KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA

Kontakt

Godziny dyżurów

 • Dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS: poniedziałek 10.00-12.30
 • Dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS: wtorek 9.30-11.00
 • Dr Wiesław Tekely prof. UMCS: wtorek 11.30-13.00, środa 11.30-13.00
 • Dr Anna Fermus-Bobowiec: poniedziałek 8.00-9.30, wtorek 9.30-11.00
 • Dr Karol Dąbrowski: wtorek 9.30-11.00, środa 11.10-12.40
 • Dr Hubert Mielnik: wtorek 9.30-11.00, środa 11.10-12.40
 • Mgr Mariola Szewczak-Daniel: wtorek 11.00-12.30, środa 9.30-11.00
 • Mgr Krzysztof Seroka: poniedziałek 11.00-12.30, wtorek 12.30-14.00

Opis

HISTORIA

W 1949 r. na Wydziale Prawa UMCS utworzono Katedrę Historii Prawa i Ustroju Polskiego (kierownik: prof. dr Józef Mazurkiewicz w latach 1949-1973) oraz Katedrę Powszechnej Historii Ustrojów i Prawa (kierownik: prof. dr hab. Leon Halban w latach 1949-1960 a po nim doc. dr hab. Witold Sawicki w latach 1960-1973). W r. 1951 ich nazwy zmieniono na: Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego oraz Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa. W 1970 r. obie stały się częścią Zakładu Historii Państwa i Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych. 1 września 1972 r. powstał Zakład Historii Państwa i Prawa, aktualnie Katedra Historii Państwa i Prawa. Katedrą kierowali: prof. dr Józef Mazurkiewicz (1973-1974), prof. dr hab. Władysław Ćwik (1974-1978), prof. dr hab. Artur Korobowicz (1978-2008), prof. dr hab. Wojciech Witkowski (2008-2016), dr hab. Andrzej Wrzyszcz (2016-2020) i obecnie dr hab. Grzegorz Smyk.

 DAWNI PRACOWNICY KATEDRY

 • śp. prof. dr hab. Ćwik Władysław (ur. 1929, zm. 2009, zatr. 1953-1978)
 • śp. prof. dr Halban Leon (ur. 1893, zm. 1960, zatr. 1949-1960)
 • śp. dr hab. Klementowski Marian prof. UMCS (ur. 1943, zm. 2013, zatr. 1965-2013)
 • śp. prof. dr hab. Korobowicz Artur (ur. 1938, zm. 2017, zatr. 1961-2017)
 • śp. dr hab. Markiewicz Jerzy prof. KUL (ur. 1928, zm. 2015, zatr. 1950-1958)
 • śp. prof. dr Mazurkiewicz Józef (ur. 1904, zm. 1977, zatr. 1949-1974)
 • śp. doc. dr hab. Reder Jerzy prof. KUL (ur. 1927, zatr. 1950-, zm. 2011)
 • śp. doc. dr hab. Sawicki Witold (ur. 1904, zm. 1973, zatr. 1956-1973)
 • śp. dr Szwarc Wojciech (ur. 1940, zm. 2001, zatr. 1962-2001)

