Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
815375345
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11-13

Adres

Wydział Prawa i Administracji UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak – doktor habilitowany nauk prawnych. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Zainteresowania naukowe i działalność naukowo-badawczą koncentruje zasadniczo wokół czterech grup zagadnień objętych problematyką prawa handlowego. Obejmują one zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych, przedstawicielstwa, umów obligacyjnych oraz prawa konkurencji.

Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Należą do nich monografie („Ustanie członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”, Kraków 2002, „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w serii Biblioteka Prawa Handlowego, red. A. Kidyba, Warszawa 2007 (2010, 2013), „Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej”, Warszawa 2013), rozdziały w pracach zbiorowych (m.in. „Kodeks cywilny. Komentarz”, red. A. Kidyba, Tom I. Część ogólna, Warszawa 2009, 2012, Tom. III. Zobowiązania. Część szczególna, Warszawa 2010; „Pozakodeksowe umowy handlowe”, red. A. Kidyba, Warszawa 2013; „Prawo spółek handlowych”, red. A. Kidyba, Kraków 2004, Warszawa 2010; „Prawo spółek. Meritum” , red. A. Kidyba, Warszawa 2006, 2007, 2013), artykuły naukowe (m.in. „Zakaz konkurencji w świetle przepisów Kodeksu handlowego”, Rejent 1993 r. nr 12, „Uwagi na tle uregulowania zakazu konkurencji w kodeksie spółek handlowych”, Rejent 2003 nr 6, „Czyn nieuczciwej konkurencji a nieuczciwa praktyka rynkowa”, Monitor Prawa Handlowego 2012, nr 3), a także glosy i komentarze do orzeczeń.

W zakresie obowiązków dydaktycznych prowadzi wykłady z prawa handlowego, prawa konkurencji, umów w obrocie gospodarczym, a także z prawa reklamy na kierunku prawo oraz na kierunku administracja, a także seminaria magisterskie i licencjackie z prawa handlowego. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych.