Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Agata Kowalska

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
Konsultacje

w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/24:


Wtorek, 13:00-14:00 (p. 607)


Środa, 17:40-18:40 (p. 607)


W pilnych sprawach proszę o kontakt w aplikacji MS Teams: kow3617@office.umcs.pl

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

O sobie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo (2023). Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

Stypendystka stypendium Rektora UMCS dla najlepszych studentów, stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, a także stypendium Rozwojowego Santander.

Praca magisterska pt. "Przejęcie banku zagrożonego upadłością w świetle prawa unijnego i polskiego. Ujęcie prawnoporównawcze i dogmatyczne" przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. 

Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa bankowego i prawa podatkowego.

Zainteresowania naukowe: rozwijane w kierunku prawa finansowego, w szczególności prawa bankowego i prawa bilansowego. 

Funkcje: opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego, zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Financial Law Working Papers”.

ORCID: 0000-0002-0539-4710


Ogłoszenia

 

 

 Załączniki