Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Mojski

dr Wojciech Mojski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023


poniedziałek: 15.55-17.25 (dyżur stacjonarny - pok. 610)


wtorek:  14.20-15.50 (dyżur zdalny MS Teams ro8bvwh - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)


 


 

O sobie

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2006 r. pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS. W latach 2005-2008 odbył w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W 2009 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 2014 r. na podstawie rozprawy pt. „Ochrona wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym”. 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej UMCS w kadencji 2020-2024.

 

 

 


Działalność naukowa

Podstawowe zainteresowania naukowe: teoria konstytucji, kontrola konstytucyjności prawa, ochrona wolności i praw jednostki, prawo parlamentarne, prawo wyborcze i referendalne, sądownictwo.

Laureat 4. edycji konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki - projekt „Gry konstytucyjne. Ocena przydatności teorii gier do analizy procesu tworzenia i stosowania konstytucji”.

ORCID: 0000-0002-4802-3346

 

Najważniejsze publikacje:

https://scholar.google.pl/citations?user=cYCa4OcAAAAJ&hl=pl

Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl)

Wojciech Mojski (0000-0002-4802-3346) (orcid.org)

https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Mojski

Publikacje UMCS


Ogłoszenia