Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Emil Kruk

Telefon
(81) 537-59-79 - w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze zimowym 2020/2021 poniedziałek 15:55-17:25, wtorek 15:55-17:25 Konsultacje będą się odbywały w budynku WPiA w pok. 623. Można uczestniczyć w nich osobiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz w trybie zdalnym z wykorzystaniem łączności telefonicznej lub aplikacji Microsoft Teams (kod zespołu: 3eox1vr). Można także pisać na podany wyżej adres mailowy.


 


 


 

Adres

Wydział Prawa i Administracji,
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Ogłoszenia

W semestrze zimowym 2020/2021 wszystkie wykłady, ćwiczenia i seminaria prowadzę z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Wszyscy Studenci, których nazwiska figurują w protokołach USOS, zostali dodani do odpowiednich zespołów. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w planach zajęć.