KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

Opis

Godziny dyżurów

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Kierownik Katedry   

 605/52-35

Czwartek

9.30-11.00

 

 

2.

dr Edyta Lis

 604/52-34

 

Poniedziałek 11.05-12.35

Wtorek 12.40-14.10

 

3.

dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS

  508/52-42

Środa  

14.20-15.50 (co dwa tygodnie)

17.25-18.25

4.

dr Maciej Berek

 608/51-46

Wtorek

9.30-11.00

5.

dr Paweł Sadowski

 609/51-47

Poniedziałek 12.45-13.20

Wtorek 11.15-12.40

6.

mgr Paulina Krukowska-Siembida 

 604/52-34

 

Urlop naukowy

do 31 grudnia 2019r.

 

7.

dr Jacek Stochel

 605/52-35

Poniedziałek

11.30-12.30