Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Mojski

dr Wojciech Mojski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22:


poniedziałek (dyżur stacjonarny):
g. 18.00 – 19.00 (sala 110 w Budynku Wydziału / pok.610)


wtorek (dyżur zdalny przez aplikację MS Teams):
g. 14.50 – 15.50
kod: ro8bvwh
Uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółów spotkania w ramach dyżuru zdalnego przez MS Teams i uniknięcia problemów technicznych.

O sobie

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2006 r. pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS. W latach 2005-2008 odbył w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W 2009 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 2014 r. na podstawie rozprawy pt. „Ochrona wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym”. 

Laureat 4. edycji konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki - projekt „Gry konstytucyjne. Ocena przydatności teorii gier do analizy procesu tworzenia i stosowania konstytucji”.

Podstawowe zainteresowania naukowe: teoria konstytucji, kontrola konstytucyjności prawa, ochrona wolności i praw jednostki, prawo parlamentarne, prawo wyborcze i referendalne, sądownictwo.

 

 


Działalność naukowa