Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Rejdak

dr hab. Monika Rejdak
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HANDLOWEGO
Telefon
815375332
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje, pokój 302 :


poniedziałek  godz. 10-11


wtorek  godz. 10-11


 


 


 

Działalność naukowa

Doktor habilitowana nauk prawnych. Pracuje w UMCS od 2003 r. W latach 2000-2003 odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego (2003 r.). Od 2006 r. wpisana na listę adwokatów. Doktorat uzyskała w roku 2007 na podstawie rozprawy pt. "Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone" (promotor Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki). Stopień doktora habilitowanego uzyskała na podstawie dorobku oraz rozprawy pt. "Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej" (2020 r.). Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersystetu Marii Curie - Skłodowskiej. W roku 2010 została powołana przez Prof. Zbigniewa Radwańskiego, Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, do zespołu tej Komisji, zajmującego się problematyką ochrony konsumenta w Kodeksie Cywilnym. W roku 2016 w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości przeprowadziła badania dotyczące funkcjonowania w Polsce ustawy z dnia 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. W latach 2017 - 2018 była ekspertem zewnętrznym zespołu ds. opracowania koncepcji sądów własności intelektualnej, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości. Od 2020 r. wykładowca Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury. 

Zainteresowania naukowe : Postępowanie cywilne, w szczególności zagadnienia dotyczące ochrony konsumentów (niedozwolone postanowienia wzorców oraz umów konsumenckich), postępowania dowodowego, zabezpieczającego oraz obszar dotyczący postępowań odrębnych, w tym w szczególności postępowania grupowego. 

Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu, w tym samodzielnych książek :

M. Rejdak, Postepowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, Warszawa 2009

M. Rejdak (współautor P. Pietkiewicz), Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postepowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2010

M. Rejdak, Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej, Warszawa 2019

M. Rejdak, Obowiązywanie w polskim porzadku prawnym postępowania grupowego (ocena i perspektywy zmian), wyd. Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019.

Jest również współautorką Dużego Komentarza do Kodeksu Postepowania Cywilnego, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2019, 2020, pod Red. Prof. dr hab. Andrzeja Marciniaka.

 

 


Ogłoszenia