KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA

Kontakt

Godziny dyżurów

 • Dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS: wtorek 8.00-10.00
 • Dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS: wtorek 10.30-12.30
 • Dr Wiesław Tekely prof. UMCS: wtorek i środa 11.30-13.00
 • Dr Anna Fermus-Bobowiec: środa 9.30-11.00, piątek 8.00-9.30
 • Dr Mariola Szewczak-Daniel: poniedziałek 14.30-16.00, piątek 8.00-9.30
 • Dr Karol Dąbrowski: poniedziałek 9.30-11.00, wtorek 9.30-11.00
 • Dr Hubert Mielnik: poniedziałek 8.00-9.30, wtorek 9.30-11.00
 • Mgr Krzysztof Seroka: wtorek 14.20-15.50, środa 12.45-14.15

Opis

HISTORIA

W 1949 r. na Wydziale Prawa UMCS utworzono Katedrę Historii Prawa i Ustroju Polskiego (kierownik: prof. dr Józef Mazurkiewicz w latach 1949-1973) oraz Katedrę Powszechnej Historii Ustrojów i Prawa (kierownik: prof. dr hab. Leon Halban w latach 1949-1960 a po nim doc. dr hab. Witold Sawicki w latach 1960-1973). W r. 1951 ich nazwy zmieniono na: Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego oraz Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa. W 1970 r. obie stały się częścią Zakładu Historii Państwa i Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych. 1 września 1972 r. powstał Zakład Historii Państwa i Prawa, aktualnie Katedra Historii Państwa i Prawa. Katedrą kierowali: prof. dr Józef Mazurkiewicz (1973-1974), prof. dr hab. Władysław Ćwik (1974-1978), prof. dr hab. Artur Korobowicz (1978-2008), prof. dr hab. Wojciech Witkowski (2008-2016), dr hab. Andrzej Wrzyszcz (2016-2020) i obecnie dr hab. Grzegorz Smyk.

 DAWNI PRACOWNICY KATEDRY

 • śp. prof. dr hab. Ćwik Władysław (ur. 1929, zm. 2009, zatr. 1953-1978)
 • śp. prof. dr Halban Leon (ur. 1893, zm. 1960, zatr. 1949-1960)
 • śp. dr hab. Klementowski Marian prof. UMCS (ur. 1943, zm. 2013, zatr. 1965-2013)
 • śp. prof. dr hab. Korobowicz Artur (ur. 1938, zm. 2017, zatr. 1961-2017)
 • śp. dr hab. Markiewicz Jerzy prof. KUL (ur. 1928, zm. 2015, zatr. 1950-1958)
 • śp. prof. dr Mazurkiewicz Józef (ur. 1904, zm. 1977, zatr. 1949-1974)
 • śp. doc. dr hab. Reder Jerzy prof. KUL (ur. 1927, zatr. 1950-, zm. 2011)
 • śp. doc. dr hab. Sawicki Witold (ur. 1904, zm. 1973, zatr. 1956-1973)
 • śp. dr Szwarc Wojciech (ur. 1940, zm. 2001, zatr. 1962-2001)

Pracownicy

Władze

 Dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

PROFIL BADAWCZY KATEDRY

 • Historia ustroju, prawa, nauki, nauczania i kultury prawa oraz wymiaru sprawiedliwości
 • Historia administracji, nauki administracji i myśli administracyjnej
 • Ewolucja instytucji ustrojowo-prawnych bezpieczeństwa wewnętrznego

