Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Hanas

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje dla studentów odbywają się w poniedziałki od godziny 13.00 do 14.00 w pokoju nr 1 WPIA UMCS. Odrabianie nieobecności możliwe jest jedynie podczas konsultacji. Odrabiający zajęcia student odpowiada z materiału przerobionego podczas zajęć (2 pytania), a także przygotowuje i omawia wybrane przez siebie orzeczenie. 


W dniu 24.06 konsultacje zostają odwołane. Uprzejmie proszę o kontakt mailowy.

O sobie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawo (dyplom uznania Rektora za wyniki w nauce). 

Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UMCS (od 2016 r.). Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 

Radca prawny. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.


Działalność naukowa

Doktor nauk prawnych. W grudniu 2020 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską: Konstrukcja normatywna „dobro dziecka” i jej sądowe stosowanie (opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Leszczyński). 

Kierownik projektu badawczego: Konstrukcja normatywna „dobro dziecka” i jej sądowe stosowanie (źródło finansowania: NCN - konkurs Preludium 13).

Członek Stowarzyszenia IVR.

Wyróżnienia: Laureatka w V konkursie organizowanym przez Prokuratora Generalnego: Sprawiedliwość naprawcza w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE, stypendystka stypendium Rektora i Prezydenta Miasta Lublina. 

PROWADZONE ZAJĘCIA: 

Ekonomiczna analiza prawa - wykład i ćwiczenia dla kierunku prawno-menedżerskiego specjalność biznesowa

Sądowa wykładnia prawa - ćwiczenia dla kierunku prawo

Teoria i filozofia prawa - ćwiczenia dla kierunku prawo

Wstęp do prawoznawstwa - ćwiczenia dla kierunku prawo

Wybrane zagadnienia prawa - wykład i konwersatorium dla kierunku matematyka w finansach

The Child's Rights - Theoretical and Practical Aspects - wykład dla kierunku prawo i studentów programu Erasmus

The Economic Analysis of Law - wykład dla kierunku prawo i studentów programu Erasmus

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb publicznych - wykład dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego 

System ochrony praw człowieka - ćwiczenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne