Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamil Sikora

Telefon
81-537-58-18
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy najbliższych konsultacji


3 lipca 9-11


4 lipca 9-11


11 lipca 9-11


12 lipca 9-11


URLOP do 7 września br.


kolejne konsultacje


12 września 9-11


13 września 9-11


19 września 9-11


20 września 9-11

Adres

Pl.Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

od 2001 roku zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, a od 2007 roku jako adiunkt

Pełnione funkcję:

- Kierownik - Podyplomowych Studiów Administracji - Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

- Kierownik - Studiów Podyplomowych Przedsiębiorczość - Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie