KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Opis

Godziny dyżurów

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

Prof. dr hab. Janusz Niczyporuk

Kierownik Katedry

 714/54-41

Czwartek

12.00-13.30

2.

Dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof. UMCS

 713/51-41

Czwartek

11.00-13.00

 

3.

Dr Maciej Podleśny

 710/51-39

Środa 9.30-11.00

Czwartek 14.15-15.45

4.

Dr Marta Grzeszczuk

 710/51-39

Urlop zdrowotny do 6.10.2020 r.

5.

Dr Mariusz Filipek

 703/58-38

Czwartek 12.30-14.00

Piątek 17.30-19.00

6.

Dr Janusz Jaroszyński

 710/51-39

Czwartek

11.00-14.00

7.

Mgr Robert Orłowski

 710/51-39

Czwartek

12.00-13.30

8.

Mgr Ewelina Streit-Browarna

 703/51-39

Urlop wychowawczy