Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Sławomir Patyra

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Funkcje
Kierownik Katedry, Prodziekan
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek: 11.00-12.30


 


pok. 610