Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Antoni Hanusz

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81-537-51-50
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024:
• czwartek, 12:40-13:40 (pok. 621)

O sobie

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2011 r. pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Finansowego. 

Od 2002 r. sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów X, XII, XIII i XIV kadencji. Członek Japan Association of Public Finance Law.

Jest także członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów jako przedstawiciel Ministra Finansów oraz członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego jako przedstawiciel Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego UMCS.

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W dorobku naukowym posiada ponad sto sześćdziesiąt prac z zakresu prawa finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa i postępowania podatkowego, a także postępowania przed sądami administracyjnymi o charakterze monograficznym, podręcznikowym, artykułowym, glos, opinii prawnych i recenzji. Promotor ośmiu prac doktorskich i recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu profesora i stopnia doktora habilitowanego i przewodach doktorskich.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, postępowanie przed sądami administracyjnymi.

Zajęcia dydaktyczne obejmują: wykład z przedmiotu Prawo finansowe oraz Postępowanie podatkowe na kierunku prawo (studia stacjonarne), a także seminarium magisterskie na kierunku prawo (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Dorobek naukowy:
CV/Biography; academia.eduPBN Report; wykaz publikacji.

View the site in English

Wyróżnienia: I nagroda czasopisma Przegląd Podatkowy i firmy Price Waterhose Coupers za monografię pt. „Polityka podatkowa w zakresie różnicowania dochodów rolniczych w Polsce”, Lublin 1996; nagroda indywidualna Ministra Edukacji za monografię pt. „Podstawa faktyczna rozstrzygnięć podatkowych”, Kraków 2004.

W 2012 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki i osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Natomiast w 2018 r.  odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia na polu naukowym.

W 2019 r. w uznaniu dorobku naukowego i zasług w zakresie współpracy z japońskimi przedstawicielami nauki prawa finansowego, przyjęty do Japan Association of Public Finance Law.

Staże i pobyty naukowe: na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja), Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ruhry w Bochum (Niemcy), Uniwersytecie Berkeley (USA), Międzynarodowym Biurze Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (Holandia), Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (Francja), Tokyo University of Science (Japonia).

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopism Państwo i PrawoPrzegląd Legislacyjny oraz International Journal of Legal and Social Ordera także Członek Rady Naukowej czasopism Kwartalnik Prawa Publicznego oraz Świat Lekarza.


Ogłoszenia

Zapisy na seminaria magisterskie na kierunku Prawo (studia stacjonarne i niestacjonarne): INFORMACJA

Informacje o seminariach prowadzonych w Katedrze Prawa Finansowego, sukcesach seminarzystów oraz wymogach przygotowania prac są dostępne na stronie Katedry w dziale Dla seminarzystów.

 

 

PODYPLOMOWE STUDIUM PRAWA PODATKOWEGO

www.podatki.umcs.pl

CELE I KORZYŚCI | PROGRAM | WYKŁADOWCY | REJESTRACJA | KONTAKT