Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Łuszczyńska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH I PRAWA RZYMSKIEGO
Telefon
815375440
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 W semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 na konsultacje zapraszam w każdą środę w godz 9.00 - 11.00

O sobie

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie. Egzaminowany aplikant prokuratorski. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu filozofii prawa oraz historii doktryn polityczno – prawnych. Zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki społecznej nauki Kościoła katolickiego, tomizmu, myśli politycznej i prawnej średniowiecza, normatywizmu i jego krytyki, rozwoju filozofii prawa w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskany w 2006 r. na podstawie rozprawy: "Filozofia prawa Czesława Martyniaka". Stopień doktora habilitowenego uzyskały w 2013 roku na podstawie dorobku naukowego oraz monografii zatytułowanej "Ubi ratio, ibi ius. Doktryna prawna świętego Tomasza z Akwinu", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej. Redaktor czasopisma "Annales UMCS sekcja G (Ius)".


Ogłoszenia