Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Szczęśniak

dr Paweł Szczęśniak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 (pok. 619):
 wtorek, 12:40-14:20;
czwartek, 14:20-15:50. 


W sprawach pilnych proszę o kontakt przez MS Teams.

O sobie

Doktor nauk prawnych. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji z dziedziny prawa bankowego, prawa podatkowego oraz prawa finansów publicznych.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS ukończone w 2014 r. z wyróżnieniem (dyplom uznania za bardzo dobre wyniki w nauce podczas studiów). Praca magisterska pt. Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce a instrumenty special resolution regime na przykładzie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. 

W 2017 r. obronił doktorat z wyróżnieniem na podstawie rozprawy Środki przymusowej restrukturyzacji banku w polskim porządku prawnym przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. Recenzentkami rozprawy doktorskiej były: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG oraz dr hab. Patrycja Zawadzka, prof. UWr.

Laureat grantu badawczego w ramach konkursu Miniatura 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu pt. Systemy solidarnościowe banków spółdzielczych w porządkach prawnych państw Unii Europejskiej. Kierownik projektu z zakresu edukacji ekonomicznej finansowanego przez Narodowy Bank Polski. Autor monografii pt. Zgrupowania solidarnościowe banków spółdzielczych. Konstrukcja normatywna (wyd. C.H. Beck, Warszawa 2022). W 2023 r. monografia uzyskała Nagrodę I Stopnia w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych w XIX edycji Konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości.

Członek zespołu autorskiego w ramach serii Komentarze Prawa Prywatnego (red. prof. dr hab. Konrad Osajda, wyd. C.H. Beck). 

Autor opinii i ekspertyz dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich oraz podmiotów sektora bankowego.

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W 2022 r. uzyskał nagrodę indywidualną V stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni oraz dyplom Homo Didacticus za wyróżniającą się pracę dydaktyczną.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: prawo bankowe; prawo rynków finansowych; prawo podatkowe; prawo finansów publicznych.

Wykaz osiągnieć naukowych (ORCiD: 0000-0002-9017-3444): wykaz - PDF.

Wyróżnienia: nagroda I Stopnia w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych w XIX edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej; nagroda indywidualna V stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni; nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę doktorską; dyplom Homo Didacticus za wyróżniającą się pracę dydaktyczną (w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022); stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe; stypendium Prezydenta Miasta Lublin; stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Staże i wyjazdy naukowe: Tilburg Law School - Tilburg University; Faculty of Law Matej Bel University Banská Bystrica; Institute for Law and Finance Goethe University Frankfurt am Main; Faculty of Law University of Sevilla; Institute of Tax and Fiscal Law University of Graz; Faculty of Law Masaryk University.

Funkcje: opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS; sekretarz Katedry Prawa Finansowego oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego UMCS.

Redakcje czasopism: Studia Iuridica Lublinensia” (redaktor ds. popularyzacji czasopisma), „Financial Law Working Papers” (redaktor naczelny)„Przegląd Prawa Administracyjnego” (redaktor tematyczny)Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum” (Editorial Board); „International Journal of Legal and Social Order” (Editor Associate).

Towarzystwa naukowe: The Society of International Economic Law (SIEL); Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP); The International Society of Public Law (ICON Society); European Cooperation in Science & Technology (COST Association).


Ogłoszenia

USOS UMCS
Osoby, które otrzymały wpis zaliczenia ćwiczeń do indeksu powinny sprawdzić, czy właściwa ocena pojawiła się również w systemie USOS UMCS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż wpisana w indeksie proszę o niezwłoczny kontakt mailowy w celu poprawienia protokołu elektronicznego.


ZAPISY NA SEMINARIA
Informacje o seminariach prowadzonych w Katedrze Prawa Finansowego, sukcesach seminarzystów oraz wymogach przygotowania prac są dostępne na stronie Katedry w dziale Dla seminarzystów.


PODYPLOMOWE STUDIUM PRAWA PODATKOWEGO

www.podatki.umcs.pl


E-PLATFORMA WYKŁADÓW

E-platforma wykładów zawiera aktualne materiały dydaktyczne pogrupowane według kierunków studiów i tematyki zajęć: (LINK)