Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Maria Baranowska-Bolesta

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje


Konsultacje stacjonarne:

poniedziałek, godz. 13.15-14.15

czwartek, godz. 10.00-11.00


W tym celu należy zalogować się do MS Teams, wpisać w wyszukiwarkę imię

i nazwisko pracownika, a następnie wybrać opcję czatu, rozmowy lub wideorozmowy.


Adres

Katedra Prawa Cywilnego, Plac M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, III piętro budynku Wydziału Prawa i Administracji, p. 318.

Ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

I. Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:
1. Ćwiczenia z przedmiotu "Prawo cywilne cz. I" - Prawo studia stacjonarne, II rok;
- harmonogram ćwiczeń w załączeniu.

II. Opieka nad II rokiem kierunku prawno-administracyjnego I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
- harmonogram konsultacji:
a) stacjonarnych - studia stacjonarne I i II stopnia: godz. 10.00-11.00; w dniach 25.10; 15.12; 19.01;
b) zdalnych - studia niestacjonarne I i II stopnia: godz. 11.00-12.30; w dniach 12.11; 21.01;
- dodatkowe konsultacje stacjonarne w każdy poniedziałek w godzinach 13.15-14.15.Załączniki