Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Mojski

dr Wojciech Mojski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W okresie zajęć zdalnych proszę o kontakt mailowy.  


  Urlop: 3 sierpnia - 18 września 

O sobie

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2006 r. pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS. W latach 2005-2008 odbył w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W 2009 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 2014 r. na podstawie rozprawy pt. „Ochrona wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym”.

Podstawowe zainteresowania naukowe: teoria konstytucji, kontrola konstytucyjności prawa, ochrona wolności i praw jednostki, prawo parlamentarne, prawo wyborcze i referendalne, sądownictwo.


Działalność naukowa