Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Mojski

dr Wojciech Mojski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23:


- poniedziałek (14.20-15.50) - dyżur zdalny przez MS Teams (kod zespołu ro8bvwh - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy);
- wtorek (14.20-15.50) - dyżur stacjonarny (pok. 610).

O sobie

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2006 r. pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS. W latach 2005-2008 odbył w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W 2009 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 2014 r. na podstawie rozprawy pt. „Ochrona wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym”. 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej UMCS w kadencji 2020-2024.

 

 

 


Działalność naukowa

Podstawowe zainteresowania naukowe: teoria konstytucji, kontrola konstytucyjności prawa, ochrona wolności i praw jednostki, prawo parlamentarne, prawo wyborcze i referendalne, sądownictwo.

Laureat 4. edycji konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki - projekt „Gry konstytucyjne. Ocena przydatności teorii gier do analizy procesu tworzenia i stosowania konstytucji”.

ORCID: 0000-0002-4802-3346

 

Najważniejsze publikacje:

https://scholar.google.pl/citations?user=cYCa4OcAAAAJ&hl=pl

Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl)

Wojciech Mojski (0000-0002-4802-3346) (orcid.org)

https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Mojski

https://bazawiedzy.umcs.pl/info/author/UMCSec1553b331074dfba00f3f7ea87e9676/Profil%2Bosoby%2B%25E2%2580%2593%2BWojciech%2BMojski%2B%25E2%2580%2593%2BUniwersytet%2BMarii%2BCurie-Sk%25C5%2582odowskiej?r=author&tab=&lang=pl


Ogłoszenia