Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
815375345
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11-13


pok. 321


 


 


 

Adres

Wydział Prawa i Administracji UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak – profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Zainteresowania naukowe i działalność naukowo-badawczą koncentruje zasadniczo wokół czterech grup zagadnień należących do problematyki prawa handlowego. Obejmują one zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych, przedstawicielstwa, umów obligacyjnych oraz prawa konkurencji.

Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Należą do nich monografie („Ustanie członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”, Kraków 2002, „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w serii Biblioteka Prawa Handlowego, red. A. Kidyba, Warszawa 2007 (2010, 2013), „Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej”, Warszawa 2013; "Korporacja. Elementy konstrukcji prawnej", Warszawa 2019),  rozdziały w pracach zbiorowych (m.in. „Kodeks cywilny. Komentarz”, red. A. Kidyba, Tom I. Część ogólna, Warszawa 2009, 2012, Tom. III. Zobowiązania. Część szczególna, Warszawa 2010, 2014; "Kodeks spółek handlowych. Komentarz", red. A. Kidyba, t. I, Warszawa 2017, t. II, Warszawa 2018, t. III, Warszawa 2020, t. IV, Warszawa 2019; "Pozakodeksowe umowy handlowe”, red. A. Kidyba, Warszawa 2013; „Prawo spółek handlowych”, red. A. Kidyba, Kraków 2004, Warszawa 2010), artykuły naukowe (m.in. „Zakaz konkurencji w świetle przepisów Kodeksu handlowego”, Rejent 1993 r. nr 12, „Uwagi na tle uregulowania zakazu konkurencji w kodeksie spółek handlowych”, Rejent 2003 nr 6, „Czyn nieuczciwej konkurencji a nieuczciwa praktyka rynkowa”, Monitor Prawa Handlowego 2012, nr 3), a także glosy i komentarze do orzeczeń.

W zakresie obowiązków dydaktycznych prowadzi wykłady z prawa handlowego, prawa przedsiębiorców, prawa konkurencji, umów handlowych, a także z prawa reklamy na kierunku prawo, kierunku prawno-biznesowym, prawno-menedżerskim oraz na kierunku prawno-administracyjnym, a także seminaria magisterskie i licencjackie z prawa handlowego.


Ogłoszenia

Uprzejmie informuję, że w dniach 20-24 marca 2023 r. przebywam na ulopie