Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Zalewski

dr Michał Zalewski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
537 53 35 (w godzinach konsultacji stacjonarnych)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

TERMINY KONSULTACJI:


poniedziałek: 9:30-10:30 (Konsultacje zdalne MS Teams. Kod dostępu: 77tu3sp. Możliwe także bezpośrednie połączenie wideo.)


wtorek: 9:30-10:30 (Konsultacje stacjonarne w budnku WPiA, p. 309


W okresie od 18 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 przebywam na urlopie wypoczynkowym i (z przyczyn formalnych) nie wykonuję czynności w Systemie Obsługi Praktyk.


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 

Ogłoszenia

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 (SEMESTR LETNI)

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 prowadzę następujące zajęcia:

  • ćwiczenia z Prawa cywilnego cz. II dla studentów III roku prawa stacjonarnego (grupa V, wtorek, godz. 8:00-9:30);
  • seminarium dyplomowe dla studentów  II roku kierunku prawno-administracyjnego stacjonarnego I stopnia;
  • seminarium dyplomowe dla studentów  III roku kierunku prawno-administracyjnego stacjonarnego I stopnia;
  • seminarium magisterskie dla studentów  I roku kierunku prawno-administracyjnego stacjonarnego II stopnia;
  • seminarium magisterskie dla studentów  II roku kierunku prawno-administracyjnego stacjonarnego II stopnia.

W załącznikach umieszczonych poniżej będzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie wykładów i ćwiczeń oraz zasad uzyskiwania zaliczeń.

 

 

      

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK STUDENCKICH

 

Informuję, że zgodnie z ramowym planem studiów II stopnia na kierunku prawno-menadżerskim, zaliczenie praktyki powinno nastapić w czasie 4 semestru studiów (plany studiów: https://www.umcs.pl/pl/ramowe-plany-studiow,21142.htm). Aktualnie obowiązujący regulamin praktyk nie przewiduje możliwości wcześniejszego zaliczenia praktyki.

Informuję, że w roku akademickim 2021/2022 pełnię obowiązki opiekuna praktyk dla studentów kierunku prawno-menadżerskiego II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Praktyki studenckie w roku akademickim 2021/2022 będą organizowane z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na dole strony oraz instrukcją dostępną na stronie  http://praktyki.umcs.lublin.pl/ .

Uprzejmie informuję, że nie odpowiadam na pytania wysłane drogą e-mailową, dotyczące zagadnień opisanych w w/w załaczniku.