Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Hanas

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW- ROK AKADEMICKI 2022/2023:


Konsultacje w formie stacjonarnej odbywają się po wcześniejszym e-mailowym umówieniu w poniedziałki lub środy. Istnieje możliwość umówienia spotkania w formie online za pomocą MS Teams.

O sobie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawo (dyplom uznania Rektora za wyniki w nauce). 

Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UMCS (od 2016 r.). Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 

Radca prawny. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.


Działalność naukowa

Doktor nauk prawnych. W grudniu 2020 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską: Konstrukcja normatywna „dobro dziecka” i jej sądowe stosowanie (opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Leszczyński). 

Kierownik projektu badawczego: Konstrukcja normatywna „dobro dziecka” i jej sądowe stosowanie (źródło finansowania: NCN - konkurs Preludium 13).

Członek Stowarzyszenia IVR.

Wyróżnienia: Laureatka w V konkursie organizowanym przez Prokuratora Generalnego: Sprawiedliwość naprawcza w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE, stypendystka stypendium Rektora i Prezydenta Miasta Lublina. 

PROWADZONE ZAJĘCIA: 

Ekonomiczna analiza prawa.

Sądowa wykładnia prawa.

Teoria i filozofia prawa.

Zarys teorii prawa.

Wstęp do prawoznawstwa. 

Nauka o państwie i prawie.

Podstawy prawa.

Wybrane zagadnienia prawa.

The Child's Rights - Theoretical and Practical Aspects (Erasmus i Prawo)