Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA, KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH I PRAWA RZYMSKIEGO
Funkcje
Kierownik Katedry, Kierownik Studiów Doktoranckich, Kurator Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2019/2020


Środa, godz. 8.00 - 9.30 (pok. 504)


 Konsultacje  w dniu 11.02.br. (wtorek) godz. 9.30 - 11.00


18.02. br. (wtorek) godz. 8.00 - 9.30


 


Wykład Monograficzny Rzymskie prawo karne:


1 zajęcia w dniu 4 X. br.


 


             Uprzejmie informuję, że z uwagi na zakończenie cyklu cotygodniowych wykładów monograficznych z przedmiotu Rzymskie prawo karne zaliczenie dla osób, które w nich uczestniczyły odbędzie się indywidualnie w okresie sesji egzaminacyjnej, podczas moich konsultacji.

O sobie

 

 

Opis podstawowy:

Profesor nauk prawnych.  Ur.13 września 1961 r. w Toruniu.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1980 - 1983),  następnie Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (1983-1985). 

Od 1.X.1985 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS w Lublinie (obecnie  na stanowisku profesora zwyczajnego) oraz od 1.III.2009 r. do 30. IX.2016 r. w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego (od 1.III.2011 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego).

Stypendysta Uniwersytetu w Aberdeen (staż naukowy w Department of Jurisprudence w okresie III - IX 1992 r.). 

Doktorat z prawa rzymskiego -1994 (rozprawa doktorska: Lex Cornelia de sicariis et veneficis w okresie późnej republiki rzymskiej).                         

Habilitacja w 2007 r. (na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006)

Tytuł profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 17 lutego 2015 r.

Rozprawa habilitacyjna Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana uzyskała I nagrodę w XLIII Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie (w 2007 r.)

Pełnione funkcje w UMCS: Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich;

Kierownik Studiów Doktoranckich na WPiA UMCS (aktualnie)

Członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Aplikacja sądowa w latach 1985-1987 (egzamin sędziowski- 8, 9, 24 IX 1987 r. z wynikiem bardzo dobrym).
Aplikacja adwokacka w latach 1993-1995 (egzamin adwokacki -  24, 25 II i 11 III 1995 r. z wynikiem bardzo dobrym).

W latach 1995 - 2015 praktykujący adwokat .

Członek Komisji Rewizyjnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości

Zainteresowania sportowe (inline speed skating, bicycle racing, running, tennis)

  • srebrny medal w biegu na 1500 m. na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników (2001)
  • złoty medal w biegu na 1500 m. na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników (2002)

Ogłoszenia