Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Robert Orłowski

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje:


poniedziałek godzina 17:30-18:30 sala 2 DSZ


wtorek godzina 17:30-18:30 sala 1 DSZ


 


 


 


 

O sobie

W latach 2008-2013 r. uczęszczałem na studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 1 stycznia 2017 r. odbyłem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Lublinie. Od września 2017 r. wykonuję zawód adwokata. W październiku 2019 r. rozpocząłem pracę na UMCS w Lublinie.

Jestem członkiem-założycielem Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica.

http://snpsi.umcs.pl/


Działalność naukowa

 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień materialnych oraz procesowych prawa administracyjnego. W szczególności ciekawi minie odpowiedź państwa (jego administracji) na największe współczesne wyzwania, o ogólnoświatowym zasięgu. Chodzi o konieczność wprowadzania w życie postulatów zrównoważonego rozwoju, co stanowi aktywne kreowanie przez państwo rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Wiąże się z tym problematyka planowania i działania w administracji publicznej oraz form prawnych, w których są realizowane. Z tymi zagadnieniami wiąże się przygotowywana rozprawa doktorska pod tytułem „Zasada zrównoważonego rozwoju w gminnym planowaniu przestrzennym”. Interesuję się również kwestią zgodności z konstytucją norm prawa administracyjnego oraz dopuszczalnymi procesowo środkami kwestionowania tej zgodności. W szczególności chodzi o możliwość podnoszenia uchybień, które miały miejsce w postępowaniu legislacyjnym, w celu wyeliminowania z obrotu prawnego przepisów prawa administracyjnego.

 

Numer ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-8692-8739

 

Artykuły:

1. Skarga konstytucyjna a zarzuty dotyczące uchybień postępowania legislacyjnego, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", nr 5 (63)/2021, s. 237-246.

https://czasopisma.marszalek.com.pl/en/10-15804/ppk/7586-ppk2021518

 

2. Legal Consequences of Violation of Time Limits in Legislative Proceedings, "Studia Iuridica Lublinensia", nr 5 (29)/2020, s. 249-264.

https://journals.umcs.pl/sil/article/view/11461

 

3. Calculation of Time Limits Resulting from the Constitution of the Republic of Poland from April 2, 1997 (Selected Issues), "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", nr 6 (52)/2019, s. 315-328.

https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk/934-ppk-2019/ppk-20196/5774-ppk2019623