Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Zalewski

dr Michał Zalewski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
537 53 35 (w godzinach konsultacji stacjonarnych) p. 309
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

TERMINY KONSULTACJI W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023:


poniedziałek: 9:30-10:30


wtorek: 8:30-9:30


p. 309 (budynek WPiA)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 

Ogłoszenia

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 (SEMESTR LETNI)

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 prowadzę następujące zajęcia:

  • ćwiczenia z Prawa cywilnego cz. II dla studentów III roku prawa stacjonarnego (grupa III, poniedziałek, godz. 8:00-9:30, s. 304);
  • seminarium magisterskie dla studentów  I i II roku kierunku prawno-administracyjnego stacjonarnego II stopnia;
  • seminarium dyplomowe dla studentów  II i III roku kierunku prawno-administracyjnego stacjonarnego I stopnia.

W załącznikach umieszczonych poniżej będzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie wykładów i ćwiczeń oraz zasad uzyskiwania zaliczeń.

 

 

      

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK STUDENCKICH

 

Informuję, że zgodnie z ramowym planem studiów II stopnia na kierunku prawno-menadżerskim, zaliczenie praktyki powinno nastapić w czasie 4 semestru studiów (plany studiów: https://www.umcs.pl/pl/ramowe-plany-studiow,21142.htm). Aktualnie obowiązujący regulamin praktyk nie przewiduje możliwości wcześniejszego zaliczenia praktyki.

Informuję, że w roku akademickim 2022/2023 pełnię obowiązki opiekuna praktyk dla studentów kierunku prawno-menadżerskiego II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Praktyki studenckie w roku akademickim 2022/2023 będą organizowane z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na dole strony oraz instrukcją dostępną na stronie  http://praktyki.umcs.lublin.pl/ .

Uprzejmie informuję, że nie odpowiadam na pytania wysłane drogą e-mailową, dotyczące zagadnień opisanych w w/w załaczniku.