń m.in. o przekroczonym pensum (tzw. nadgodziny) pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i badawczych.

 *Obsługa wyjazdów służbowych pracowników naukowo-badawczych (wystawianie, rozliczanie wyjazdów służbowych w systemie SAP).

 *Nadzór nad realizacją budżetu katedr INP.

 *Wsparcie finansowo-administracyjne konferencji krajowych i zagranicznych.

 *Tworzenie i aktualizacja bazy kontaktów, w tym zbieranie terminów konsultacji pracowników.

 *Ewidencja i koordynacja skierowań lekarskich pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych.

 *Przygotowywanie i koordynacja dokumentacji zatrudnieniowo-awansowej pracowników INP.

 *Wsparcie  dot. spraw związanych z inwentaryzacją i likwidacją środków trwałych.

 *Bieżąca obsługa (osobista, telefoniczna, e-mailowa) pracowników i interesariuszy zewnętrznych.

 


Ogłoszenia