Pracownicy

Władze

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Ewolucja polskiego prawa skarbowego: wykład kierunkowy dla prawno-biznesowego stacjonarnego w sem. letnim (PA-PB-EPPS)
 • Ewolucja prawa europejskiego od epoki feudalnej do współczesnego państwa konstytucyjnego: wykład dla uczestników prawniczych studiów doktoranckich stacjonarnych III stopnia (PA-EPEoEFdWPK-3S-1/2)
 • Ewolucja prawa gospodarczego w XIX i XX wieku: wykład kierunkowy dla prawno-menedżerskiego stacjonarnego w sem. zimowym (PA-PRM-EPG)
 • Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb ochrony porządku publicznego: wykład kierunkowy dla bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia stacjonarnego (PA-BW-LS-K-EUPOPP) i niestacjonarnego (PA-PBW.121) w sem. zimowym
 • Historia administracji: wykład podstawowy dla prawno-administracyjnego I stopnia stacjonarnego (PA-PA.Ha) i niestacjonarnego (PA-PA-HaN) w sem. zimowym 
 • Historia administracji w nowożytnej Europie: wykład kierunkowy dla jednolitych magisterskich studiów prawniczych (PA-P-M-125) w sem. letnim
 • Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce: wykład podstawowy dla bezpieczeństwa wewnętrznego II stopnia stacjonarnego (PA-BW.15) i niestacjonarnego (PA-BW.16) w sem. letnim
 • Historia prawa polskiego: wykład podstawowy dla prawa jednolitego magisterskiego stacjonarnego (PA-P.S.HPP/Z) i niestacjonarnego (PA-PN-HPP1) w sem. zimowym i letnim
 • Metodyka i praktyka badań historycznoprawnych: wykład monograficzny dla prawa jednolitego magisterskiego stacjonarnego (PA-P-MiPBH) w sem. letnim
 • Powszechna historia prawa: wykład podstawowy dla prawa jednolitego magisterskiego stacjonarnego (PA-P.S.PHP/Z) i niestacjonarnego (PA-PN-PowszH1) w sem. zimowym i letnim
 • Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego: wykład kierunkowy dla bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia stacjonarnego (PA-BW-LS-33) i niestacjonarnego (PA-BW.34) w sem. letnim

PROFIL BADAWCZY KATEDRY

 • Historia ustroju, prawa, nauki, nauczania i kultury prawa oraz wymiaru sprawiedliwości
 • Historia administracji, nauki administracji i myśli administracyjnej
 • Ewolucja instytucji ustrojowo-prawnych bezpieczeństwa wewnętrznego

 

Egzaminy i zaliczenia zdalne z przedmiotów prowadzonych

przez Katedrę Historii Państwa i Prawa UMCS w semestrze letnim 2019/2020

 

 

Nazwa przedmiotu

Tryb studiów

Egzaminator

Platforma egzaminacyjna

Termin

Forma

Powszechna historia prawa

Prawo stacjonarne

dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS

Wirtualny Kampus

29 czerwca

Pytania opisowe

Powszechna historia prawa

Prawo niestacjonarne

dr Anna Fermus-Bobowiec

Wirtualny Kampus

30 czerwca

Test

Historia prawa polskiego

Prawo stacjonarne

dr Wiesław P. Tekely, prof. UMCS

MS Teams

24 czerwca

Test z pytaniami otwartymi

Historia Prawa polskiego

Prawo niestacjonarne

dr Wiesław P. Tekely, prof. UMCS

MS Teams

14 czerwca

Test z pytaniami otwartymi

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce

Bezpieczeństwo wewnętrzne II st. stacjonarne

dr Anna Fermus-Bobowiec

Wirtualny Kampus

30 czerwca

Test z pytaniami otwartymi

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce

Bezpieczeństwo wewnętrzne II st. niestacjonarne

dr Anna Fermus-Bobowiec

Wirtualny Kampus

30 czerwca

Test

Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego

Bezpieczeństwo wewnętrzne I st. stacjonarne

dr Karol Dąbrowski

MS Teams

16 czerwca

Na podstawie przygotowanych prac etapowych oraz rozmowy indywidualnej w przypadku braków

Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego

Bezpieczeństwo wewnętrzne I st. niestacjonarne

dr Karol Dąbrowski

MS Teams

13 czerwca

Na podstawie przygotowanych prac etapowych oraz rozmowy indywidualnej w przypadku braków

Metodyka i praktyka

badań historycznoprawnych

Prawo stacjonarne

(przedmiot monograficzny)

dr Karol Dąbrowski

MS Teams

15 czerwca

Zaliczenie na podstawie przygotowanych prac etapowych