Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Zbigniew Władek

Telefon
P. 613 - (81) 537-57-81
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Dyżury w roku akademickim 2023/2024 


Semestr letni: 


Wtorek: godz. 9.30-10.00 oraz 14.15 -14.45 - pokój 701 lub sala nr 3.    


Środa godz. 12.45 - 13.45 - konsultacje on-line poprzez MST Kod:  eda7g4u


   


Seminaria prowadzone przez Dra Zbigniewa Władka w roku akademickim 2023/2024 


Zapraszam na seminaria dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień tryb stacjonarny.


 


Zapraszam także na seminarium dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień stacjonarne. 


 


Informacje na temat seminariów i ewentualne wcześniejsze (wg. postulatów zainteresowanych) rezerwacje miejsc  możliwe są w drodze kontaktu w ramach dyżuru on-line lub drogą mailową.  


        

Adres

Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UMCS
20-031 Lublin Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

O sobie

 

 

        Doktor nauk prawnych, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych. W latach 2014-2020 Adwokat Izby Adwokackiej w Lublinie.

        Autor i redaktor publikacji książkowych, autor artykułów naukowych, czynny uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,   promotor i recenzent ponad 300 prac dyplomowych - licencjackich i magisterskich.  Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz innych uczelni wyższych. Prowadzący wykłady dla studentów i wykładowców na Uniwersytetach Ukraińskich. 

      Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół własności prywatnej w wymiarze idei oraz instytucji, demokratycznego państwa prawnego, a także płaszczyzn organizacyjno-prawnych funkcjonowania administracji publicznej.

     Prowadzący wykłady, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria  w ramach kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne kryminologia oraz na kierunkach prawno-biznesowym i prawno-menedżerskim Wydziału Prawa i Administracji.   Wykładał także  na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Wydziale Humanistycznym UMCS oraz Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach. Prowadzący szkolenia na kilku wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

     Wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu  oraz Niepublicznego Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Zamościu. 

         Prowadzący wykłady dla studentów i wykładowców  w Instytucie Badań i Szkoleń Prawniczych Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwano-Frankowsku na Ukrainie (Institute of Legal Research and Training of the Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk, Ukraine).

      Wykładał także na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym na Ukrainie. (Taras Schevchenko National University of Kyiv, Ukraine).

     Aktualnie jest:

 - Przewodniczącym Rektorskiego Zespołu ds. rekrutacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

-   Kierownikiem Pracowni Informatyki Prawniczej na WPiA UMCS

- Członkiem Komisji Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

 

- Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ZNP przy UMCS (trzecia kadencja).

- Przedstawicielem związków zawodowych działających na Uniwersytecie w Radzie Naukowej Instytutu Nauk Prawnych WPiA UMCS 

- Przedstawicielem związków zawodowych działających na Uniwersytecie w komisji ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w grupie pracowników badawczo-naukowych i dydaktycznych WPiA UMCS.

 

      Prezes Stowarzyszenia Uniwersał Formacji i Integracji z siedzibą w Lublinie. 

 

      W 2019 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

 


Działalność naukowa

 

    Autor dwudziestu pięciu publikacji w tym dwóch monografii i wznawianego podręcznika akademickiego.  Szczegółowy wykaz na stronie: https://orcid.org/0000-0001-9020-0062 

  Redaktor pięciotomowej Księgi życia i twórczości. Księgi pamiątkowej - liczącej łącznie ponad dwa tysiące trzysta stron - dedykowanej Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. Szczegółowy wykaz na stronie: https://orcid.org/0000-0001-9020-0062 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenia

 

Seminaria prowadzone przez Dra Zbigniewa Władka w roku akademickim 2022/2023 

 

Zapraszam na seminaria dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień oraz  Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień w trybie stacjonarnym . 

Informacje na temat seminariów i ewentualne wcześniejsze (wg. postulatów zainteresowanych) rezerwacje miejsc  możliwe są w drodze kontaktu w ramach dyżuru lub drogą mailową.  

 

 

 

z pozdr. 

Dr Zbigniew Władek