Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Emil Kruk

Telefon
(81) 537-59-79 - w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim 2019/20 poniedziałek 15:55-17:25, wtorek 15:55-17:25 Uwaga! W związku z zaistniałą sytuacją, konsultacje (aż do odwołania odbywają się drogą elektroniczną). Na emaile odpowiadam każdego dnia, tak szybko jak to jest możliwe. urlop 13 lipca - 31 sierpnia 2020 r.


 


 


 

Adres

Wydział Prawa i Administracji,
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Ogłoszenia

Egzaminy poprawkowe - wrzesień 2020

Wszystkie zaliczenia i egzaminy poprawkowe zostaną przeprowadzone w formie testu „wielokrotnego wyboru” z wykorzystaniem narzędzi Wirtualnego Kampusu.

  • 6 września 2020 r. (niedziela) godz. 10:00 studia niestacjonarne
  • 7 września 2020 r. (poniedziałek) godz. 10:00 studia stacjonarne

Nie przewiduję dodatkowych terminów.

 

Szanowni Państwo Studenci,

uprzejmie informuję, że w związku z zawieszeniem zajęć, sukcesywnie będę rozsyłał Państwu (z wykorzystaniem systemu USOS) materiały i wskazówki dotyczące treści programowych. Proszę o systematyczną pracę, a wrazie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących prowadzonych przeze mnie zajęć, proszę o kontakt mailowy.

Wszystkie przewidziane programem studiów egzaminy i zaliczenia zostaną przeprwadzone w formie elektronicznej z wykorzystaniem narzędzi Wirtualnego Kampusu.