KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA

Opis

GODZINY DYŻURÓW

 

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

Kurator Katedry

504/54-35

wt. 9.30:11.00

2.

dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS

414/54-31

pn. 12.00:13.30

3.

dr Karol Dąbrowski

409/54-28

wt. 11.00:12.30; śr. 13.00:14.30

4.

dr Anna Fermus-Bobowiec

409/54-28

pn. 9.30:11.00; wt. 8.00:9.00

5.

mgr Hubert Mielnik

409/54-28

pn. 11.00:12.30: wt. 9.30:11.00

6.

mgr Krzysztof Seroka

407/54-29

wt. 12.30:14.00; śr. 11.30:13.00

7.

dr hab. Grzegorz Smyk

415/54-32

pn. 9.00:11.00

8.

mgr Mariola Szewczak-Daniel

409/54-28

wt. 9.30:11.00; śr. 10.00:11.30

9.

dr Wiesław Tekely

406/54-30

wt. 11.00:13.00; pt. 11.00:13.00

 

HISTORIA

W 1949 r. na Wydziale Prawa UMCS utworzono Katedrę Historii Prawa i Ustroju Polskiego (kierownik: prof. dr Józef Mazurkiewicz w latach 1949-1973) oraz Katedrę Powszechnej Historii Ustrojów i Prawa (kierownik: prof. dr hab. Leon Halban w latach 1949-1960 a po nim doc. dr hab. Witold Sawicki w latach 1960-1973). W r. 1951 ich nazwy zmieniono na: Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego oraz Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa. W 1970 r. obie stały się częścią Zakładu Historii Państwa i Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych. 1 września 1972 r. powstał Zakład Historii Państwa i Prawa, aktualnie Katedra Historii Państwa i Prawa. Kierownicy Katedry: prof. dr Józef Mazurkiewicz (1973-1974), prof. dr hab. Władysław Ćwik (1974-1978), prof. dr hab. Artur Korobowicz (1978-2008), prof. dr hab. Wojciech Witkowski (2008-2016) i dr hab. Andrzej Wrzyszcz.

 DAWNI PRACOWNICY KATEDRY

 • śp. prof. dr hab. Ćwik Władysław (ur. 1929, zm. 2009, zatr. 1953-1978)
 • śp. prof. dr Halban Leon (ur. 1893, zm. 1960, zatr. 1949-1960)
 • śp. dr hab. Klementowski Marian prof. UMCS (ur. 1943, zm. 2013, zatr. 1965-2013)
 • śp. prof. dr hab. Korobowicz Artur (ur. 1938, zm. 2017, zatr. 1961-2017)
 • śp. dr hab. Markiewicz Jerzy prof. KUL (ur. 1928, zm. 2015, zatr. 1950-1958)
 • śp. prof. dr Mazurkiewicz Józef (ur. 1904, zm. 1977, zatr. 1949-1974)
 • śp. doc. dr hab. Reder Jerzy prof. KUL (ur. 1927, zatr. 1950-, zm. 2011)
 • śp. doc. dr hab. Sawicki Witold (ur. 1904, zm. 1973, zatr. 1956-1973)
 • śp. dr Szwarc Wojciech (ur. 1940, zm. 2001, zatr. 1962-2001)

Pracownicy

Władze

PROFIL BADAWCZY KATEDRY

 • Historia ustroju, prawa, nauki, nauczania i kultury prawa oraz wymiaru sprawiedliwości

 • Historia administracji, nauki administracji i myśli administracyjnej

 • Ewolucja instytucji ustrojowo-prawnych bezpieczeństwa wewnętrznego