Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bartosz Liżewski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Funkcje
Prodziekan
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024: 


stacjonarne: poniedziałek w godz. 9:40 - 10:40


Konsultacje w związku z pełnieniem funkcji prodziekana WPiA UMCS: czwartek godz. 11:30 - 12:30


Konsultacje odbywają się w sposób stacjonarny w sprawach zwiazanych z dydaktyką akademicką i w sprawach dziekańskich w p. 215.


Konsultacje zdalne odbywają się za pośrednictwem aplikacji TEAMS. Proszę o kontakt w sprawie konsultacji zdalnych za pośrednictwem maila.


Nazwa zespołu to: Konsultacje - B. LIŻEWSKI


Kod zespołu to: p0m91fg

O sobie

Urodzony 14.01.1973 r., w Kozienicach; absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS; zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa, 01.10. 1997 r.; stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał 29.01. 2003 r.; od 01.04. 2003 r. zatrudniony w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na stanowisku adiunkta; w grudniu 2014 r., oddana do druku rozprawa habilitacyjna pt: "Operacjonalizacja ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (studium teoretycznoprawne)".

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę teoretycznych aspektów wykładni i stosowania prawa międzynarodowego w porządku prawnym państwa; wykładni i stosowania prawa międzynarodowego praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; wykładni i stosowania praw człowieka w systemie prawnym Unii Europejskiej. Autor oraz współautor artykułów i monografii naukowych oraz podręcznika z wyżej wskazanego zakresu merytorycznego.

Prowadzi seminaria, wykłady i ćwiczenia na kierunkach prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne z następujących przedmiotów:
a) wstęp do prawoznawstwa;
b) teoria i filozofia prawa;
d) logika dla prawników;
e) nauka o państwie i prawie;
f) europejski system ochrony praw człowieka;
g) system ochrony praw człowieka.


Ogłoszenia

Uprzemie informuję, że muszę odwołać poniedziałkowe konsultacje z powodu wizyty lekarskiej. Konsultacje zostaną odrobione w najblizszą środe, tj. 13 marca 2024 r. w godz. 9:30 - 11:00. Za wszelkie niedogodności przepraszam.