Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Andrzej Kidyba

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Linki do kanałów na Teams - semestr zimowy 2021/2022


 


Prawo handlowe (PS) - wykład - yigwpyb


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFdnJI25qgwapBcrTV79MzL_m9ZHuoQqYS5ruPG_8c9w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=65629bb4-d589-4e00-a3db-11c125a53b66&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


Konsultacje zdalne - kod zespołu - lspikz4


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXn5XtXWJj8tDNC4NGASCXryuT2qBUv-pFKk4peQ22D41%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb728369-d0ed-4f32-87d3-2a9a5d9231e6&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin


Załączniki