 OFEROWANE ZAJĘCIA

 • Ewolucja polskiego prawa skarbowego: wykład kierunkowy dla kierunku prawno-biznesowego stacjonarnego w sem. letnim (PA-PB-EPPS)
 • Ewolucja prawa gospodarczego w XIX i XX wieku: wykład kierunkowy dla kierunku prawno-menedżerskiego stacjonarnego w sem. zimowym (PA-PRM-EPG)
 • Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb ochrony porządku publicznego: wykład kierunkowy dla bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia stacjonarnego (PA-BW-LS-K-EUPOPP) i niestacjonarnego (PA-PBW.121) w sem. zimowym
 • Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych: wykład kierunkowy dla kierunku Administracja w sem. zimowym (PA-ADS1-K-88)
 • Historia administracji: wykład podstawowy dla prawno-administracyjnego I stopnia stacjonarnego (PA-PA.Ha) i niestacjonarnego (PA-PA-HaN) w sem. zimowym
 • Historia administracji w nowożytnej Europie: wykład kierunkowy dla jednolitych magisterskich studiów prawniczych w sem. letnim (PA-P-M-125)
 • Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce: wykład podstawowy dla bezpieczeństwa wewnętrznego II stopnia stacjonarnego (PA-BW-2S-HBWWP) i niestacjonarnego (PA-BW.16) w sem. letnim
 • Historia formacji policyjnych: wykład podstawowy dla kryminologii I stopnia stacjonarnej (PA-KR-LS-HFP) i niestacjonarnej (PA-KR-LN-HFP) w sem. zimowym
 • Historia prawa polskiego: wykład podstawowy dla prawa jednolitego magisterskiego stacjonarnego w semestrze zimowym (PA-P.S.HPP/Z) i letnim (PA-P.S.HPPL) oraz niestacjonarnego w sem. zimowym (PA-PN-HPP1) i letnim (PA-PN-HPP2)
 • Historia sądownictwa administracyjnego: wykład monograficzny dla prawa stacjonarnego (PA-PA-SC.HsaN)
 • Historia więziennictwa: wykład podstawowy dla kryminologii I stopnia stacjonarnej (PA-KR-LS-HW) i niestacjonarnej w sem. zimowym (PA-KR-LN-HW)
 • Metodyka i praktyka badań historycznoprawnych: wykład monograficzny dla prawa jednolitego magisterskiego stacjonarnego w sem. letnim (PA-P-MiPBH)
 • Powszechna historia prawa: wykład podstawowy dla prawa jednolitego magisterskiego stacjonarnego w semestrze zimowym (PA-P.S.PHP/Z) i letnim (PA-P.S.PHP/L) oraz niestacjonarnego w sem. zimowym (PA-PN-PowszH1) i letnim (PA-PN-PHP2)
 • Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego: wykład kierunkowy dla bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia stacjonarnego (PA-BW-LS-33) i niestacjonarnego (PA-BW.34w sem. letnim
 • Prawo sądowe Polski Ludowej: wykład monograficzny dla prawa stacjonarnego w sem. letnim (PA-P-MS-PsPL)
 • Wielkie procesy sądowe w dziejach: wykład monograficzny dla prawa stacjonarnego w sem. letnim (PA-P-MS-WPS)

 

Zapisy na seminaria prowadzone w Katedrze Historii Państwa i Prawa

Dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS

Kierunek studiów

Nazwa przedmiotu

Tryb studiów

Metoda zapisu

Prawo

Seminarium magisterskie (IV rok)

stacjonarne

Kontakt poprzez wiadomość e-mail oraz w trakcie dyżuru

Pr-adm

Seminarium magisterskie (I r.)

stacjonarne

Pr-adm

Seminarium magisterskie (I r.)

niestacjonarne

Pr-menadż

Seminarium magisterskie (I r.)

stacjonarne

Dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS

Kierunek studiów

Nazwa przedmiotu

Tryb studiów

Metoda zapisu

Prawo

Seminarium magisterskie (IV rok)

stacjonarne

Kontakt poprzez wiadomość e-mail oraz w trakcie dyżuru

 

Prawo

Seminarium magisterskie (IV rok)

niestacjonarne

BW

Seminarium dyplomowe (II r.)

stacjonarne

BW

Seminarium magisterskie (I r.)

stacjonarne
dr Wiesław P. Tekely, prof. UMCS

Kierunek studiów

Nazwa przedmiotu

Tryb studiów

Metoda zapisu

Pr-adm

Seminarium dyplomowe (II r.)

stacjonarne

Kontakt poprzez wiadomość e-mail oraz w trakcie dyżuru

Pr-adm

Seminarium dyplomowe (II r.)

niestacjonarne

Pr-adm

Seminarium magisterskie (I r.)

niestacjonarne

Dr Anna Fermus-Bobowiec

Kierunek studiów

Nazwa przedmiotu

Tryb studiów

Metoda zapisu

BW

Seminarium magisterskie (I r.)

stacjonarne

Kontakt poprzez wiadomość e-mail oraz w trakcie dyżuru

BW

Seminarium magisterskie (I r.)

niestacjonarne

Dr Karol Dąbrowski

Kierunek studiów

Nazwa przedmiotu

Tryb studiów

Metoda zapisu

BW

Seminarium dyplomowe (II r.)

stacjonarne

Kontakt poprzez wiadomość e-mail oraz w trakcie dyżuru

BW

Seminarium dyplomowe (II r.)

niestacjonarne

Dr Hubert Mielnik

Kierunek studiów

Nazwa przedmiotu

Tryb studiów

Metoda zapisu

Pr-menadż

Seminarium magisterskie (I r.)

niestacjonarne

Kontakt poprzez wiadomość e-mail oraz w trakcie dyżuru

Krymin.

Seminarium magisterskie (I r.)

stacjonarne

(limit wyczerpany)