Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Mojski

dr Wojciech Mojski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:


poniedziałek: 15.55-17.25


wtorek: 9.35-11.05


Bardzo proszę o kontakt:  • mailowy: wojciech.mojski@poczta.umcs.lublin.pl

  • telefoniczny w godzinach dyżuru: 784088433

  • przez MS Teams (ro8bvwh) po uprzednim umówieniu się na spotkanie mailowo lub telefonicznie.


 


 


urlop wypoczynkowy: 2 sierpnia - 20 września 2021 r.


 


 

O sobie

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2006 r. pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS. W latach 2005-2008 odbył w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W 2009 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 2014 r. na podstawie rozprawy pt. „Ochrona wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym”. 

Laureat 4. edycji konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki - projekt „Gry konstytucyjne. Ocena przydatności teorii gier do analizy procesu tworzenia i stosowania konstytucji”.

Podstawowe zainteresowania naukowe: teoria konstytucji, kontrola konstytucyjności prawa, ochrona wolności i praw jednostki, prawo parlamentarne, prawo wyborcze i referendalne, sądownictwo.

 

 


Działalność naukowa