Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Zalewski

dr Michał Zalewski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
537 53 35 (w godzinach konsultacji stacjonarnych)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

TERMINY KONSULTACJI:


poniedziałek: 11:10-12:10


wtorek: 9:30-10:30
 


 


 


 


 


 


 
 


 

Ogłoszenia

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 (SEMESTR ZIMOWY)

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 prowadzę następujące zajęcia:

  • ćwiczenia z Prawa cywilnego cz. II dla studentów III roku prawa stacjonarnego (grupa III, poniedziałek, godz. 8:00-9:30);
  • ćwiczenia z Podstaw prawa cywilnego dla studentów II roku kierunku proawno-administracyjnego I stopnia (grupa II, poniedziałek, godz. 9:35-11:05);
  • wykład i ćwiczenia z Prawa cywilnego z umowami w administracji dla studentow II roku administracji publicznej I stopnia WZ w Puławach, studia stacjonanrne i zaoczne;
  • seminarium magisterskie dla studentów  I roku kierunku prawno-administracyjnego stacjonarnego II stopnia;
  • seminarium magisterskie dla studentów  II roku kierunku prawno-administracyjnego stacjonarnego II stopnia.

W załącznikach umieszczonych poniżej będzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie wykładów i ćwiczeń oraz zasad uzyskiwania zaliczeń.

 

 

      

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK STUDENCKICH

 

Informuję, że zgodnie z ramowym planem studiów II stopnia na kierunku prawno-menadżerskim, zaliczenie praktyki powinno nastapić w czasie 4 semestru studiów (plany studiów: https://www.umcs.pl/pl/ramowe-plany-studiow,21142.htm). Aktualnie obowiązujący regulamin praktyk nie przewiduje możliwości wcześniejszego zaliczenia praktyki.

Informuję, że w roku akademickim 2022/2023 pełnię obowiązki opiekuna praktyk dla studentów kierunku prawno-menadżerskiego II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Praktyki studenckie w roku akademickim 2022/2023 będą organizowane z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na dole strony oraz instrukcją dostępną na stronie  http://praktyki.umcs.lublin.pl/ .

Uprzejmie informuję, że nie odpowiadam na pytania wysłane drogą e-mailową, dotyczące zagadnień opisanych w w/w załaczniku.