Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Kamil Sikora

dr hab. Kamil Sikora
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI O ADMINSTRACJI
Telefon
81-537-58-18
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym rok akademicki 2020/2021


czwartek 11:00-13:00 pokój 703


 

Adres

Pl.Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

od 2001 roku zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Pełnione funkcję:

- Kierownik - Podyplomowych Studiów Administracji - Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

- Kierownik - studia podyplomowe "Administracja Publiczna" - Wydział Prawa i Administracji UMCS

 


Działalność naukowa

Tematyka badawcza obejmuję problematykę

  • ustroju administracji publicznej
  • pozycji jednostek samorządu terytorialnego w struktrze państwa
  • kontroli i nadzoru w działaniach administracji publicznej

 


Ogłoszenia

Wykłady prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

1. Ustrojowe prawo administracyjne (wspólnie z dr Dorotą Lebową) - kierunek prawno-administracyjnym SUM 1 rok - studia stacjonarne - aplikacja Teams UMCS

2. Ustrojowe prawo administracyjne - kierunek prawno-administracyjnym SUM 1 rok - studia niestacjonarne - aplikacja Teams UMCS

3. Zarys prawa administracyjnego (wspólnie z dr Dorotą Lebową) - kierunek prawno-biznesowy 1 rok - studia stacjonarne - aplikacja Teams UMCS

4. Gospodarka komunalna - kierunek prawno-biznesowy - studia stacjonarne - aplikacja Teams UMCS

Dla każdego z wykładów zostały utworzone oddzielne zespoły, a studentci otrzymali kody dostępu.