Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bartosz Liżewski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Funkcje
Prodziekan
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023: wtorek godz. 9:30 - 11:00


Konsultacje w związku z pełnieniem funkcji prodziekana WPiA UMCS: środa godz. 9:30 - 11:00


Konsultacje odbywają się w sposób stacjonarny w sprawach zwiazanych z dydaktyką akademicką i w sprawach dziekańskich w p. 215.


W wyjątkowych okolicznościach konsultacje mogą odbyć się w sposób zdalny za pośrednictwem aplikacji TEAMS w trminach podanych powyżej.


Nazwa zespołu to: Konsultacje - B. LIŻEWSKI


Kod zespołu to: p0m91fg

O sobie

Urodzony 14.01.1973 r., w Kozienicach; absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS; zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa, 01.10. 1997 r.; stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał 29.01. 2003 r.; od 01.04. 2003 r. zatrudniony w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na stanowisku adiunkta; w grudniu 2014 r., oddana do druku rozprawa habilitacyjna pt: "Operacjonalizacja ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (studium teoretycznoprawne)".

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę teoretycznych aspektów wykładni i stosowania prawa międzynarodowego w porządku prawnym państwa; wykładni i stosowania prawa międzynarodowego praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; wykładni i stosowania praw człowieka w systemie prawnym Unii Europejskiej. Autor oraz współautor artykułów i monografii naukowych oraz podręcznika z wyżej wskazanego zakresu merytorycznego.

Prowadzi seminaria, wykłady i ćwiczenia na kierunkach prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne z następujących przedmiotów:
a) wstęp do prawoznawstwa;
b) teoria i filozofia prawa;
d) logika dla prawników;
e) nauka o państwie i prawie;
f) europejski system ochrony praw człowieka;
g) system ochrony praw człowieka.