Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Kamil Sikora

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI O ADMINSTRACJI
Telefon
81-537-58-18
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Szanowni Państwo,


do dnia 7 września br. przebywam na urlopie,


wszelkie sprawy związane z nowym rokiem akademickim 20/21 będą realizowane po urlopie, we wskazanych w poźniejszym czasie terminach konsultacji.


 

Adres

Pl.Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

od 2001 roku zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Pełnione funkcję:

- Kierownik - Podyplomowych Studiów Administracji - Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

- Kierownik - studia podyplomowe "Administracja Publiczna" - Wydział Prawa i Administracji UMCS

 


Działalność naukowa

Tematyka badawcza obejmuję problematykę

  • ustroju administracji publicznej
  • pozycji jednostek samorządu terytorialnego w struktrze państwa
  • kontroli i nadzoru w działaniach administracji