Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Emil Kruk

Telefon
(81) 537-59-79 - w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w okresie od 24 czerwca 2019 r. do 14 lipca 2019 r. środa w godz. 8:00-11:00(pok. 623) od 15 lipca do 31 sierpnia 2019 r. urlop


 


 

Adres

Wydział Prawa i Administracji,
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Ogłoszenia

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe:

W dniu 1 września 2019 r. o godz. 9:30 - wszystkie egzaminy i zaliczenia poprawkowe dla Studentów studiów zaocznych (pok. 623).

W dniu 5 września 2019 r. o godz. 9:30 - wszystkie egzaminy i zaliczenia poprawkowe dla Studentów studiów dziennych (pok. 623).

Uwaga! Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie. Proszę śledzić zamieszczane tu komunikaty.