KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA

Kontakt

Godziny dyżurów

 • Dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS: wtorki 8.00-10.00
 • Dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS: w formie stacjonarnej we wtorki 11.30-12.30, w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS TEAMS w środy 18.00-19.00
 • Dr Wiesław Tekely prof. UMCS: wtorek 12.45-14.15, środa 11.30-13.00
 • Dr Anna Fermus-Bobowiec: wtorek 11.00-12.00, środa 8.30-9.30
 • Dr Mariola Szewczak-Daniel: wtorek 11.05.-12.05, środa 8.30-9.30
 • Dr Karol Dąbrowski: wtorek 12.45-14.15, środa 9.30-11.05
 • Dr Hubert Mielnik: wtorek 8.30-9.30 (zdalnie przez MS TEAMS), środa 11.10-12.40 (pokój 409)
 • Mgr Krzysztof Seroka: poniedziałki i piątki w godz. 13.00-14.00

Opis

HISTORIA

W 1949 r. na Wydziale Prawa UMCS utworzono Katedrę Historii Prawa i Ustroju Polskiego (kierownik: prof. dr Józef Mazurkiewicz w latach 1949-1973) oraz Katedrę Powszechnej Historii Ustrojów i Prawa (kierownik: prof. dr hab. Leon Halban w latach 1949-1960 a po nim doc. dr hab. Witold Sawicki w latach 1960-1973). W r. 1951 ich nazwy zmieniono na: Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego oraz Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa. W 1970 r. obie stały się częścią Zakładu Historii Państwa i Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych. 1 września 1972 r. powstał Zakład Historii Państwa i Prawa, aktualnie Katedra Historii Państwa i Prawa. Katedrą kierowali: prof. dr Józef Mazurkiewicz (1973-1974), prof. dr hab. Władysław Ćwik (1974-1978), prof. dr hab. Artur Korobowicz (1978-2008), prof. dr hab. Wojciech Witkowski (2008-2016), dr hab. Andrzej Wrzyszcz (2016-2020) i obecnie dr hab. Grzegorz Smyk.

 DAWNI PRACOWNICY KATEDRY

 • śp. prof. dr hab. Ćwik Władysław (ur. 1929, zm. 2009, zatr. 1953-1978)
 • śp. prof. dr Halban Leon (ur. 1893, zm. 1960, zatr. 1949-1960)
 • śp. dr hab. Klementowski Marian prof. UMCS (ur. 1943, zm. 2013, zatr. 1965-2013)
 • śp. prof. dr hab. Korobowicz Artur (ur. 1938, zm. 2017, zatr. 1961-2017)
 • śp. dr hab. Markiewicz Jerzy prof. KUL (ur. 1928, zm. 2015, zatr. 1950-1958)
 • śp. prof. dr Mazurkiewicz Józef (ur. 1904, zm. 1977, zatr. 1949-1974)
 • śp. doc. dr hab. Reder Jerzy prof. KUL (ur. 1927, zatr. 1950-, zm. 2011)
 • śp. doc. dr hab. Sawicki Witold (ur. 1904, zm. 1973, zatr. 1956-1973)
 • śp. dr Szwarc Wojciech (ur. 1940, zm. 2001, zatr. 1962-2001)

Pracownicy

Władze

 Dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

PROFIL BADAWCZY KATEDRY

 • Historia ustroju, prawa, nauki, nauczania i kultury prawa oraz wymiaru sprawiedliwości
 • Historia administracji, nauki administracji i myśli administracyjnej
 • Ewolucja instytucji ustrojowo-prawnych bezpieczeństwa wewnętrznego

 OFEROWANE ZAJĘCIA

 • Ewolucja polskiego prawa skarbowego: wykład kierunkowy dla kierunku prawno-biznesowego stacjonarnego w sem. letnim (PA-PB-EPPS)
 • Ewolucja prawa gospodarczego w XIX i XX wieku: wykład kierunkowy dla kierunku prawno-menedżerskiego stacjonarnego w sem. zimowym (PA-PRM-EPG)
 • Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb ochrony porządku publicznego: wykład kierunkowy dla bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia stacjonarnego (PA-BW-LS-K-EUPOPP) i niestacjonarnego (PA-PBW.121) w sem. zimowym
 • Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych: wykład kierunkowy dla kierunku Administracja w sem. zimowym (PA-ADS1-K-88)
 • Historia administracji: wykład podstawowy dla prawno-administracyjnego I stopnia stacjonarnego (PA-PA.Ha) i niestacjonarnego (PA-PA-HaN) w sem. zimowym
 • Historia administracji w nowożytnej Europie: wykład kierunkowy dla jednolitych magisterskich studiów prawniczych w sem. letnim (PA-P-M-125)
 • Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce: wykład podstawowy dla bezpieczeństwa wewnętrznego II stopnia stacjonarnego (PA-BW-2S-HBWWP) i niestacjonarnego (PA-BW.16) w sem. letnim
 • Historia formacji policyjnych: wykład podstawowy dla kryminologii I stopnia stacjonarnej (PA-KR-LS-HFP) i niestacjonarnej (PA-KR-LN-HFP) w sem. zimowym
 • Historia prawa polskiego: wykład podstawowy dla prawa jednolitego magisterskiego stacjonarnego w semestrze zimowym (PA-P.S.HPP/Z) i letnim (PA-P.S.HPPL) oraz niestacjonarnego w sem. zimowym (PA-PN-HPP1) i letnim (PA-PN-HPP2)
 • Historia sądownictwa administracyjnego: wykład monograficzny dla prawa stacjonarnego (PA-PA-SC.HsaN)
 • Historia więziennictwa: wykład podstawowy dla kryminologii I stopnia stacjonarnej (PA-KR-LS-HW) i niestacjonarnej w sem. zimowym (PA-KR-LN-HW)
 • Metodyka i praktyka badań historycznoprawnych: wykład monograficzny dla prawa jednolitego magisterskiego stacjonarnego w sem. letnim (PA-P-MiPBH)
 • Powszechna historia prawa: wykład podstawowy dla prawa jednolitego magisterskiego stacjonarnego w semestrze zimowym (PA-P.S.PHP/Z) i letnim (PA-P.S.PHP/L) oraz niestacjonarnego w sem. zimowym (PA-PN-PowszH1) i letnim (PA-PN-PHP2)
 • Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego: wykład kierunkowy dla bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia stacjonarnego (PA-BW-LS-33) i niestacjonarnego (PA-BW.34w sem. letnim
 • Prawo sądowe Polski Ludowej: wykład monograficzny dla prawa stacjonarnego w sem. letnim (PA-P-MS-PsPL)
 • Wielkie procesy sądowe w dziejach: wykład monograficzny dla prawa stacjonarnego w sem. letnim (PA-P-MS-WPS)