Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO
Funkcje
Dziekan, Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl