Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Zalewski

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
537 53 35 (w godzinach konsultacji)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


W okresie od 20 lipca do 30 sierpnia 2020 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym. W tym czasie, z przyczyn formalnych, nie dokonuję czynności w Systemie Obsługi Praktyk, USOSie i Wirtualnym Kampusie.


Z uwagi na zawieszenie zajęć dydaktycznych proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.


Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020


poniedziałek godz. 11:10-12:40


wtorek godz. 11:10-12:40


 


 


 


 


 


 
 


 

Ogłoszenia

W okresie od 20 lipca do 30 sierpnia 2020 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym. W tym czasie, z przyczyn formalnych, nie dokonuję czynności w Systemie Obsługi Praktyk, USOSie i Wirtualnym Kampusie.

Z uwagi na zawieszenie zajęć dydaktycznych proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 (SEMESTR LETNI)

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 prowadzę następujące zajęcia:

  • ćwiczenia z Prawa cywilnego cz. II dla studentów III roku prawa stacjonarnego (grupy V, VI, VII, VIII);
  • ćwiczenia z Prawa cywilnego cz. II dla studentów III roku prawa zaocznego;
  • seminarium dyplomowe dla studentów  III roku administracji stacjonarnej I stopnia;
  • seminarium dyplomowe dla studentów  II roku administracji stacjonarnej I stopnia;
  • seminarium dyplomowe dla studentów  I roku administracji stacjonarnej II stopnia;
  • seminarium dyplomowe dla studentów  I roku kierunku prawno-biznesowego niestacjonarnego I stopnia

W załącznikach umieszczonych poniżej można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie wykładów i ćwiczeń oraz zasad uzyskiwania zaliczeń.

 

TERMINY ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU PRAWO CYWILNE CZ. II NA III ROKU PRAWA STACJONARNEGO

  • grupa V: wtorek, godz. 8:00, s. 304;
  • grupa VI: wtorek, godz. 9:35, s. 304; 
  • grupa VII: wtorek, godz. 12:45, s. 2;
  • grupa VIII: poniedziałek , godz. 9:35, s. 711.

 


      

INFORMACJE DOTRYCZĄCE PRAKTYK STUDENCKICH

Informuję, że w roku akademickim 2019/2020 pełnię obowiązki opiekuna praktyk dla studentów kierunku prawno-menadżerskiego II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Praktyki studenckie w roku akademickim 2019/2020 będą organizowane z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na dole strony oraz instrukcją dostępną na stronie  http://praktyki.umcs.lublin.pl/ .

Z uwagi na obowiązki dydaktyczne, na korespondencję e-mailową dotyczącą praktyk odpowiadam zazwyczaj w drugiej połowie tygodnia. Czynności w Systemie Obsługi Praktyk również wykonuję zazwyczaj w drugiej połowie tygodnia.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi praktyk zawartymi w pliku zamieszczonym poniżej w załacznikach.

Uprzejmie informuję, że nie odpowiadam na pytania wysłane drogą e-mailową, dotyczące zagadnień opisanych w w/w załaczniku.