Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH I PRAWA RZYMSKIEGO
Funkcje
Kierownik Katedry, Kierownik Studiów Doktoranckich
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021


Wtorek, godz. 9.00 - 10.30 (w przypadku potrzeby kontaktu w tradycyjnej formie konieczny wcześniejszy kontakt mailowy)


Konsultacje zasadniczo odbywać się będą w semestrze zimowym 2020/2021 w MS Teams.


Osobom, które chcą umówić się ze mną na konsultacje, wysyłany będzie link do spotkania.


 


Uprzejmie informuję, że pierwszy wykład monograficzny z przedmiotu rzymski system kontraktowy odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 8.00 w MS Teams. Link do wykładu zostanie Państwu rozesłany przez USOS.


Seminarium!


Uprzejmie zachęcam Państwa  Studentów do zapisania się na seminarium,  prawo stacjonarne, w roku akad. 2020/2021. Zapisy z uwagi pandemię prowadzone są także drogą mailową. 


Znajomość łaciny nie jest wymagana!

O sobie

 

 

Opis podstawowy:

Profesor nauk prawnych.  Ur.13 września 1961 r. w Toruniu.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1980 - 1983),  następnie Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (1983-1985). 

Od 1.X.1985 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS w Lublinie (obecnie  na stanowisku profesora zwyczajnego) oraz od 1.III.2009 r. do 30. IX.2016 r. w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego (od 1.III.2011 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego).

Stypendysta Uniwersytetu w Aberdeen (staż naukowy w Department of Jurisprudence w okresie III - IX 1992 r.). 

Doktorat z prawa rzymskiego -1994 (rozprawa doktorska: Lex Cornelia de sicariis et veneficis w okresie późnej republiki rzymskiej).                         

Habilitacja w 2007 r. (na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006)

Tytuł profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 17 lutego 2015 r.

Rozprawa habilitacyjna Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana uzyskała I nagrodę w XLIII Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie (w 2007 r.)

Pełnione funkcje w UMCS: Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich;

Kierownik Studiów Doktoranckich na WPiA UMCS (aktualnie)

Członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Aplikacja sądowa w latach 1985-1987 (egzamin sędziowski- 8, 9, 24 IX 1987 r. z wynikiem bardzo dobrym).
Aplikacja adwokacka w latach 1993-1995 (egzamin adwokacki -  24, 25 II i 11 III 1995 r. z wynikiem bardzo dobrym).

W latach 1995 - 2015 praktykujący adwokat .

Członek Komisji Rewizyjnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości

Zainteresowania sportowe (inline speed skating, bicycle racing, running, tennis)

  • srebrny medal w biegu na 1500 m. na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników (2001)
  • złoty medal w biegu na 1500 m. na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników (2002)

Ogłoszenia