Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Zbigniew Władek

dr Zbigniew Władek
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PRAWA INFORMATYCZNEGO I ZAWODÓW PRAWNICZYCH
Telefon
P. 613 - (81) 537-57-81
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Dyżury w roku akademickim 2021/2022 


Semestr letni: 


Środa godz. 12.45-13.45 (dostęp poprzez aplikację Teams)


Piątek godz. 12.45 - 13.45 (dostęp poprzez aplikację Teams)   


 Drodzy Państwo w sytuacji trwającego nadal stanu epidemii proszę o kontakt poprzez aplikację teams w ramach konsultacji on-line. 


Kod: 
eda7g4u


   


Seminaria prowadzone przez Dra Zbigniewa Władka w roku akademickim 2021/2022 


Zapraszam na seminaria dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień tryb stacjonarny.


 


Zapraszam także na seminarium dla kierunku Prawno-Administracyjnego I stopień tryb stacjonarny. 


 


Informacje na temat seminariów i ewentualne wcześniejsze (wg. postulatów zainteresowanych) rezerwacje miejsc  możliwe są w drodze kontaktu w ramach dyżuru on-line lub drogą mailową.  


        

Adres

Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UMCS
20-031 Lublin Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

O sobie

 

 

     Doktor nauk prawnych, Adiunkt, Starszy  wykładowca w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa Instytutu Administracji i Prawa Publicznego, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie Adiunkt dyd.  w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych.      

     Czynny uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.  Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół własności prywatnej w wymiarze idei oraz instytucji, demokratycznego państwa prawnego, a także płaszczyzn organizacyjno-prawnych funkcjonowania administracji publicznej.

     Prowadzący wykłady, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria  w ramach kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne kryminologia oraz na kierunkach prawno-biznesowym i prawno-menedżerskim Wydziału Prawa i Administracji.   Wykładał także  na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Wydziale Humanistycznym UMCS oraz Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach. Prowadzący szkolenia na kilku wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

     Wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu  oraz Niepublicznego Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Zamościu. 

         Prowadzący wykłady dla studentów i wykładowców  w Instytucie Badań i Szkoleń Prawniczych Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwano-Frankowsku na Ukrainie (Institute of Legal Research and Training of the Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk, Ukraine).

      Wykładał także na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym na Ukrainie. (Taras Schevchenko National University of Kyiv, Ukraine).

     Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (kilkukrotnie). Pełnomocnik techniczny ds. elektronicznej obsługi rekrutacji. Członek komisji dyscyplinarnej ds. studentów. Koordynator działań w ramach Drzwi Otwartych z ramienia Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Koordynator Wydziału Prawa i Administracji UMCS w sprawie XI Lubelskiego Festiwalu Nauki w roku 2014. Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.  

        Aktualnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZNP przy UMCS (trzecia kadencja). Przedstawiciel związków zawodowych działających na Uniwersytecie w Radzie Naukowej Instytutu Nauk Prawnych WPiA UMCS oraz w komisji ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w grupie pracowników badawczo-naukowych i dydaktycznych WPiA UMCS. Członek Komisji Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na WPiA UMCS. Przewodniczący Rektorskiego Zespołu ds. rekrutacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

       Od 2014 roku adwokat, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

         Od 2020 roku radca prawny, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

      Autor koncepcji i nazwy oraz założyciel Stowarzyszenia Uniwersał Formacji i Integracji z siedzibą w Lublinie. Przewodniczący Rady Programowej oraz Szef Forum Dyskusji i Analiz tego Stowarzyszenia. Aktualnie Prezes Stowarzyszenia. 

      W 2019 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

 


Działalność naukowa

 

    Autor dwudziestu pięciu publikacji w tym dwóch monografii i wznawianego podręcznika akademickiego.  Szczegółowy wykaz na stronie: https://orcid.org/0000-0001-9020-0062 

  Redaktor pięciotomowej Księgi życia i twórczości. Księgi pamiątkowej - liczącej łącznie ponad dwa tysiące trzysta stron - dedykowanej Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. Szczegółowy wykaz na stronie: https://orcid.org/0000-0001-9020-0062 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenia

 

Seminaria prowadzone przez Dra Zbigniewa Władka w roku akademickim 2020/2021 

 

Zapraszam na seminaria dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień tryb stacjonarny i niestacjonarny. 

Zapraszam także na seminarium dla kierunku Prawno-Administracyjnego I stopień tryb stacjonarny. 

Informacje na temat seminariów i ewentualne wcześniejsze (wg. postulatów zainteresowanych) rezerwacje miejsc  możliwe są w drodze kontaktu w ramach dyżuru on-line w piątki od godz. 12.45 - 13.45 lub drogą mailową.  

 

 

Konwersatoria dla kierunku PA I stopień I rok. 

Szanowni Państwo 

według ustaleń które miały miejsce w ramach pierwszych zajęć dnia 2 października br., konwersatoria dla grupy nr 1 i 2 z przedmiotu systemy informatyczne w administracji, kierunek PA I stopień, rok I będą się odbywały w piątki w nastepujących terminach: 2 X; 9 X; 16 X; 30 X; 6 XI; 13 XI; 20 XI; 27 XI (1 godzina).  

Ponadto: grupa nr 1 w godzinach 11.10-12.40 

             grupa nr 2 w godzinach 9.35-11.05

 

z pozdr. 

Dr Zbigniew Władek 

 

 

Wykład Zasoby ludzkie w administracji 

 

 

Szanowni Państwo 

 

w ramach pierwszego wykładu, który miał miejsce dnia 2 października ustaliliśmy terminarz wykładów z przedmiotu zasoby ludzkie w administracji dla kierunku PA II stopień, rok II studia stacjonarne.  Przedstawia się on nastepująco: 

 

2 X ; 16 X; 30 X; 13 XI; 27 XI; 11 XII; 8 01; 15.01 (1 godz.)

 

 

 

Z pozdroweniami 

 

Dr Zbigniew Władek