Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Robert Orłowski

mgr Robert Orłowski
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Najbliższe konsultacje:


 


poniedziałek on-line poprzez aplikację MS TEMS


godzina 10:00-11:00


 


czwartek pokój 710 budynek WPiA UMCS


godznia 15:00-16:00

O sobie

W latach 2008-2013 r. uczęszczałem na studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 1 stycznia 2017 r. odbyłem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Lublinie. Od września 2017 r. wykonuję zawód adwokata. W październiku 2019 r. rozpocząłem pracę na UMCS w Lublinie.

Jestem członkiem-założycielem Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica.

https://www.facebook.com/p/Stowarzyszenie-Naukowe-Pro-Scientia-Iuridica-100064493120610/


Działalność naukowa

 

Moje zainteresowania naukowe koncentruję na zagadnieniach ogólnego postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz postępowania egzekucynego w administracji. Poruszam również kwestie związane z  planowanie i zagospodarowaniem przestrzennym, rolą zasad w systemie prawa oraz zgodnością przepisów prawa administracyjnego z regulacją rangi konstytucyjnej. W pracy naukowej staram się uwzględniać kontekst społeczny, gospodarczy i polityczny omawianych zagadnień.

W praktyce adwokackiej, zajmuję się głównie problemem kredytów frankowych. Reprezetuję również swoich klientów, przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, w sprawach związanych z szeroko rozumianem procesem inwestytcyjnym. Chodzi o tzw. decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę, czy decyzje o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości. Sporządam także skargi konstytucyjnego do Trybunału Konstytucyjnego. Problemy prawne, zaobserwowane w procesie stosowania prawa, stanowią dla mnie inspirację dla pracy naukowej. Praktyka prawnicza pozwala również uzyskać odpowiednią, bliską człowiekowi, perspektywę badawczą.

Bardzo zachęcam do zapoznania się z moimi publikacjami. Linki znajdują się poniżej. Obecnie, przygotowuję rozprawę doktorską pod tytułem "zasada zrównoważonego rozwoju w gminnym planowaniu przestrzennym". W tej pracy, staram się zaproponować rozwiązania prawne, które pozowoliłyby rozwiązać kryzys mieszkaniowy w Polsce. 

 

Numer ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-8692-8739

 

Artykuły:

1. Skarga konstytucyjna a zarzuty dotyczące uchybień postępowania legislacyjnego, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", nr 5 (63)/2021, s. 237-246.

https://czasopisma.marszalek.com.pl/en/10-15804/ppk/7586-ppk2021518

 

2. Legal Consequences of Violation of Time Limits in Legislative Proceedings, "Studia Iuridica Lublinensia", nr 5 (29)/2020, s. 249-264.

https://journals.umcs.pl/sil/article/view/11461

 

3. Calculation of Time Limits Resulting from the Constitution of the Republic of Poland from April 2, 1997 (Selected Issues), "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", nr 6 (52)/2019, s. 315-328.

https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk/934-ppk-2019/ppk-20196/5774-ppk2019623