Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Zalewski

dr Michał Zalewski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
537 53 35 (w godzinach konsultacji stacjonarnych)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:


Wtorek: 11:10-12:40 (on-line, MS Teams - rozmowa, wideorozmowa)


Środa: 8:15-9:45 (on-line, MS Teams - rozmowa, wideorozmowa)


 


 


 


 


 


 
 


 

Ogłoszenia

Informuję, że w związku z bieżącą sytuacją epidemiczną konsultacje odbywają się w formie zdalnej. W godzinach konsultacji jestem dostępny on-line, za pośrednictwem platformy MS Teams (rozmowa, wideorozmowa). Odpowiadam także na wiadomości wysłane pocztą elektroniczną (USOS, e-mail).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (SEMESTR ZIMOWY)

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzę następujące zajęcia:

  • ćwiczenia z Prawa cywilnego cz. II dla studentów III roku prawa stacjonarnego (grupa IV);
  • ćwiczenia z Podstaw prawa cywilnego dla studentów II roku kierunku prawno-administracyjnego I stopnia (grupa IV);
  • wykład i ćwiczenia z Prawa cywilnego z umowai w administracji dla II roku adminstracji publicznej I stopnia (WZ w Puławach);
  • seminarium dyplomowe dla studentów  III roku administracji stacjonarnej I stopnia;
  • seminarium dyplomowe dla studentów  II roku kierunku prawno-administracyjnego stacjonarnego II stopnia;
  • seminarium dyplomowe dla studentów  III roku kierunku prawno-biznesowego niestacjonarnego I stopnia.

W załącznikach umieszczonych poniżej można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie wykładów i ćwiczeń oraz zasad uzyskiwania zaliczeń.

 

TERMINY ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU PRAWO CYWILNE CZ. II NA III ROKU PRAWA STACJONARNEGO

  • grupa IV: wtorek godz. 12:45-14:15:

6 X 2020,
20 X 2020,
3 XI 2020,
17 XI 2020,
1 XII 2020,
15 XII 2020, 
12 I 2021, 
26 I 2021.
      

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK STUDENCKICH

Informuję, że w roku akademickim 2020/2021 pełnię obowiązki opiekuna praktyk dla studentów kierunku prawno-menadżerskiego II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Praktyki studenckie w roku akademickim 2020/2021 będą organizowane z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na dole strony oraz instrukcją dostępną na stronie  http://praktyki.umcs.lublin.pl/ .

Z uwagi na obowiązki dydaktyczne, na korespondencję e-mailową dotyczącą praktyk odpowiadam zazwyczaj w drugiej połowie tygodnia. Czynności w Systemie Obsługi Praktyk również wykonuję zazwyczaj w drugiej połowie tygodnia.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną proszę o przesyłanie dokumentów dotyczących praktyk pocztą.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi praktyk zawartymi w pliku zamieszczonym poniżej w załacznikach.

Uprzejmie informuję, że nie odpowiadam na pytania wysłane drogą e-mailową, dotyczące zagadnień opisanych w w/w załaczniku.