Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Rejdak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje : środa godz. 11 - 12. 30


                    czwartek godz. 11. 15 - 12. 45


 


Wykład : Aula Uniwersytecka środa godz. 9. 30 - 11 "Postepowania odrebne w procesie cywilnym".


ćwiczenia : czwartek godz. 12. 45 (postepowanie cywilne), sala 106 oraz godz. 14. 20 - 15. 50 ćwiczenia z przedmiotu postepowania odrebne w procesie cywilnym (2 grupy po 15 godzin), sala 106

Działalność naukowa

Działanlośc naukowa dr Moniki Rejdak koncentruje sie na prawie i postępowaniu cywilnym w szczególności na zagadnieniach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów, procesowych kwestiach spraw o naruszenia praw własności intelektualnej oraz na problematyce postępowania dowodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu, w tym równiez samodzielnych książek :

M. Rejdak, Postepowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, Warszawa 2009

M. Rejdak, P. Pietkiewicz, ustawa o dochodzeniu roszczeń w postepowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2010

M. Rejdak, Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej, Warszawa 2019

M. Rejdak, Obowiązywanie w polskim porzadku prawnym postępowania grupowego (ocena i perspektywy zmian), wyd. Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019.

Jest również jedną ze współautorów Dużego Komentarza do Kodeksu Postepowania Cywilnego, wyd. C. H. Beck, pod red. Prof. Andrzeja Marciniaka.